Anjelská škola

Nájdete si v nej včlenenie anjelských sfér do všetkých oblastí ezoteriky. Anjelské sféry vytvorili prírodní ľudia so zvláštnym stavom psychiky, ktorého základom je udržanie detskej mysle. Na ňu nadväzuje vytváranie anjelských postáv.
Staršie články >>

Pozvánka na živé vysielanie
Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 7.02. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Všetko o anjelských sférach - 20 rokov venovaných anjelom - komplex možností.

Zasvätenie Anjeli, pulzary a dvojníci
Anjelské sféry a kozmické pulzary veľmi úzko súvisia a je potrebné ich skúmať navzájom. V minulosti sme sa podrobne venovali všetkému okolo anjelských sfér a tak isto pulzarov, ktoré sú súčasťou kozmického priestoru. K tomuto všetkému pridáme systém dvojníkov.

Anjel diktátor a ezoterik
Spracovanie a ovládanie fenoménu anjelských sfér, ktoré vytvorili detskí dyslektici, ktorí v živote ovládali iba jednu aktivitu na jeden objekt a nedokázali robiť niečo iné, nič ich nezaujímalo okrem určitého objektu.

Zodpovednosť, nie hra - B 149
Chcel by som Vás požiadať o vypracovanie psychologického profilu so zameraním hlavne na moju únavu a vyčerpanosť. Ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Celkovo ste duchovne rozvinutý, ale nie v súlade s tým, čo chce podvedomie.

Systém prevahy nad bielymi anjelmi
Hneď na začiatku upozorňujem, že budem výhradne písať o anjelských sférach, ktoré vytvárajú ešte dodnes dyslektici, ktorých psychika zostala trvalo v detskej rovine. Zároveň sa zvyčajne celý život hrajú s jedným druhom materiálu.

Negatíva v ezoterike
Spôsob likvidácie nežiaducich fenoménov pri 7. duchovných cestách cez 7 oblastí výskytu neurónov v ľudskom tele.

Zasvätenie Anjel kozmos mimozemskej civilizácie
Venujeme sa tu problematike anjelskej ezoteriky. Pod anjelskou ezoterikou tu budeme rozumieť spomienky ľudí, ktorí mali počas celého života detskú psychiku a veľkú detskú žľazu v strede hrudnej kosti. Zároveň mali poruchu psychiky a to dyslexiu, to je skoncentrovanie sa iba na určitý objekt alebo predmet počas celého života.

Rozlúčka s anjelskou sférou
Ucelený pohľad na anjelské sféry. Na začiatok si treba uvedomiť, ako anjelské sféry vznikajú. Vznikajú u jedincov, ktorí majú počas celého života veľkú detskú žľazu, ktorá začína pri hrudnej kosti a ide do celého tela. V detstve je podstatne väčšia ako v dospelosti.

Andělské sféry v teorii pravděpodobnosti
Věnujeme se zde problematice pravděpodobnosti a úvaze, proč andělské sféry dokáží člověku přinést vyšší úspěšnost než běžným lidem, kteří toho v živote moc nedokázali a nedosáhli. Budeme tu porovnávat andělské sféry dyslektiků, andělské sféry náboženské, andělské sféry umělecké. Náhodné jevy za určitých podmínek, jejichž výskyt není jistý.

Praktikum anjelskej ezoteriky
Nácvik anjelských sfér, ktoré umožňujú ezoterikovi, aby dosiahol v oblasti ezoteriky, ale aj v bežnom živote čo najviac úspešných zásahov. Ezoterika je rozsiahla, je náročné zvládnuť ju za života celú a anjelské sféry sú veľmi vítaným prostriedkom na zvýšenie percenta úspešnosti.

Zasvätenie Anjel minerálov 47B
Zaviedli sme nový systém sobotných celodenných akcií. Po teoretickej prednáške Koncepcia anjelskej múdrosti v ezoterike (nájdete si ju v Anjelskej škole) nasledovalo praktikum naladenia psychiky na anjelské sféry v neurónových oblastiach. Tento zápis má svoju fotodokumentáciu v Galérii zasvätení.

Koncepcia anjelskej múdrosti v ezoterike
Vplyv anjelských sfér na dianie v ezoterike. Nezaujímajú nás anjelské sféry, ktoré vytvorili vo svojej fantázii umelci, podnikatelia a veriace osoby. Naopak, venujeme sa anjelským sféram, ktoré boli vytvorené za špeciálnych podmienok iba niektorými jedincami, ktorí spĺňali určité predpoklady. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Anjelská škola MP3.

Zasvätenie Anjel živlov 45B
Zasvätenie sa zaoberalo anjelskými sférami vo svete mŕtvych ľudských spomienok. Tieto anjelské sféry vytvorili jedinci s veľkou detskou žľazou počas celého svojho života. Psychika týchto jedincov nikdy nedospela a zostala na úrovni detí od 4 do 15 rokov.

Veštecký potenciál anjelskej sféry
Ako vznikli anjelské sféry? Kde fungujú? Čo sa s nimi dá robiť? Negatívne tendencie. Pozitívne tendencie. Anjelská múdrosť. Anjelské veštecké výkony. Anjelské sféry má skoro každý jedinec. Detská žľaza a jej veľkosť rozhoduje, kto má aké anjelské sféry. Biela anjelská línia, sivastá a čierna.

Zasvätenie Anjel lastúr 43B
Zasvätenie do anjelov lastúr. Výstavba kultovej stavby. Rituály s lastúrami. Prevzatie skúseností 12. jedincov, ktorí počas svojho života vytvorili anjelské sféry lastúr. Zvuk lastúr. Kozmické vedomie. Psychický prienik mimo tri známe kozmy okolo nás, jeden veľkosti 40 miliárd svetelných rokov, druhý 10 miliárd rokov a tretí kozmos o veľkosti 70 miliárd svetelných rokov. Za tento priestor psychicky cez zvuk. Tento zápis má k dispozícii fotografie zo zasvätenia a možno ich vyhľadať v Galérii zasvätení.

Zasvätenia v akcii mozočku
Venujem sa tu problematike nácviku asi 80 zasvätení, ktoré sme počas niekoľkých rokov zrealizovali. Treba si uvedomiť, že ľudský mozog už nie je v normálnom spôsobe fungovania schopný riadiť takýto kolos zasvätení a vystal nám problém, ako cvičiť so všetkými zasväteniami naraz a naučiť sa s nimi pracovať pod kontrolou anjelských sfér ako poradcov, ktorí dovoľujú mimoriadnu úspešnosť.

Zasvätenie Anjel magnetov 41B
Materiál magnetovec a magnet. Anjelské sféry magnetov vo svete mŕtvych. Zasväcovatelia, ktorí mali veľkú detskú žľazu v strede hrude a detskú psychiku počas celého života vytvorili v sebe hraním sa s magnetmi anjelské sféry, ktoré po ich smrti zostali vo svete mŕtvych. Tento zápis má aj svoj foto archív obrázkov. Vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Seminár Anjelské druhy 10B
Venujeme sa tu problematike sveta anjelských síl. Pokúsim sa presne definovať, o akú oblasť anjelských prejavov máme záujem. Tak isto budem definovať správne postoje k anjelským silám a to tak, aby to bolo na prospech ezoterikovi s elimináciou negatívnych vplyvov. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach. Fotografie zo zasvätenia vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Zasvätenie Anjel buniek 39B
Zasvätenie malo za cieľ preniknúť ľudskou psychikou aj do oblasti jadier vlastných buniek. Zasvätenie priamo nadväzuje na zasvätenie do Anjel orgánov, kde rituály prírodných ľudí s ľudskými a zvieracími orgánmi viedli k stotožneniu sa s bunkami a jadrom buniek. Fotografie zo zasvätenia nájdete v Galérii zasvätení.

Ezoteriku naplno - A 884
Začal som sa zaujímať o ezoteriku. Najprv o šamanizmus, potom som narazil na čakry, meditácie atď.(len teoreticky). Neskôr som natrafil na Osha, ktorého učenie ma zaujalo a začal som praktikovať jeho meditácie, hlavne pohybové, katarzné a začal som cvičiť 5 tibeťanov.

Zasvätenie Anjel kostí 38B
Zasvätenie malo za cieľ nadviazať kontakt na historických šamanov, ktorí mali veľkú detskú žľazu v tele aj v dospelosti. Trvalo robili rituály s rôznymi druhmi kostí. Tieto rituály robili výhradne pod bielymi anjelskými sférami, ktoré sa tvorili priamo v tele šamana. Tento zápis má aj fotografický záznam. Vyhľadaj v Galérií Zasvätení.

Napredovanie v ezoterike - A 878
Dovoľujem si vás požiadať o diagnostiku psyché. Absolvoval som s vami sériu zasvätení a nakoľko sa momentálne nezúčastňujem meditácii, chýba mi spätná väzba – reálny pohľad na seba.

Duchovná cesta - A 876
Chcela by som vás požiadať o zhodnotenie mojej duchovnej cesty.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na vašu duchovnú cestu. Môžem skonštatovať, že málokto v histórii ľudstva zašiel tak ďaleko v duchovnosti ako vy.

Duchovnosť a dvojča - A 872
Požiadali ste ma, aby som sa vešteckými metódami pozrel do vášho podvedomia. Máte silné duchovné vnútro a potrebu venovať sa duchovným veciam. No nie na spôsob chémie, ale meditačných cvičení. Takto najlepšie splatíte svoj dlh voči svojmu dvojčaťu.

Talentovanosť - A 848
Chcem Vás poprosiť, aby ste sa pozreli na moju psychiku, vedomie a podvedomie, aby som vedel, čo sa vo mne nachádza, aké mám predpoklady a čomu sa mám venovať. Konečne cítim, že sa uberám k oblasti, ktorá môže naplniť môj život.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Anjelská škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo