Fyzis

Môžete tu načerpať dostatok inšpirácie na udržanie vhodného zdravotného stavu a naučiť sa diagnostikovať svoje zdravie. Tak isto sa naučíte liečiť svoje telo vibrujúcimi a kmitajúcimi prstami rúk. Súčasťou nácviku je aj spoznanie anatómie vlastných orgánov, čo dáva základ celej ezoterickej praxi.Stroje menia človeka
Technická ezoterika. Extrémna ezoterika. Prírodné poškodenia. Technické poškodenia. Kmitanie, vibrovanie, rezonovanie. Info polia k technickej ezoterike. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj pod Nahrávkami.

Spomienky a fantázia
Ego. Koncentrácia na ego. Spomienky na ego. Neurónové oblasti. Spomienky iba spomienky a žiadna fantázia. Budovanie sily vôle zo spomienok. Zo spomienok to ide do neurónových oblastí samé. Tento zápis bol zhotovený na základe meditačných cvičení a má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP 3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

6 neurónových oblastí
Silva technika je systém pôsobenia do organizmu na základe predstavy o blikaní, kmitaní a vibrovaní. Všetko zo spomienok s pocitom lupiča, ktorého nemožno vidieť ani počuť. Tento zápis má svoju autentickú zvukovú nahrávku priamo z meditácie a cvičení v podobe MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Fyzické pohltilo psychické
Všetko kmitá. Všetko vibruje. Všetko rezonuje. Všetko realizujeme zo spomienok. Veštectvo do vnútra tela na základe obrazových pocitov. Senzibilita zisťovania energetických pomerov v organizme. Koncentrácia a prienik do 6. oblastí neurónov v ľudskom tele. Koncentrácia pomocou jogínskych techník. Tento zápis má zvukovú nahrávku MP3. V dohľadnej dobe bude umiestnený pod Nahrávkami.

Zasvätenie kmitajúci bubon 2B
Zasvätenie do roviny vedomia miechy. Ide o vedomie šamanské, tak isto môžeme hovoriť o vedomí prírodného človeka. Ide o aurickú ezoteriku. Pri vedomí miechy je aurický obal asi pol metra okolo dotyčnej osoby. Za niektorých okolností je obal menší alebo zväčšený.

Zasvätenie kmitajúca liečba 2N
Zasvätenie do vedomia miechy. Koncentrácia do miechy a psychické prejavy miechy. Ide o zasvätenie do vedomia miechy, ktoré je typické pre prírodných ľudí. Prírodní ľudia sú etniká ešte žijúce v súzvuku s prírodou.

Liečba kmitá
Kmitajúce otĺkanie paličkami. Kmitajúce otĺkanie vreckom kamienkov. Kmitajúce masírovanie. Kmitajúca reflexka. Kmitajúca akupresúra. Kmitajúce prstové mody. Kmitajúce ruky na telom. K všetkému aurický obal okolo tela. Zasvätenie do kmitajúceho Reiki. Tento zápis z prednášky a cvičenia má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj medzi nahrávkami.

Príprava na zasvätenie 1
Kto v histórii už robil zasvätenia do kmitajúceho liečiteľstva a kto takýmto spôsobom liečil? Ako prebiehalo zasväcovanie v minulosti? Príprava aj fyzickej formy liečenia otĺkaním pomocou paličiek. Otĺkanie sa vreckom naplneným guľovitými objektmi. Teória lymfatického systému. Magická ritualistika pri zasvätení. Čím mám dotyčné osoby zasvätiť.

Prvé pokusy liečiť kmitaním
Predstava zdravých orgánov tela. Otočené anatomické obrázky. Kmitanie prstami pred sebou. Razantné a rýchle kmitanie. Príprava na zasvätenie. Aurický obal okolo fyzického tela. Kmitajúce Reiki. Zosatá energia zo živých zdrojov. Magmatizmus zemského jadra. Biomagnet. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Silva, ruky a Reiki energie
Kmitajúce fyzické prsty. Zmyslové centrá. Neurónové oblasti. Kmitajúce prsty na rôzne spôsoby. Kmitajúce fyzické ruky a centrá Reiki energie. Kmitajúce bioenergie a klasické techniky rúk. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.


Silva, neuróny a súvislosti
Neurónové oblasti v tele. Mozog. Mozoček. Stredný mozog. Predĺžená miecha. Miecha. Brušný mozog. Ganglie orgánov, svalov, kože, ganglie hormonálne. Nervové spoje. Nervové zakončenia a nervové dráhy.

Bioenergie neurónov
Mozog. Neuróny v rôznych častiach tela. Vlastná bioenergia neurónov. Bioenergia neurónov iných ľudí a zvierat. Zmyslové centrá šedej kôry veľkého mozgu. Spojene všetkých neurónových centier do jedného celku. Neuróny a zmyslové centrá.

Do neurónov z neurónov
Koncentrácia na fyzické orgány. Zmyslové centrá mozgu. Prienik do neurónových oblastí. Veľký mozog. Stredný mozog. Mozoček. Miecha. Brušný mozog. Svalové platničky. Nervové ganglie na rôznych miestach tela. Prenik do neurónov psychický. Prenik do neurónov fyzický. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj nahrávky.

Pavúčiky kmitajú
Všetko kmitá. Vedomie kmitania. Zmyslové centrá. Kmitajúca myseľ. Bio drobných kmitajúcich čiastočiek. Sexus bioenergia. Fyzicky kmitajúce prsty. Kmitajúce prsty v predstave. Bioenergia z neurónov. Kmitajúce spomienky. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj vo zvukových nahrávkach.

Kmitajúce prsty
Silva liečiteľstvo. Neuróny veľkého mozgu. Zmyslové centrá. Temenný mozog. Nervová sústava. Miecha. Túlavé nervstvo. Predstava zdravia. Kinetické schopnosti. Iné neurónové oblasti. Vibrácie, kmitanie, vibrovanie. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3.

Autopilot a Ja
Neuróny tela. Šedá kôra veľkého mozgu. Cvičenie utíšenia a ukľudnenia. Sugerácia klinickej smrti na psychickej úrovni. Koncentrácia do neurónov. Tlačenie obrazu zdravých orgánov do neurónov v tele meditujúceho.
Autentická zvuková nahrávka prednášky MP3 je k dispozícii 2 mesiace.

Silva mozog
Pokračujeme v prieskume a nácviku ovládania a kontroly celého organizmu. Pri týchto cvičeniach sa špecializujeme na kontrolu a ovládanie zdravotného stavu. Tento text má a svoju autentickú nahrávku MP3. Vyhľadaj v prednáškach.


Meditacia.sk > Silva > Fyzis >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo