Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

2. Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Logika

Je pojem, ktorý sa v bežnej klasickej ezoterike nenosí. Ezoterika bola vždy skôr doménou voľného výkladu a reprodukovania ako seriózneho vedeckého prístupu. Pokiaľ hľadáte v ezoterike logiku, tak jej uplatnenie nájdete iba na tejto ezoterickej stránke. Ezoterika bola dlho v rukách spisovateľov a jedincov, ktorí o rozumovo logické poznanie ezoteriky nestáli. V ezoterike platilo, že keď nejaká ezoterická osobnosť niečo povie, tak je to sväté a pravdivé bez toho, aby musel niečo a niekde dokazovať. Ezoterik využije logiku na to, aby robil aj moderný trend ezoteriky a to je zavedenie vedeckých metód a postupov do ezoteriky.

Doplnené 2007-10-25. Všetko má svoju logiku a aj ezoterika má svoju logickú štruktúru. Ezoterika tu prezentovaná stojí na vešteckom skúmaní všetkých jedincov, ktorí boli v tejto oblasti významní a dosahovali určité schopnosti. Na základe tohto skúmania, ktoré má základy vedeckého skúmania, sa vytvára univerzálny systém skúseností ezoterikov pred touto dobou. Z toho sa zákonite vytvára 7 ezoterických ciest založených na 7. neurónových oblastiach v ľudskom tele. Týchto 7 ezoterických ciest do seba absorbovalo poznatky a skúsenosti ľudstva a to hlavne z oblasti medicíny, fyziky, biochémie, časticovej fyziky, ale aj kozmu. Vytvára sa systém univerzálnej ľudskej ezoteriky, v ktorej je každý malé zrniečko. Ezoterik sa logicky vzdáva svojej obmedzenej a jednostrannej duchovnej cesty, prijíma univerzálnu duchovnú cestu a dosahuje v ezoterike všetky dôležité oblasti duchovna. Predtým ezoterici a duchovné osoby dosahovali duchovnosť iba v tej oblasti, ktorá im bola otvorená od prírody. Ezoterik si vedome otvára 7 rôznych duchovných ciest.Prezrieť celý slovník
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 2. Slovník >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo