Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

2. Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Filozofia

Je pojem prevzatý z vedeckých kruhov. Bohužiaľ, veľa ľudí nedorástlo na tak náročnú oblasť abstraktného myslenia. Mýlia si umenie hovoriť a myslieť vo všeobecných zákonitostiach, ktoré vychádzajú z vedeckých poznatkov a namiesto filozofie iba diletantsky rečnia bez toho, aby vážili význam slov, poznali pojmový aparát filozofie ako je pravda, dianie, bytie, existencia, čas, priestor, hmota, negácia a podobne. Filozofiu si často ľudia s teológiou, ktorá používa slová na vyjadrenie náboženských symbolov a pocitov. Filozofia má svoju hĺbku, pretože pozerá na objekty sveta okolo nás v zmysle čo ich spája a čo je im spoločné. Ezoterik používa vedeckú filozofiu, aby si overil, či smeruje správnym smerom a neporušuje zákonitosti univerza.

Doplnené 2007-10-18: Ezoterik stojí vždy na pôde vedeckého vnímania sveta a základom zostáva overené poznanie vedeckými metódami. No v rámci hypotetického náhľadu na veci neznáme a nepoznané neodmieta žiadnu hypotézu, a teda ani hypotézu fungovania všetkého na Božom princípe. Po moment, pokiaľ sa vedeckými hypotézami nevyvráti táto hypotéza o Bohu.Prezrieť celý slovník
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 2. Slovník >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo