Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

2. Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Dimenzia
Ako definuje slovo rozmer alebo dimenzia Wikipédia?
Rozmer alebo dimenzia môže byť veľkosť v dĺžke, výške alebo hĺbke, rozsah, stupeň, intenzita, rozsiahlosť (javu), počet lineárne nezávislých vektorov generujúcich priestor; základná vlastnosť umožňujúca popis udalosti v priestoročase
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rozmer_(rozlišovacia_stránka)
Interdimenzionálne prechody
Hovoríme o prechode medzi dvomi dimenziami a ako sa dostať z jednej dimenzie do inej. Prípadne hovoríme o mieste, kde sa môžu takéto prechody realizovať.
Prechody z dimenzií podľa Sašu Puebla
Ako sa dostať z dimenzie 10 umocnené na + 1 na dimenziu 10 umocnené na mínus 10 metra a potom na dimenziu 10 umocnené na mínus 20 metra?
Dimenzia 10 umocnené na + 1 je dimenzia vecí, ktoré vidíme okolo seba očami.
Dimenzia 10 umocnené na mínus 10 metra je svet elektrónov a klasických častíc a dostaneme sa tam prežitím klinickej smrti alebo neolitickým tranzom. Prípadne znížením intelektu na úroveň pravekého človeka alebo zvieraťa.
Dimenzia 10 umocnené na mínus 20 metra je dimenzia, kde funguje ľudská pamäť a kde po smrti môžu za určitých okolností zostať spomienky mŕtvej organickej hmoty. Ezoterik sa sem dostane prežitím alebo odcvičením klinickej smrti alebo neolitickým tranzom, prípadne abnormálnym strachom.
Dimenzia 100 m umocnené na 300 km je priestor, ktorý sme ešte schopní rozumovo pochopiť. Dá sa v nej pohybovať psychicky, pokiaľ ste prežili klinickú smrť alebo ste ju cvičili, pokiaľ prekonáte operáciu mozgu pod ochladením tela a krvi ako pri utopení v ľadovej vode. Osoba je v klinickej smrti aj 2 hodiny.
Pokiaľ ezoterik ovláda techniku tranzu neolitických ľudí (neustále búchanie do kameňa a opracovanie), preniká neobmedzene do kozmu a do rôznych dimenzií, či už v makrosvete alebo mikrosvete. Ale čo spozná, už nevie rozumovo chápať, a tak si to iba uloží do pamäte.
Pokiaľ chcete kontaktovať organický život v kozme a to v priestore 100 m umocnené na 300 km, tak hlavne cez dimenziu 10 umocnené na mínus 20 metra do roviny 10 umocnené na + 1.

Prezrieť celý slovník
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 2. Slovník >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo