Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

2. Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Duchovná cesta

Je pojem čisto ezoterický a každý si ho vykladá po svojom, čo je nebezpečná tendencia pre ezoterikov. Treba si dávať pozor, ako ho kto z ezoterikov definuje a či ho vôbec definuje. Pre naše účely budeme pod duchovnou cestou považovať skoncentrovanie zmyslov a zmyslových centier šedej kôry veľkého mozgu dovnútra vlastného tela. Toto stočenie pozornosti z vonkajšieho sveta do vnútorného sveta je základný kameň duchovnej cesty. Jeho zmyslom je spojiť sa so svojím vnútrom nadštandardne. Bežní ľudia sa s vnútrom spájajú hlavne pre to, aby mohli byť vo vonkajšom svete úspešní a naplnili svoje túžby a ciele. Ezoterik ide do vnútra seba kvôli hlbokému stotožneniu sa s tým, čo má v sebe, chce pochopiť to, čo má v sebe, ale aj dotvoriť a realizovať duchovné cesty tých iných a nielen svoju vlastnú. Ezoterik musí dosiahnuť transformáciu zmyslov na veštecké zmysly. Hovoríme o 6. zmysle. To je základná transformácia zmyslov, aby boli schopné vnímať vlastnú duchovnú cestu. Potom si ezoterik stavia ďalší cieľ a to preniknúť do 7. neurónových oblastí vlastného tela a realizovať 7 základných duchovných ciest. V podstate ezoterikov možno podeliť podľa kľúča, kde boli psychicky usadení. Teda buď v strednom mozgu a mohli robiť snovú ezoteriku, alebo boli usadení vo veľkom mozgu a mali otvorenú cestu do sveta mŕtvych ľudských spomienok. Mohli byť psychicky usadení v mieche a mali blízko ku všetkému okolo pohybu a to je základ mágie. Alebo boli psychicky usadení v brušnom mozgu a mali blízko k ezoterike primátov a cicavcov. Cesta vlastného zvieraťa v ľudskom tele, pudová cesta. Prípadne boli psychicky usadení v gangliách okolo orgánov tela a mali možnosť psychického prieniku do kozmického priestoru. Mohli byť usadení aj v gangliách okolo hormonálnych žliaz a otvorili si cestu do magmatických polí Zeme. Prípadne boli usadení v gangliách kože a otvorili si cestu k aurickej ezoterike. Ezoterik prenikne do svojho vnútra, transformuje ho a pripraví na duchovnú cestu. To znamená, že si svoje vnútro na duchovnú upraví, a potom sa z vnútorného sveta vyberie do vonkajšieho sveta, ale inak ako bežný neškolený jedinec.

Doplnené 2007-10-18: Duchovná cesta môže mať aj presnejší názov a môžeme hovoriť o ezoterickej ceste cez 7 neurónových oblastí v tele. Ezoterická cesta je presnejší a konkrétnejší výraz ako duchovná cesta. Pod pojmom univerzálna ezoterická cesta rozumieme, že ezoterik cvičí a medituje do 7. neurónových oblastí tela a tu dosahuje určité duchovné fenomény. Pokiaľ robí duchovno iba cez jednu neurónovú oblasť, tak nemožno hovoriť o univerzálnej duchovnej ceste. Môže sa stať, že niektoré osoby, ktoré pre duchovnú cestu užili narkotiká, nemusia duchovnú cestu robiť v žiadnej oblasti s výskytom neurónov. Robia všetko vo svojich spomienkach a svojich fantáziách často zachádzajúcich do halucinácií. Takéto postupy nie sú duchovná cesta. 1. ezoterická cesta cez veľký mozog, 2. ezoterická cesta cez stredný mozog, 3. ezoterická cesta cez mozoček, 4. ezoterická cesta cez miechu, 5. ezoterická cesta cez brušný mozog, 6. ezoterická cesta cez ganglie okolo orgánov tela a 7. ezoterická cesta cez vnútro buniek.

Doplnené 2010-01-01: O duchovnej ceste píše kde kto, kde čo a kde kade. To je v poriadku. Iná je duchovná cesta pravekého človeka, iná je cesta prírodného človeka a iná je duchovná cesta dnešného vzdelaného ezoterika. Aby ezoterik dnešnej doby mohol pestovať tento druh ezoteriky reálnych možností kozmu, tak musel prejsť cez svojich pravekých, prírodných a dnešných predkov a získať intelekt a schopnosť myslieť a uvedomiť si svoje postavenie organickej hmoty v kozme. Že do ezoteriky toto ezoterické zoskupenie a celkovo do duchovnosti organickej hmoty prinieslo zásadný zlom, o tom už asi nikto nepochybuje. Ale za tento prielom vďačíme aj šamanom, aj náboženstvám, aj vedeckému poznaniu. Iba z tohto základu sme mohli zásadne zmeniť pohľad, o čom je duchovnosť. Ezoterik už nesníva o duchovnej ceste, nefantazíruje, čo by mohol spraviť. Ezoterik sa vydáva na duchovnú cestu, musí tvrdo cvičiť a vo svojich neurónoch vytvára nové schopnosti, musí sa vzdelávať a byť všestranný, musí sa vzdať osobnej ezoterickej cesty a nastúpiť ezoterickú cestu podľa overených zákonitostí, ezoterik je v ezoterike mimoriadne všestranne zdatný. Pokiaľ môže, neustále študuje a vzdeláva sa, nadobúda polyhistorické vzdelanie a je polyhistor. Nešpecializuje sa na jeden druh ezoteriky. Nepestuje mimoriadne schopnosti pre bežný život okolo seba. Ezoterikov cieľ je to najhodnotnejšie a to je systém reinkarnácie a uloženia svojich spomienok na častice. Ezoterika nie je charita alebo liečiteľstvo. Ezoterika koná dobro a neubližuje. Ale ezoterika nie je o láske k organickej hmote, ale prehlasujeme, že je o osobnom sebectve a ezoterik napreduje na duchovnej ceste bez toho, aby čakal na tých, ktorí chcú a dúfajú, že raz na dôchodok si nájdu čas aj na duchovnú cestu. A aký je to krásny omyl! Ezoterika je pre životný cieľ a nie čudáctvo a tešenie sa z niečoho nenormálneho. Ezoterika je nekonečná drina, prerábanie psychiky k časticovej úrovni. Ezoterika je doslova vedecké bádanie. Ezoterika a duchovná cesta je odriekanie si prítomnosti a dary časticovej večnosti.Prezrieť celý slovník
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 2. Slovník >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo