Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

2. Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Emócie

Je pojem prevzatý zo psychológie. Poznáme 4 emočné stavy a to je strach, smútok, hnev a veselosť. No môžu mať aj sexuálny podtón a to potom máme emóciu žiarlivosti, nenávisti, apatie a zamilovanosti. Na emócie silne pôsobia životné zmeny. Získať niečo, stratiť niečo ako vec, osobu, mladosť, zdravie vedie vždy k emóciám. Pokiaľ je to želaná emócia, tak je radosť, pokiaľ je osoba psychicky v poriadku. Pokiaľ je zmena neželaná, nastupuje smútok, strach, hnev. Osoba môže v niektorej emócii zostať trvalo a pokiaľ nevie prejsť dlhodobo do radosti alebo zamilovanosti, tak nastupuje stav melanchólie, čo môže končiť aj samovraždou. Je preto vhodnejšie, aby sa človek dlhodobo pripravoval na zmeny, či už z dôvodu veku, alebo smrti iných osôb. Osoby, ktoré trvalo prijímajú zmeny, sú lepšie nacvičené na nečakané zmeny a dokážu ich lepšie zvládnuť.

Doplnené 2007-10-18: Smútok prechádza do hnevu, ten do radosti, tá do strachu a ten do smútku. Striedanie emócií je dôležité. Emócie sexuálne ako žiarlivosť, trúchlenie, zamilovanie, strach z penetrácie a strach zo straty panictva. Klasické emócie, sexuálne emócie. Ovládanie emócií. Neovládané emócie. Kontrolovateľné vášne.Prezrieť celý slovník
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 2. Slovník >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo