Ezoterická meditácia

Základné informácie o meditačných technikách rôzneho druhu, ktoré overoval a uplatňuje vo svojej ezoterickej praxi Saša Pueblo a jeho ezoterickí priatelia. Tu popísané ezoterické techniky tvoria základ meditačnej praxe každého kvalitnejšieho ezoterika. V 39 školách a sekciách si nájdete ezoterické skúsenosti.


Meditačná škola

Nájdete si tu informácie didaktického charakteru, zamyslenia nad ezoterickou učebnicou. Hľadanie vhodných výučbových foriem pre duchovnú ezoteriku.


Alchymistická škola

Informácie o uplatňovaní hermetických obrázkov v ezoterickej praxi. Niektorí ezoterici zanechali za sebou svoj odkaz v podobe meditačných obrázkov. Je dobré sa naučiť aj takúto meditáciu.


Anatómia

Nájdete si tu základy anatómie ľudského tela. Ezoterik je nielen duchovne vyspelá, ale aj kvalitne vzdelaná osobnosť. Anatómia ľudského tela tvorí základ ezoterickej praxe.


Astrál sekcia

Základy vešteckého vnímania toho, čo sa deje s ľudskými neurónmi počas života, ale aj klinickej smrti. V niektorých prípadoch aj čo sa deje ezotericky s odumierajúcimi neurónmi.


Astro sekcia

Zaujímavé informácie, ako pracovať magickými technikami s rôznymi druhmi tarotových kariet. Môžete nahliadnuť aj do Tarotovej galérie a spoznať rôzne druhy tarotových kariet.


Evokačná škola

Základné meditácie na hormonálne žľazy a to, čo sa dá v nich veštecky vnímať. Veštci v oblasti hormonálnych žliaz nachádzajú niečo ako minulé životy.


Ezoterická škola

Rôzne druhy ezoterických výrazov, ktoré sa najčastejšie v ezoterike používajú. Je tu snaha dať im lepšie vysvetlenie ako doteraz. Treba si uvedomiť nejasnosť termínov v ezoterike.


Fakírska škola

Úvahy a zbierky extrémnych foriem cvičenia ezoteriky cez prax fakírov. Saša Pueblo tieto techniky praktizoval osobne. Vždy zvážte riziko takýchto meditačných praktík.


Frekvencie

Informácie o tom, ako by ste v meditačnej praxi uplatnili zvukové nahrávky, ale aj blikajúce svetlo. Ide o základné hypnotické techniky, ktoré dávajú meditáciám vyššiu efektívnosť.


Gnostická škola

Nájdete si tu poznatky o tom, ako využiť oči, uši, nos, jazyk, končeky prstov pre meditáciu. Ako formovať svoje zmyslové senzory a zmyslové centrá v mozgu na veštecké výkony.


Joga škola

Meditačné cvičenia, ktoré sú základom jogínskej praxe. Je tu úsilie aplikovať jogu do celkového meditačného systému. Ide hlavne o koncentráciu a stišovacie cvičenia do vnútra človeka.


Kaabala škola

Základné cvičenia, ktoré smerujú do mozočku a k realizácii abstraktnej ezoteriky na základe piktogramov, číslic a písmen. Je to náročná oblasť ezoteriky, ktorá potrebuje na začiatok viac rokov meditácie základných techník.


Kozmos sekcia

Netradičné druhy meditácie do vnútorného kozmického priestoru v človeku. Cvičenia na vytvorenie kozmického vedomia.


Knihy sekcia

Recenzie na rôzne druhy ezoterickej literatúry, ktorá je základom ezoterickej praxe, ktorá sa na začiatku duchovnej cesty robí práve cez literárne skúsenosti.


Anjelská škola

Nájdete si v nej včlenenie anjelských sfér do všetkých oblastí ezoteriky. Anjelské sféry vytvorili prírodní ľudia so zvláštnym stavom psychiky, ktorého základom je udržanie detskej mysle. Na ňu nadväzuje vytváranie anjelských postáv.


Logistická škola

Texty a meditačné techniky, ktoré sa usilujú dostať do klasickej ezoteriky moderné vyjadrovacie postupy. Ide o celkovú aktivitu dať ezoterike novú náplň a autoritu.


Magická škola

Základy magického myslenia, ktoré potrebuje každý ezoterik, pokiaľ chce úspešne prenikať do svojho vnútorného sveta a do svojej duše. Magické myslenie je iné ako logické.


Mandala sekcia

Základné meditačné techniky do ezoteriky mandál. Niektorí ezoterici zanechali meditačné umenie skryté v mandalách. Je vhodné zvládnuť aj túto oblasť ezoteriky. Naučte sa meditovať na mandalu, ale aj pomocou mandál.


Meditačná sekcia

Nájdete si tu množstvo úvah nad meditáciami. Ako im rozumieť hlbšie a pokiaľ možno na základe poznatkov medicíny, psychológie a psychiatrie. Ezoterik má byť nielen duchovná osoba, ale aj dobre vzdelaná osoba.


Mystéria sekcia

Pohľady ezoterika na rôzne druhy čudesných a záhadných udalostí, ktoré sa odohrávajú prevažne v stavoch klinickej smrti alebo priamo po smrti.


Plazma škola

Základné informácie o tom, čo sa deje s pozostatkami človeka a jeho spomienkami. Ako sa aktivizuje informačné pole mŕtvej osoby v ľudskom tele. Čo treba pre to spraviť.


Psyché škola

Základné informácie o ľudskej psychike a ezoterický pohľad na vnútorné psychické správanie človeka, vyvierajúce z podvedomia, ktoré nie je človeku bežne prístupné.


Reiki škola

Základné informácie o tom, čo je to bioenergia ľudského tela, ako ju zisťovať pomocou vešteckých výkonov v človeku, ale aj okolo neho. Všetky pochody v ľudskom tele sprevádza tvorba bioenergie.


Rituál škola

Základy práce s vlastnou bioenergiou, ale aj predstavivosťou. Treba sa naučiť vo svojej mysli tvoriť mnohorozmerové objekty. Vnímať objekt zo všetkých strán naraz.


Šamanstvo

Základné meditačné cvičenia šamanských národov, ktoré sa cvičia v mieche, v bruchu a gangliách pri orgánoch tela. Meditáciou preniknete aj do historických štruktúr svojho vnútorného sveta.


Sexus škola

Základné meditačné cvičenia, ktoré vám ukazujú, ako ísť do vlastnej sexuálnej podstaty. Sexus ezoterik je zároveň vzdelaná osoba v oblasti sexuológie. Zložitá a komplikovaná oblasť ezoteriky.


Silva škola

Moderné základy špeciálnej ezoteriky, ktorú vyvolali technické zariadenia, používanie slaboprúdu a magnetického poľa. Moderné trendy v ezoterickej praxi. Schopnosť učiť sa a prijímať nové informácie.


Snová škola

Základy snovej ezoteriky. Techniky na využitie snových pochodov na meditáciu do vlastných snových pochodov. Tak isto sú tu vedecké poznatky okolo snových stavov.


Sugeratívna škola

Základy špičkovej ezoterickej techniky, ktorá umožňuje meditovať aj stavy, ktoré by ináč poškodili zdravie meditujúceho. Keď chcete v ezoterike niečo dosiahnuť, treba sa túto techniku naučiť veľmi dobre.


Pyramidálna škola

Základy meditácie s okultnými stavbami ako sú pyramídy, chrámy, jaskyne, posvätné miesta. Veštecké výkony na kultové predmety a sochy.


Teosofická škola

Základy meditácie s písmenkami a číslicami. Základy geometrického zápisu magických rituálov. Ezoterik je aj vzdelaná osoba a ovláda lingvistiku.


Techno škola

Nájdete si tu extrémne techniky transformácie snových pochodov a hlbokých stavov, ktoré dovoľujú prenikať do vlastnej psychiky počas spánkových pochodov. Každý si zváži riziko takýchto postupov.


Tantra sekcia

Čistý pohľad na ezoterickú sexualitu z praxe tantrikov Indie, Číny a Tibetu. Východná ezoterika je prevažne založená na sexuálnych prejavoch v ľudskej psychike.


Veštecká škola

Základné techniky nácviku vešteckých schopností. Pokiaľ chce ezoterik vnímať vlastnú meditáciu v sebe, musí sa stať veštecky zdatným vo viacerých oblastiach.


Zdravie sekcia

Základy starostlivosti o svoje zdravie. Ezoterik je síce duchovná osoba, ale má aj svoju hrdosť, dokáže sa postarať o svoj zdravotný stav sám a tým dokazuje aj svoje získané schopnosti.


Brána

Pohľad na osobné meditácie Sašu Puebla, tak ako ich prežíva sám v sebe. Získajte vzory pre vlastné vnútorné meditácie.


Čakra škola

Základy všetkého, čo vám dovolí prenikať do čakier vlastného tela. Čakry súvisia s rôznymi meditačnými stavmi vašej duchovnej cesty.


Akáša škola

Zaoberá sa informačnými poliami zvierat a ľudí, ktorí zomreli. Po ich smrti zostávajú na večné časy ich prežité spomienky počas života uložené do neurónov. Akáša je kniha života. Volajú ju aj astrál, Boží svet, večná múdrosť a podobne.


Echo škola

Základy zvieracej echolokačnej schopnosti. Delfín, veľryba, vorvaň, netopier. Techniky tu zverejnené vám dovolia naučiť sa bioenergetickú echolokáciu vlastných hlasiviek.
Meditacia.sk > Ezoterická meditácia >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo