Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

2. Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Hmat
Človek má 5 zmyslov: hmat, chuť, sluch, čuch a zrak. Hmat sídli v šedej kôre veľkého mozgu a to v temennej oblasti, bližšie nad ušami po jednej aj druhej strane. Hmat v podobe mikromotoriky máme hlavne v prstoch rúk, tváre a úst. Makromotorika je veľký pohyb a centrum je viacej v mieche a gangliách okolo miechy. Teda pohyb je riadený v temenom mozgu a vykonanie pohybu má na starosti miecha ako koordinátor všetkých nutností, aby sme vykonali makro alebo mikropohyb. Hmatové nervstvo je v koži po celom tele a najhustejšie na rukách. Ezoterik ovládne hmatové centrum v temennom mozgu, mieche a vo svaloch a vytvorí si, ako sa hovorí, veštecký hmat. Ezoterik vytvorí schopnosť preniknúť cez temenný mozog a nervstvo do častí tela a zistiť, čo sa tam deje a potom to dekódovať. Hovoríme o línii transformácie zmyslov na vnútorné vnímanie seba, ale často aj inej osoby.

Prezrieť celý slovník
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 2. Slovník >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo