Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

2. Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Svet mŕtvych
Je centrálnym pojmom pre ezoteriku a smerovanie každého vyspelého ezoterika, ktorý dorástol vo svojom vývoji do určitej duchovnej úrovne. Ezoterik sa musí naučiť veštecky dekódovať záznamy spomienok z neurónov zvierat, ľudí a organizmov, ktoré žili mimo planétu Zem. Uvedomte si, že počas klinickej smrti z neurónov spomienky odídu ako neurónový záznam a nie priamo ako obrazy, zvuk, chuť, hmat a čuch. Človek síce vníma zmyslami, ale spomienky ukladá v neurónoch posekané na čiastočky a prevedené do niečoho ako digitálny zápis hlasu z jedného mobilu do druhého. Keď chce človek vybrať niektorú spomienku, tak to spraví cez mozoček, musí ju poskladať a z digitálnej roviny neurónov previesť na obrazovú podobu, potom to povedať, vytancovať, nakresliť, vyjadriť posunkovou rečou alebo vo vnútri mozgu premyslieť. Počas smrti organickej hmoty, ktorá má dosť neurónovej kapacity a už si pamätá, sa priamo z neurónov odpájajú spomienky a prechádzajú cez proces smrti do sveta mŕtvych spomienok. Tu zostanú trvalo a na večnosť. Do tejto dimenzie nepôsobia žiadne zmeny v makrosvete. Keď Slnko alebo niektorá galaxia skolabuje, nemá to priamy dopad do dimenzie sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty. Celoživotným ezoterikovým cieľom je sa ako indivíduum pripraviť na fungovanie v tejto dimenzii okolo nás. Pracuje na tom, aby sa podstatná časť jeho spomienok uchovala pokope okrem anjelských sfér prírodných šamanov a spomienok organických inteligencií, ktoré neboli súčasťou života na Zemi. A všetko doslova uzamkne stigma ezoterikov šamanskou mágiou a ritualistikou. Ezoterik k tomu pridá kópie záznamov magma polí a cez jogu a zúžené vedomie prenikne hlboko do svojich spomienok. A k tomu pridá túžby ako program, ktorý sa má po smrti realizovať. Vo svete mŕtvych nájdete obrovské množstvo roztrúsených spomienok všetkého, čo žilo v nekonečnom čase a nekonečnom priestore všetkými smermi. Nájdete tu ucelené spomienky organickej hmoty, ktorá si uvedomila tento priestor a pracovala na tom, aby tieto spomienky zostali pokope a robili tak, ako boli naprogramované. Nájdete tu aj jednotlivých mimoriadne vyspelých jedincov, ktorí pochopili, o čom je svet mŕtvych a k čomu slúži bežný organický život. Nerobte si ilúzie, že idete do sveta morálky. Tu neplatia žiadne morálne zákony a každý ide na vlastné tričko. A podľa toho sa zariaďte. Vo svete mŕtvych fungujú programy na požieranie spomienok jedna radosť. A preto to vyžaduje tvrdú a dôslednú prípravu. Celkovo svet mŕtvych je oblasť, ktorej sa ezoterici a ďalšie duchovné oblasti venovali len okrajovo. Prieniky do sveta mŕtvych vyžadujú dôslednú prípravu a vytrvalé zbavovanie sa spomienkových polí svet mŕtvych. Viac a podrobne v Plazmatickej škole.

Prezrieť celý slovník
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 2. Slovník >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo