Veštecké základy

Venujem sa tu základom vešteckých techník. Píšem o rôznych vešteckých technikách a skúsenostiach, ktoré som získaval nácvikom a praktizovaním. Nájdete si tu základy veštectva, moje spoznávanie tejto problematiky a osobné pocity pri nácviku vešteckých techník.Pozvánka na živé vysielanie
Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 24. 01. 2015 od 10.00 hod do 12.00 hod. Téma: Niečo o veštectve.

Audit veštecký 2005
Veštectvo. Ezoterické veštectvo. Veštenie o iných ľuďoch. Veštenie o sebe. Veštectvo zamerané na zdravie. Veštectvo zamerané na psychický stav. Veštectvo zamerané na vzťahy s inými. Veštenie šťastného osudu.

Stať sa astrológom
Základný výcvik vešteckých schopností. Precvičíme si základné postupy naladenia, vešteckú patológiu a oboznámime sa s vešteckou anatómiou. Tak isto sa naučíme vsugerovať si schopnosti slepcov. Tento zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Astrológia a snové techniky
Pokračujeme v seriáli nácviku astrologických schopností. Astrológiu ako vedu o špičkovej intuícii tu chápeme ako zbierku všetkých druhov vešteckých techník. Dnes v rámci astrológie nacvičujeme veštenie zo snov a snovej mysle.

Prvý astrológ
Astrológia ako veštecká technika, ktorá pravdepodobne do seba nabrala všetky druhy rôznych vešteckých techník.

Astrológia a astronómia
Úvaha nad astrológiou ako mantickou technikou používanou na veštenie. Zároveň si uvedomíme astrológiu ako reálnu vedeckú disciplínu o dianí v kozme.

Prútkarstvo a kineziológia
Veštecká technika, pri ktorej preniknete koncentráciou a bioenergiou do svalových nervov. Kľudne sa dajú navzájom spojiť technika virgule, technika prútkarstva, automatickej kresby a technika testovania svalov v kineziológii.

Vlastné tarotové karty
Veštectvo pomocou vlastných tarotových kariet a vlastných tarotových znakov. Ako na to?

Rezonančné veštectvo
Nácvik vešteckých schopností pomocou Silvovej metódy, ktorá veštecké výkony stavia na rovnakom nastavení diania v ľavej aj pravej hemisfére v celej hlave.

Znaky vo veštectve
Tento príspevok pojednáva o tvorbe znakov, ktoré sú potrebné k individuálnym vešteckým výkonom.

Mágia a veštectvo
Tento príspevok sa bude zaoberať problematikou veštenia z prírodných úkazov alebo objektov. Niekto má záujem sa dozvedieť niečo o konaní druhej osoby a prinesie určitý predmet veš ...

Astromómia a jej možnosti
Tento príspevok sa bude zaoberať prienikom môjho vedomia do činnosti v neurónoch celého ľudského tela a hlavne do neurónov veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu a čiastočne aj ...

Tarotové karty vo veštectve
- Individuálna úvaha 2003-07-26Tento príspevok sa bude zaoberať vlastne Astro sekciou, ktorá sa zaoberá prieskumom asi 300 tarotových kariet, ktoré sú zobrazené v Tarotovej galér ...

Veštectvo a podvedomie
- Individuálna úvaha 2003-07-10Tento príspevok sa zaoberá uplatnením vešteckých koncepcií vedúcich k čo najhlbšiemu prieniku do podvedomia veštecky ošetrenej osoby. Je pravda, ...

Svalový tonus
- Individuálna meditácia 2003-03-09Naďalej pokračujem v uplatňovaní vešteckých techník pri diagnostikovaní na diaľku a tvorbe vešteckého profilu. Celkovo treba veštectvo cháp ...

Vedomie a podvedomie
- Individuálna meditácia z 5.1.03V tejto škole nebolo už dávnejšie nič nové a mal som pocit, že tak skoro ani nebude. No pokračoval ďalší základný výskum techník skupiny ok ...

Snové veštectvo
- Meditácia pre dve osoby z 27.8.02 Pozvoľna sme si začali uvedomovať predchádzajúce veštecké techniky. Prvou vešteckou technikou je technika vytvorená na rôznych znakoch. ...

Kyvadlo
- Individuálna meditácia z 21.8.02 Vrátil som sa aj k virguli a schopnosti diagnostikovania zdravotného stavu danej osoby na základe fotografie celého tela a fyzicky držanej virg ...

Nekromantia
Individuálna meditácia z 20.8.02 Znovu som sa vrátil k vešteckým technikám, ktoré sú založené na vyvolávaní ducha zomrelej osoby. Ducha vyvolávame z mysle danej vešteck ...

Prognóza ďalšieho vývoja
Prognóza ďalšieho vývoja Diagnóza doterajšieho stavu je štúdium a meditácia vešteckých techník – umenie predvídať budúcnosť. Nácvik jednotlivých techník. Nácvik ve ...

Textový prepis zvukovej prednášky
Zahájenie vešteckého výkonu vyžaduje uviesť sa do nízkeho bioenergetického stavu. Musíte mať pocit, že bunky a anorganické prvky v nich netvoria dostatok bioenergie. Usilujete sa utlmi ...

Šamanské veštenie
Príspevok č.10 - Saša Pueblo - Šamanské vešteniePri otvorení zvieracej psychiky alebo zvieracej sily, ktorá sa prejavuje bioenergetickou aktivitou nervstva zubov a čiastočne k ...

Zhrnutie doterajších poznatkov
Príspevok č.9. Saša Pueblo - Zhrnutie doterajších poznatkovZahájenie vešteckého výkonu vyžaduje uviesť sa do nízko bioenergetického stavu. Musíte mať pocit, že vaše bun ...

Základy
Príspevok č.1 Saša Pueblo : ZákladyPri vešteckých úkonoch treba dodržať určité náležitosti, ktoré vám úspešne umožnia takýto úkon uskutočniť. Medzi základné úlo ...

Čím sa zaoberá Veštecká škola?
Veštecká škola sa zaoberá rozumovou analýzou netradičných techník zisťovania informácií, ktoré sú za bežných okolností nedostupné. Zaoberá sa veštecká škola aj o ...


Meditacia.sk > Veštectvo > Veštecké základy >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo