Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

2. Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Teológia
Ezoterik si počká na realizáciu teologických ideí, až keď cez systém dvojníka prenikne na časticovú úroveň. To je ideálny priestor na realizáciu teologických ideí ako je večnosť, nesmrteľnosť, výnimočnosť, všemúdrosť, všemohúcnosť. Ezoterik vždy hľadí na teológiu ako skvost duchovna, aj keď jej na začiatku duchovnej cesty nemusí rozumieť. Keď ezoterik psychicky dorazí do časticového sveta, tak postupne cez systém dvojníka začne chápať, že časticový svet dovoľuje po určitej úprave a prehodnotení realizovať idey teológie. Nesmrteľnosť na časticovej rovine znamená, že sem po smrti ezoterik cez systém dvojníkov uloží špecificky spracované spomienky a naplánuje ich neustálu aktualizáciu podľa toho, čo sa bude diať v kozme. Nesmrteľnosť je postavená na tom, že niečo nezanikne a nezmizne. A to vyžaduje uložené spomienky na častice aktualizovať, meniť a vyvíjať. Samozrejme ezoterik v systéme ezoteriky dvojníkov seba chápe ako informačný systém, ktorý je naprogramovaný na určitú činnosť. Na večnosť niečo stvoriť alebo uchovať znamená, aby to trvalo expandovalo do kozmu všetkými smermi –na úrovni častíc. Všemúdrosť spomienok uložených do dvojníkov znamená trvalo zbierať a spracovávať informácie o kozme a pri expanzii do ďalšieho priestoru v kozme vždy prehodnotiť vygenerované zákonitosti  časticového sveta. Výnimočnosť v rovine psychického prieniku do častíc znamená vytvoriť systém dvojníkov, ktorí by zostali po smrti ezoterika ako prirodzená potreba, aby sa informácie, ktoré ezoterik za svojho života nazbieral, nestratili a boli organizované v rovine nesmrteľnosti. Treba si uvedomiť, že svet častíc nepozná slovo zaniknúť, ale iba slovo neustále zo seba generovať zložitejšie objekty v kozme ako atóm, prvky a organickú hmotu. Biela sklovitá častica je najmenší objekt v kozme a z nej sa tvorí všetko ostatné. Táto častica nemôže zaniknúť. Ezoterik nechá na systém dvojníkov po jeho smrti, ako všetko zorganizuje a čo si zo spomienok ponechá. V žiadnom prípade ezoterik nechce v dvojníkovi vidieť svoje mauzóleum alebo panoptikum ľudstva a organickej hmoty. Dvojník na časticiach si postupne vybuduje vlastný informačný systém a z neho prameniaci vlastný intelekt. Nebudem sa čudovať, keď nebudete dostatočne rozumieť, o čom to píšem. Treba mať za sebou mnohoročnú prax v čítaní teologických spisov. Ďalej aspoň 20 rokov aktívnej ezoterickej cesty. Teda postupný prienik psychiky ezoterika na prvky, atómy a častice. Kým sa ezoterik pustí do realizácie teologických ideí, už musí mať za sebou mimoriadne hlboký prienik do reálneho astronomického kozmu.

Prezrieť celý slovník
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 2. Slovník >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo