Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

2. Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Rezonancia
Ide o pojem, ktorý skôr spadá do oblasti fyziky. No často si musíme niektoré pojmy privlastniť. Teda pojem rezonancia bude znamenať, že sa niečo rozkmitalo, rozozvučalo a rozvibrovalo. Vietor rozkmitá konáre stromu. Kvapky vody rozkmitali zvuk v jaskyni. Motor vo vysávači sa točí a vibruje. Stačí priložiť ruku a všetko je dobre cítiť. Udierajte si v pravidelnom rytme paličkou o dutú nádobu a pochopíte, čo sú to zvukové rezonancie. Počet úderov za sekundu dá vždy rýchlosť rezonovania. Pozerajte sa na vianočný stromček s blikajúcimi sviečkami a viete, čo je to kmitanie svetla. Ezoterik si je vedomý a preberá z vedeckého bádania mikrosveta skutočnosť, že všetko bliká a kmitá, iba ľudské zmysly to nedokážu vnímať. No svoju myseľ môže naladiť tak, aby si myslela a neustále v mozgu všetko prijímala ako blikanie, kmitanie alebo vibrovanie, aj keď sa predmet pred ním zdá nehybný. Rezonujúca myseľ je základný stav mysle ezoterika, aby sa mu ľahšie a lepšie prenikalo do svojho tela a do svojich myšlienok. Základ cvičení si nájdete v Silva škole. Doplnené 2007-11-08. Ezoterik na rozdiel od chorej osoby nevytvára rezonanciu na poškodených nervových zakončeniach, ani nie v spomienkach, ale rozkmitaním niektorej membrány tela. Hlasivky určitým typom dýchania, pobrušnicu určitým napätím strachu, mozgovo - miešnu membránu pocitom aktivity nervových zakončení a deaktivitou nervových zakončení. Takéto rezonancie považujeme za tie správne, ktorými sa dá prenikať do mikrosveta buniek a mikrosveta atómov a častíc.

Prezrieť celý slovník
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 2. Slovník >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo