Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

2. Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Depresia

Je pojem zo psychiatrie. V zásade ide o to, že človek približne po 14. roku života už prijíma zmeny nerád a neochotne. No dnešná doba vyžaduje prijímať zmeny aj v staršom veku. Pokiaľ zmeny prebiehajú neustále a trvalo, je málo času na ich prijatie, tak často nastupuje niečo ako kríza, nechuť zmenu prijať a kladenie odporu. Zmena sa prijala, človek upadne do nechutenstva zo zmeny, neochotne ju prijíma a často ju odmietne. Tento stav vedie k zablokovaniu emócií a to ktorejkoľvek ako radosti, smútku, hnevu, strachu. Jednoducho sa nedá voľne chodiť z jednej emócie do druhej. V tomto prípade treba zmenu plánovať dlhodobo a nútiť postupne a opatrne myseľ, aby sa zo zmenou zmierila. Na tomto mieste je dobré dlhodobé programovanie sledu zmien, ktoré musia prísť, či už z hľadiska starnutia, ale aj pokroku. Jedinec sleduje vývoj a postupne sa programuje na prijatie zmien. Vie, že treba toto a toto zmeniť. Nastúpi nechuť a v tomto momente si človek trvalo predstavuje a premýšľa, ako zmenu prijíma milimeter po milimetri.

Doplnené 2007-10-18: Depresia je prirodzený spôsob prijímania zmien hlavne po 40. roku života, ale je to individuálne. Každá zmena má proces zmierovania sa a proces prijatia. Niektorí ľudia odmietajú prijímať zmeny a keď ich násilne príjmu, môže to viesť k depresii, melanchólii a až k samovražde.Prezrieť celý slovník
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 2. Slovník >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo