Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

2. Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Fantázia

Človek má vo svojej pamäti spomienky obrazové, zvukové, čuchové, chuťové, hmatové a pohybové. Tieto spomienky môže vo svojej fantázii ľubovoľne pretvárať a meniť. No vždy by mal odlíšiť reálne spomienky od spomienok, ktoré pretvoril do fantázie.Človek môže mať prebujnenú fantáziu a môže namiesto domu vidieť rozprávkový hrad. To hovoríme, že už halucinuje a nie je schopný vnímať reálne dom taký, aký je. Halucinácie môžu byť čuchové, sluchové, hmatové, sluchové. Na druhej strane sú ľudia, ktorí majú zablokovanú tvorbu predstáv a sú schopní všetko vnímať iba ako napísané slová a vety. Prípadne iba ako schémy, ako projekty domov. Ezoterik potrebuje mať kontrolovanú fantáziu k čo najracionálnejšiemu vnímaniu reality okolo nás.

Doplnené 2007-10-18: Ezoterik sa pri meditáciách vždy reálne koncentruje do niektorej oblasti tela a nikdy nie do spomienok uložených v pamäti. Výnimku tvorí reinkarnácia, ktorá sa zaoberá úpravou spomienok tak, aby po smrti ezoterika zostali spolu a dostali určitý zmysel a činorodosť. Ezoterik si musí dávať pozor, aby jeho spomienky v neurónoch tela mali reálnu podobu a nie voľnú fantáziu. Ezoterik neustále kontroluje a zreálňuje svoj pohľad na duchovno a nikdy sa nepustí na pole voľnej fantázie bez určitých reálnych mantinelov. Ezoterik nie je umelec, ktorý môže vo svojich predstavách všetko.Prezrieť celý slovník
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 2. Slovník >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo