Učebnica ezoteriky

Obsahuje teoretické základy ezoteriky, ktorá sa venuje duchovnej ceste do vlastného ja. Umožní vám spraviť si predstavu, čo sa považuje za duchovnú cestu a čo všetko treba absolvovať, aby ste ju zrealizovali celú.

2. Slovník

Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Akáša

Je pojem, ktorý by mal označovať záznamy zo života ľudí a zvierat, ktoré sú uložené v magmatických a kozmických poliach planét. Tak isto tento pojem môže v ezoterickej literatúre byť použitý dosť nejasne a neodporúčame ho používať.

Doplnené 2007-10-18: Akáša u Sašu Puebla označuje zápisy toho, čo sa udialo cez pulzácie magmatických polí magmatického jadra planéty Zem. Magmatické polia môžu mať aj iné planéty. Ezoterik sa naučí veštecky čítať to, čo je ako magnetický záznam tu zachytené. Ezoterik si musí dávať pozor, aby namiesto reálneho kozmu neprenikal do týchto záznamov. Ezoterik si neustále presúva magma záznamy okolo seba. Akáša magmatických polí planéty Zem. Akáša magmatických polí iného kozmického telesa. Akáša záznam toho, čo sa skutočne udialo. Vyhľadať veštecky konkrétnu akášu niektorej osoby.

Doplnené 2014-08-13: Ako definuje akášu Wikipedia?
Ákáša je slovo v sanskrite s významom éter (ako základný stavebný prvok hmoty v starovekej vede). Ákáša je pralátka, hmotný prazáklad vesmíru, stavebná látka stvorenia, ktorá súvisí s priestorom, pole, na ktoré sa premieta akákoľvek existencia, nekonečne riedky pra-element.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ákáša
http://en.wikipedia.org/wiki/Akasha

Ako chápu akášu v teozofii?
Akáša je sanskrtské slovo a znamená „nebo", „priestor", „éter"
http://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records

Niektoré názory iných na to, čo je akáša
Toto je voľný preklad z angličtiny o akáše zo sveta scifi a hier.
Akašické body sú miesta, ktoré vedú k ďalším rovinám existencie.
Akashic Buster je jedným z mnohých útokov v repertoári Cybuster .
Akasha je nejaký druh alternatívnej reality, ktorej existencia a obsah sú založené na myšlienkach a snoch ľudí.
Akasha je meno ženskej hrdinky so schopnosťou vytvárať vlny zvuku, ktoré poškodzujú viac jednotiek.
Akasha je meno ženskej Necris High Inquisitor v hre pre jedného hráča.
Akasha je reprezentácia svetla elementárneho avatara, smaragd.
Akashic je názov znakov, ktoré sa ponárajú do kolektívnej pamäti, získať vedomosti.
Akasha, kráľovná bolesti.
Polaris má prístup a kontrolu nad všetkými akašickými záznamami nášho vesmíru a môže upravovať (vesmír) podľa ľubovôle.
Akasha je Mokova matka a vodca z  troch veľkých temných pánov.
Éter je čarovná látka obsiahnutá vo všetkých veciach, z krvi Aion a polobohovia známi ako Daevas sú vyrobení prevažne z éteru, ktorý udeľuje ich nesmrteľnosť.
Akasha je centrom Naga kultúry ako komunálne telepatické puto, rasová pamäť a ich poňatie božských bytostí.

Ako chápe pojem akáša Saša Pueblo v roku 2014 po ďalšom výskume ezoteriky a cvičení základných schopností pre ezoteriku?
Nie je dôležité v teoretickej rovine, čo je to akáša a čo je to oheň, voda, vzduch a zem. Je dôležitá prax do tejto oblasti a tá najlepšie zadefinuje, o čom to je. Prax je o tom, že do hlavy naťahám z pamäte predstavy ohňa, zeme, oblakov alebo vody a z tejto predstavy vyrábam napr. predstavy orgánov tela. Predstava pečene z predstáv ohňa a tým robím energetický systém reiki a prenikám do buniek pečene a liečim ju. Z predstáv oblakov môžem vyrábať rôzne náboženské predstavy a ukladať ich do klasickej pamäte alebo špeciálnej embryonálnej, ktorá sa ukáže pri odblokovaní embryonálnych štruktúr v dospelej osobe. A tu tieto predstavy akože ožívajú a zvláštne fungujú. Treba na to prax. Je tu tendencia vytvárať v ezoterikovi jedinečný svet predstáv, ktoré môžu mať rôzne nečakané účinky. Ide o to robiť v sebe reálny svet v kozme a nie iba fantázie a bludy. Realita nadovšetko. Pravdivý pohľad na svet okolo seba a nie osobná výpoveď plná bludov, želaní a snov. Vedecké racio.

Čo všetko by sa dalo chápať pod akášou?
1. Akáša je nejaká predstava uložená do pamäte ezoterika a je donekonečna vizualizovaná a znovu a znovu ukladaná do klasickej pamäte.
2. Naťahať si do hlavy predstavy živlov a z nich vytvárať objekty ako orgány a bunky, prípadne nejaké náboženské alebo šamanské predstavy, ktoré sú potom uložené do embryonálnej pamäte na embryonálnych bunkách aj u dospelej osoby.
3. Predstava vytvorená v hlave ezoterika presunutá do energetickej aury okolo tela ezoterika. Aura sa tu chápe ako bioenergia z tela ezoterikavzniknutá v mikroelektrárňach - mitochondriách. Ide o drobné orgániky v bunkách tela, ktoré premieňajú chemickú energiu na bioenergiu.
4. Zápis z ezoterika, ktorý previedlo magmatické jadro planéty Zem, ktoré neustále fotí všetko, čo robí organická hmota na planéte a ukladá to v magnetickom obale planéty Zem.
5. Záznam po smrti ezoterika, ktorý sa uchoval vo svete mŕtvych a to je 10 umocnené na mínus  20 metra. Elektróny sú častice 10 umocnené asi na mínus 10 m.
6. Niečo uložené v organickom živote mimo planétu Zem, napr. najbližší organický život na úrovni pravekého človeka je v súhvezdí Vlasy Bereniky.
7. Niečo uložené v technologickej inteligencii ako je UFO ROBO (pracovný názov), ktorú sme objavili v kozme. Vznikla z organického života a funguje na 10 umocnené na mínus 50 metra. Táto dimenzia odolá aj silám kvazaru a klasickému zániku priestoru v kozme 100 m umocnené na 300 kilometrov. Pozor na mocniny a extra veľké vzdialenosti.Prezrieť celý slovník
Meditacia.sk > Učebnica ezoteriky > 2. Slovník >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo