Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

2. Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Kabala

Je náročná a tajomstvami opradená oblasť ezoteriky. V prvom rade ide o ezoteriku, ktorá sa dotýka činnosti mozočku. Teda osoba je koncentrovaná psychicky v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy pod zrakovým mozgom, je veľký ako tenisová loptička. Aby mohol ezoterik operovať v mozočku, musí zvládnuť znakovú ezoteriku a ezoteriku siamských jedincov, ktorí sú celý život nejako spoločne zrastení. Teda ide o to, aby ste všetko, čo cítite, vidíte, počujete, čucháte, hmatáte vnímali ako určitý špecifický geometrický znak. Až po tomto výcviku sa otvára cesta k mozočkovej ezoterike. Mozoček má napríklad funkciu skenovať všetko dianie v tele až na úroveň buniek. Mozočku možno prikazovať, ako a čo má v tele vhodne naladiť.

Doplnené 2007-10-25. Aj kabala v krátkom čase prešla zásadnými zmenami. Ezoterik potrebuje k svojej vyspelosti na ďalšej ceste zvládnuť mozočkovú ezoteriku ako 3. ezoterickú cestu. A to hlavne z toho dôvodu, že sa nedokáže koncentrovať naraz na viac ako 10 objektov. A tieto objekty nesmú byť menšie ako hrot ihly, lebo ich nemôže bez technických pomôcok vidieť. Pokiaľ ezoterik neovláda techniky z mozočku, tak nemá otvorenú cestu do sveta buniek a sveta atómov a častíc. Pokiaľ sa ezoterik nevie spájať s inými mozočkami, tak nezvládne množstvo informácií, ktoré prináša jednak život, ale aj samotná meditácia. Pokiaľ ezoterik nezvládne veštectvo cez mozoček, tak mu bude zmyslovo nedostupný svet buniek a svet fyzikálnych častíc. Bez mozočkovej ezoteriky nie je možná vyššia rozumovosť v ezoterike a schopnosť realizovať 7. ezoterickú cestu cez bunky svojho tela.Prezrieť celý slovník
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 2. Slovník >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo