Saša Pueblo tantrik

Tu sú uverejnené najvýznamnejšie medzníky Sašu Puebla v oblasti sexuálnej tantry, ktoré môžete využiť vo vlastných erotických meditáciách. Saša Pueblo sa v tejto háklivej oblasti usiluje dať sexuálnemu životu vyšší význam ako len vybitie sexuálnych pudov a potrieb. Neľahká oblasť ezoteriky, ktorá vyžaduje veľa nácviku a veľa disciplíny. Objavíte nový rozmer žitia erotična, ako ho nepoznáte.
Čo ovládam z praxe jogínov
V oblasti jogy, a to hlavne indickej, som začínal ako skoro každý čítaním jogínskej literatúry a nácvikom hathajogy, ktorá sa venuje hlavne pozíciám tela, najčastejšie v lotosovom sede. Ide o sedenie na zemi so skríženými nohami pod sebou.

Moje začiatky v tantrizme
Celkovo je sexuálna ezoterika citlivá záležitosť a ezoterici sa do tejto oblasti neradi púšťajú. Skorej sa snažia niektoré prvky erotickej ezoteriky napúšťať do svojho fyzického sexuálneho života. Aj ja osobne som sa začal zaoberať sexuálnou ezoterikou trochu neskôr, ako by bolo potrebné.


Meditacia.sk > Prezentácia Sašu Puebla > Saša Pueblo tantrik >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo