Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

2. Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Pravda
Ide o filozofický pojem, ktorý hovorí o tom, ako človek v histórii času vníma a vysvetľuje si fungovanie sveta. Ide vždy ide o historickú pravdu. Napríklad pohľad prírodného človeka na svet je v danom čase pravdivý, no dnes o jeho pohľade cez mytológiu a božstvá hovoríme ako o pravde tej doby a nie klamstve alebo nepravde. Aj náboženské vysvetľovanie je v určitom čase pravdivý výklad fungovania sveta. A nemožno hovoriť o klamstve a podvode. A dnešný vedecký pohľad na svet je pravdivý a v budúcnosti bude ľudstvo vnímať svet zase inak ako dnes. V každej historickej etape ľudstva sú výroky o fungovaní sveta pravdivé. Aj pohľad každého človeka na svet, pokiaľ nechce vedome klamať, je pravdivý a nemusí sa zhodovať s pohľadom ezoterika, ktorý je vybavený schopnosťami, ktoré iní ľudia nemajú. U každého jedinca treba posudzovať, či má na svet pohľad zvieraťa, pravekého človeka, človeka náboženského, človeka vedecky vzdelaného, a v našom prípade aj človeka ezoterického. Pohľad ezotericky školeného človeka je pohľadom, ktorý pozná zvierací pohľad na svet, praveký pohľad na svet, pozná aj náboženský pohľad na svet, pozná aj pohľad vedecky vzdelaného človeka. No pozná aj pohľady niektorých jedincov, ktorí vnímali svet netradične cez určité patologické stavy mysle aj tela. Nesporne ezoterik vytvára na svet iný pravdivý pohľad mimoriadne špecifický a ťažko prístupný bežnej ľudskej mysli.

Prezrieť celý slovník
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 2. Slovník >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo