Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

2. Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Náboženské vedomie
Je celkovo veľmi sporný pojem s nejasným obsahom. My sa pokúsime definovať náboženské vedomie pomocou snových pochodov. Zviera vníma svet ako zmes zvukov a pachov. Hmatové a zrakové podnety sú slabo rozvinuté. Celé vedomie zvieraťa je prekryté snami a snovými pocitmi. Praveký a prírodný človek už má svojou aktivitou reálnejší pohľad na svet, ale neustále má pri každom objekte určité predstavy snových symbolov. Najčastejšie postavy ľudí a zvierat. Dnešný človek má obrovské skúsenosti na reálne vnímanie objektov okolo seba a už nemá počas dňa snové pochody a symboly postáv a to je zásadný rozdiel v nazeraní a vnímaní reality okolo seba. Pokiaľ chceme rozvíjať náboženské vedomie ako realitu, tak treba sugeratívne oslabiť vedecké poznanie a prekryť počas dňa všetko stavom zaspávania a spánku. A to sa už potom nachádzame v stave, pri ktorom možno náboženské vedomie rozvíjať triezvo ako súčasť snového vedomia. Pozeráte sa na pohár pred sebou. Oslabujete reálne vnímanie a skúsenosti z pohárov. Všetko sa zahmlí a okolo pohára sa objavuje postava božstva. To je ten najlepší stav, ako cvičiť a spoznávať náboženské vedomie. Pokiaľ sa náboženstvu venujete ako filozofii alebo spôsobu života, tak je to o niečom inom, ako to myslí a robí ezoterik.

Doplnené 2007-11-08. V prieskume buniek sme postúpili až na úroveň génov. Vo vnútri buniek sú bunkové jadrá, v jadrách chromozómy a vo vnútri chromozómov sú reťazce génov. Pri vešteckom výkone sme zistili určitú súvislosť medzi kompaktnosťou zväzkov génov. Pokiaľ sú reťazce génov silne a tesne poviazané, tak takáto osoba má sklony žiť bežným životom a často aj žije. Pokiaľ sú reťazce génov voľnejšie, tak takéto osoby priťahuje viac náboženstvo, silná úcta k životu, ľudskej pomoci a dobrote. A takéto osoby by mali žiť silne nábožensky. Samozrejme, že si osoby môžu slobodne vybrať, či budú žiť bežne, nábožensky, alebo v prípade voľných zväzkov neurónov aj silne ezotericky. Napríklad niekto má stredne voľné zväzky neurónov, tak by mal žiť nábožensky. Pokiaľ nábožensky nežije, môže ho podvedomie devastovať a poškodzovať osud alebo zdravie. Pokiaľ by chcel žiť nábožensky ten, kto má génové zväzky pevné, tak by ich musel vsunúť do systému náboženského alebo ezoterického života a nie izolovať sa od svojich génových zväzkov a podvedomia. Nábožensky ladené génové zväzky majú svoj základ už u prírodných ľudí. Ide o šamanské tradície, ktoré prešli do tradícií náboženských. Aj šamanské národy majú svojich obradníkov, uctievačov prírody, svoju mytológiu prírodných božstiev. Ide hlavne o ľudí, ktorí sa snažia pomáhať životu na planéte Zem. A táto pohanská tradícia prechádza do tradície náboženskej. Ezoterik rešpektuje tento fenomén pomáhať uctiť si život, prírodu a planétu Zem. Je to prirodzená potreba určitých ľudských jedincov vyvierajúcich z podvedomia uloženého v génových zväzkoch. Tiež si ezoterik uctí tých, ktorí majú génové zväzky úplne pevné a majú žiť klasicky. Ezoterik má génové zväzky silne roztvorené a jeho podvedomie ho tlačí do toho, aby spoznal minimálne priestor okolo seba všetkými smermi do vzdialenosti 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Potom už musí ezoterik budovať silou vôle nadstavbu a spoznať kozmos ešte ďalej.

Samozrejme, že pohanstvo alebo náboženstvo má svoju reč a spôsob vyjadrovania, ktoré je silne symbolické a vykladané v obrazoch. Na tomto nezmenilo nič ani vzniknutie písma, ktoré sa hlavne použilo na opis náboženských symbolov. Tento systém symbolov dovoľuje voľnejší výklad viery a náboženských tradícií. Teda ezoterik musí veštecky vždy ošetriť toho, o koho náboženský výklad sa veriaci opierajú. Symbol Boha môže mať množstvo výkladov a náhľadov. Keď niekto hovorí o Bohu, nemusí myslieť to isté a to vytvára veľký problém. Preto pri náboženskej téme treba najprv ujasniť význam symboliky. Ezoterik a moderná ezoterika sa nehlási k náboženstvu. Hlási sa k jedincom s voľnými zväzkami génov a nadväzuje na tradíciu osôb s kozmickým vedomím, bunkovým vedomím a klinickým vedomím, ktoré nie je viazané na planétu Zem a jej slnečnú sústavu. Ezoterika neprevzala symbolické vyjadrovanie, ale moderné abstraktné vnímanie, ktoré stojí aj na určitom dokazovaní pravdivosti.


Prezrieť celý slovník
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 2. Slovník >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo