Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 26.09.2017

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 30.9.2017 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: REIKI PRÁNA.

PROGRAM
Seriózny výskum reiki na základe testovania a overovania. Spoznávanie rôznych reiki systémov. Tentokrát sa budeme venovať reiki prána. Ide o spojenie reiki s tvorbou špecifickej energie v kostrči a lebečnej kosti. Je typické pre osoby staršie ako 110 rokov.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi prevedie koncentračné cvičenia do vnútra tela do oblastí lebky a kostrče. Zasvätí prostredníctvom 110 ročných osôb do oblasti s pránou. Prevedie aj zasvätenia cez ezoterikov, ktorí majú systém prány otvorený aj počas svojho života.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/watch?v=_dWktyO8B2k

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 42 VIDEÍ REIKI PRÁNA
https://goo.gl/uM3f7M

REIKI PRÁNA
Nie je jednoduché vyznať sa v ezoterických systémoch Indie, Tibetu, Číny a napríklad aj Japonska a hlavne ich pochopiť logicky a rozumovo. Množstvo systémov sa nedá pochopiť iba teoreticky a akademicky. Je ich potrebné cvičiť celé roky až desiatky rokov, kým dozriete aspoň na základnú úroveň týchto systémov. A netreba zabudnúť aj na výcvik vešteckých schopností skúmať tieto duchovné fenomény priamo v živých duchovných osobách, a tak isto v ich kostných pozostatkoch, prípadne v iných duchovných zdrojoch. Objavíte na internete video duchovného Inda a pokiaľ nemáte trochu otvorený a odcvičený jeho systém, tak ho jednoducho veštecky nedokážete vnímať. A tak napríklad počas celého roka cvičím rôzne duchovné systémy a potom sa vraciam k jednotlivým osobnostiam duchovného sveta a zisťujem, či som dorástol aspoň na ich základnú úroveň. To znamená, či už dokážem dekódovať ich duchovný systém. A takto to ide desiatky rokov.

Kundalini nie je prána
Čo je to prána? Kde sa tvorí? Kam putuje? Čo sa s ňou dá dosiahnuť? Ako ju cvičiť? Tieto otázky som si opakoval skoro 20 rokov. A konečne som zadefinoval, o čom je prána. Samozrejme, snažím sa byť maximálne seriózny, netrepať dve na tri, ale prísť na to, čo rozumeli logicky a medicínsky starí majstri východu pod slovíčkom prána. Prána by sa dala vykladať ako sexuálna energia, ktorá preniká z pohlavných orgánov do miechy a tela. Je to logické. Pokiaľ máte sexuálne predstavy v mozgu, tak tieto tvoria energiu a pretekajú cez miechu do pohlavných orgánov a naspäť. Ale akosi to nesedelo. Skôr ide o sexuálne energie a nie o pránu, teda kundalini energie.

Shamballa nie je prána
Potom by to mohol byť stav, keď má meditujúci časť mozgu mŕtvu, alebo nejako poškodenú, prípadne násilne zablokovanú a potom sa miecha sama aktivizuje a cez ňu preteká životná energia, ktorá sa vytvára vo vnútri buniek v orgánikoch zvaných mitochondrie. Ide o mikroelektrárne prítomné v každej bunke ľudského tela. To je skôr shamballa a energie pohybu ako prána. Jednoducho to nesedelo.

Prehistorické štruktúry nie sú prána
Potom by mohli byť prána prehistorické bunky okolo miechy, ktoré sa vytvorili počas vývoja embrya v matke. Dajú sa aktivizovať a majú pri troche fantázie rozloženie ako prehistorický had. Ezoterik si dokáže otvoriť tento systém, čerpať z neho kmeňové bunky a komunikovať so svojou vlastnou prehistóriou. Ale že toto by mala byť prána? Určite nie. Ide iba o prehistorické štruktúry, ktorých je v tele okolo 200. Hovorí o tom evolučná medicína.

Prána a zázračné chemické pochody
A tak som cvičil, cvičili aj ostatní meditujúci a trpezlivo čakali, ako sa hovorí, na osvietenie. Jedného dňa sme si povedali, že sa podrobnejšie pozrieme na overené zoznamy osôb, ktoré sa dožili viacej ako 110 rokov. Našťastie sa veštecky a logicky venujem výskumu jedincov, ktorí sa reálne dožili vysokého veku a sú aj nejaké dôkazy o tom, že ešte žijú alebo tak dlho žili. A tak som sa vešteckými technikami napájal na tieto 110 rokov staré osoby. Zrazu prišlo niečo nečakané. Nedokázal som tieto osoby veštecky ošetriť a v zásade sa javili ako múmie, ktoré zabudli zomrieť. A tak som si povedal, že musím upraviť veštecké výkony. A potom prišlo to prekvapenie. V týchto osobách prúdili energie z kostrče a energia sa ukladala ako palacinka na palacinku a bola poukladaná až po vrch lebky. Ale ako môžu takéto osoby žiť, keď v nich funguje iba úroveň vnútra buniek? Pritom zjedia iba trochu tekutej stravy a zbytok dňa prespia. Veď to je proti zdravej logike. To množstvo stravy by nestačilo ani muche. A tu je tá jedinečnosť, v danej osobe sa z embryonálnych štruktúr zobudila niečo ako tehotenská chémia. Pri týchto energiách sa deje niečo ako zázrak, kde sa z vodičky v žalúdku týchto starých osôb vyrobia neskutočne výživné látky. A toto už môžeme považovať za pránu, ten božský nektár. A tak prekvapujúco nás do systému tohto reiki budú zasväcovať 110 ročné osoby. Samozrejme, veštecky je možné dohľadať osoby, ktoré majú tento systém otvorený aj v skoršom veku. Teda tajomstvo božskej prány a extrémnej dlhovekosti je zlomené a otvorené pre všetkých.

PRÁNA
Predstavuje prazdroj všetkých foriem energií a prejavuje sa v rôznych oblastiach bytia na rôznych frekvenciách. Jednou z jej foriem prejavu je dych, jeden zo spôsobov, ktorým nám je umožnené pránu prijímať.
https://en.wikipedia.org/wiki/Prana

KUNDALINI
Kundalini v koncepcii Dharmy označuje formu primárnej energie (alebo šakti ), o ktorej sa hovorí, že sa nachádza v spodnej časti chrbtice. Rôzne duchovné tradície učia metódy „prebudenia“ kundalini za účelom dosiahnutia duchovného osvietenia a množstva nadprirodzených síl.
https://en.wikipedia.org/wiki/Kundalini

VEDOMIE PLODU
Sanskritské slovo Chaitanya znamená „vedomie“ alebo „ducha“ alebo „inteligenciu“ alebo „pocit“. Je to čisté vedomie alebo kozmická inteligencia, vedomie, ktoré pozná samé seba a tiež vie ostatné.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaitanya_(consciousness)

FONTANELA – DETSKÁ LEBKA
Fontanela je väzivový lupienok, ktorý sa nachádza u dieťaťa na lebke medzi kosťami. Postupne však osifikuje a za dva roky sú kosti úplne zrastené. Fontanely sú dôležité pri pôrode, pretože sa vďaka nim môžu jednotlivé lebečné kosti priblížiť a zúžiť tak lebku.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fontanelle

KRÍŽOVÁ KOSŤ – KOSTRČ
Krížová kosť (lat. os sacrum) je nepohyblivá časť chrbtice, ktorá sa skladá zo vzájomne zrastených piatich krížových stavcov S1 – S5. Svojim spojením s kosťami panvy tvorí zároveň súčasť panvy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sacrum

EMBRYO
Embryo je skorým štádiom vývoja mnohobunkového diploidného eukaryotického organizmu. Všeobecne platí, že v organizmoch, ktoré sa reprodukujú sexuálne, sa embryo vyvíja zo zygoty, jedinej bunky vyplývajúcej z oplodnenia žltej vaječnej bunky mužskou bunkou spermií.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Embryo
https://en.wikipedia.org/wiki/Embryo
Obrázky – Embryo
https://www.google.sk/search?q=human+embryo&tbm=isch
Video ľudské embryo
https://www.youtube.com/results?search_query=human+embryo
https://www.youtube.com/results?search_query=Fertilisation+

BLASTULA
Blastula je rané embryonálne štádium, ktoré má guľovitý tvar a obsahuje dutinu, blastocoel. V klasickej schéme embryonálneho vývoja dochádza k blastogenéze z moruly, čo je plná guľa a vyvíja sa z nej gastrula.
https://en.wikipedia.org/wiki/Blastula

ZYGOTA
Zygota alebo odborne sa nazýva aj deribo-respiračno-aklemostický UV-telemeorit je bunka, ktorá vznikne po splynutí dvoch pohlavných buniek – gamét. Nesie úplnú sadu chromozómov svojho druhu a je pripravená na ďalšie delenie.
https://en.wikipedia.org/wiki/Zygote

CHROMOZÓMY
Chromozóm je útvar v bunkovom jadre, viditeľný počas mitózy alebo meiózy, ktorý pozostáva z jednej alebo dvoch molekúl DNA a naviazaných bielkovín (nukleoproteínov). Chromozómy sú nositeľmi genetickej informácie zakódovanej do molekuly DNA.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chromozom
https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome

VÉDY
Védy sú rozsiahlym súborom textov pochádzajúcich z dávnej Indie. Je to najstaršia časť sanskritskej literatúry a najstaršia časť hinduistických textov. Samotné slovo véda znamená poznanie, poznanie pravdy, posvätnú tradíciu alebo obetné uctievanie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9dy
https://en.wikipedia.org/wiki/Vedas

UPANIŠADY
Upanišady sú staroindické literárne diela náboženského a filozofického charakteru a sú súčasťou hinduistickej kultúrnej tradície. Predstavujú špičku védskej filozofie. Moderní učenci sa datujú do rokov 800-400 pnl.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Upani%C5%A1ady
https://en.wikipedia.org/wiki/Upanishads

HATHA JOGA
Hatha joga je špecifický systém jogy, ktorého hlavnou časťou je ásana (telesná pozícia), pranayama (ovládanie dychu) a meditácia (pokojná myseľ). Cieľom Hatha Yogy je očistiť telo a ducha podľa rovnakých princípov, ktoré Patanjali opisuje vo svojich Jóga Sutrách.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hatha_j%C3%B3ga
https://en.wikipedia.org/wiki/Hatha_yoga

NÁDÍ
Nádí je sanskritské slovo a znamená dráhu alebo kanál. Podľa tradičnej indickej medicíny sú nádí energetické kanály, ktorými prúdi životná energia (prána). V tradičnej čínskej medicíne sa pre nádí používa väčšinou pojem meridián.
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1di_(j%C3%B3ga)
https://en.wikipedia.org/wiki/Nadi_(yoga)

OSOBY STARŠIE AKO 100 ROKOV
117 ročná žijúca Japonka Nabi Tajima
Nabi Tajima narodená 4. augusta 1900. Vo veku 117 rokov, 50 dní, je najstaršou overenou žijúcou osobou na svete a poslednou žijúcou osobou z 19. storočia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nabi_Tajima
https://www.youtube.com/watch?v=dREI2gu1cqg

Zoznam verifikovaných najstarších osôb podľa krajiny – wiki – žijúce:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oldest_living_people

Zoznam žijúcich najstarších osôb
http://gerontology.wikia.com/wiki/Oldest_living_people

Zoznam overených najstarších osôb - aj zomretých:
http://gerontology.wikia.com/wiki/Oldest_Validated_supercentenarians_All-Time

Zoznamy štúdií o dlhovekosti
http://longevity-science.org/antiaging-publications.html

Dominika Elizabeth ‘Pampo’ Izrael sa odobrala na odpočinok.
http://www.caribbeannewsnow.com/caribnet/2003/10/23/mapampo.htm

V Etiópii objavili najstaršieho muža. Má až 160 rokov.
https://www.noviny.sk/zahranicie/118602-v-etiopii-objavili-najstarsieho-muza-ma-az-160-rokov

Najstarší ľudia sveta radia: Takto sa dožijete stovky.
https://magazin.atlas.sk/zdravie/najstarsi-ludia-sveta-radia-takto-sa-dozijete-stovky/846405.html

Tajomstvo dlhovekosti? Najstarší ľudia sveta odhalili recept.
https://www.webnoviny.sk/tajomstvo-dlhovekosti-najstarsi-ludia-sveta-odhalili-recept/

Najstarším mužom na svete je 112-ročný Izraelit, ktorý prežil holokaust.
http://forum24.cz/udalosti/nejstarsim-muzem-na-svete-je-112lety-izraelec-ktery-prezil-holokaust/

11 pravidiel pre šťastný život podľa 122 ročnej Jeanne Louise Calmentovej, najstaršej osoby na svete.
http://g.cz/11-pravidel-bonmotu-na-stastny-zivot-dle-jeanne-louise-calment-ze-tato-nejdele-zijici-osoba-na/#

Najstarší ľudia na svete majú 117 a 113 rokov.
https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/415644-najstarsi-ludia-na-svete-maju-117-a-113-rokov/

Susannah Mushattová-Jonesová najstaršia žena na svete sa dožila sa neuveriteľných 116 rokov
http://www.topky.sk/cl/11/1547127/Najstarsia-zena-na-svete-zomrela–Dozila-sa-neuveritelnych-116-rokov

Sakari Momoi – Najstarší muž na svete zomrel, mal 112 rokov.
http://www.tvnoviny.sk/zahranicne/1798461_najstarsi-muz-na-svete-zomrel-mal-112-rokov

Japonec Jasutaró Koide 112 ročný bol oficiálne uznaný ako najstarší muž sveta.
https://www.cas.sk/clanok/327530/toto-je-najstarsi-muz-sveta-japonec-oslavil-112-rokov/

Najstarší žijúci človek? Vraj má 179 rokov!
http://www.hlavnespravy.sk/najstarsi-zijuci-clovek-vraj-ma-179-rokov/467445

Zomrel najstarší človek na svete, 117-ročná Jamajčanka Violet Brownová
http://hnonline.sk/svet/1028279-zomrel-najstarsi-clovek-na-svete-117-rocna-jamajcanka-violet-brownova

NAJLEPŠIA ŽENA NA SVETE!
Slávi 117. narodeniny
http://www.myalea.com/clanak/najstarija-zena-na-svijetu-slavi-117-rodendan-a-dugovjecnost-duguje/70753

NAJSTARŠÍ ĽUDIA NA SVETE
http://free.zoznam.sk/video/najstarsi-ludia-na-svete

NAJSTARŠÍ ĽUDIA NA SVETE
https://topnavideo.sk/najstarsi-ludia-ktori-zili-ziju-na-svete/

160 ročný – Dhaqabi Ebba, Etiópia
Žeby najstarší žijúci človek na svete mal skutočne až 160 rokov?! Objavili ho v Etiópii, ide o farmára Dhaqabi Ebba.
https://www.noviny.sk/zahranicie/118602-v-etiopii-objavili-najstarsieho-muza-ma-az-160-rokov
https://www.youtube.com/watch?v=_I5Uur0-j2c

123 ročný – Carmelo Flores, Bolívia
V bolívijských Andách titulovali najstarším mužom planéty až 123-ročného staručkého Indiána Carmela Flores. Hoci už pomaly ani nepočuje, stále sa teší z vitálneho života.
https://www.mnn.com/food/healthy-eating/stories/123-year-old-owes-incredible-longevity-to-ancient-andean-diet
https://www.youtube.com/watch?v=QCn6y5Xk4Yk

114 ročná – Yone Minagawa, Japonsko
Yone Minagawa (4. január 1893 – 13. august 2007) bola japonská supercentenarian, najstaršou žijúcou osobou na svete od 29. januára 2007 až do jej smrti vo veku 114 rokov 221 dní.
http://www.cojoweb.com/100-years-old-and-more.html

128 ročná – Elizabeth Izrael, Domikánska republika
Elizabeth Izrael – nazývaná Ma Pampo (27. januára 1875 – 14. október 2003) bola v roku
2000 uznávaná ako najstaršia osoba na svete.
https://dominicaexplorer.com/did-you-know/percentage-centenarians/

120 ročný – Shigechiyo Izumi, Japonsko
Shigechiyo Izumi (29. júna 1865 – 21. február 1986) bol japonský centenarian, bol najstaršou žijúcou osobou.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shigechiyo_Izumi

116 ročná – Ana María Vela Rubio, Španielsko
Ana María Vela Rubio (narodená 29. októbra 1901) je najstaršou žijúcou osobou v Španielsku, je španielsky supercentenarian 115 rokov a 328 dní.
https://www.youtube.com/watch?v=GXpn2N0hyZE

115 ročná – Giuseppina Projetto, Taliansko
Giuseppina Projetto (narodená 30. mája 1902) je najstaršia žijúca osoba v Taliansku.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Italian_supercentenarians#Giuseppina_Projetto
http://z3.invisionfree.com/The_110_Club/index.php?showtopic=12824

114 ročná – Kane Tanaka, Japonsko
Kane Tanaka (narodená 2. januára 1903) je japonský supercentenarian. Vo veku 114 rokov, 263 dní, je piaty najstarší žijúci človek na svete.
http://gerontology.wikia.com/wiki/Kane_Tanaka

114 ročná – Maria Giuseppa Robucci, Taliansko
Vo veku 114 rokov je Maria Giuseppa v súčasnosti druhou najstaršou žijúcou osobou v Taliansku.
http://gerontology.wikia.com/wiki/Maria_Giuseppa_Robucci
https://www.youtube.com/watch?v=nQBfroCrzgM

114 ročný – Joan Riudavets Moll, Španielsko
Joan Riudavets Moll (15. december 1889 – 5. marca 2004) bol španielskym supercentenarianom, ktorý sa v čase svojej smrti považoval za najstaršiu verifikovanú osobu v dejinách Španielska.
https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Riudavets_Moll
http://gerontology.wikia.com/wiki/Joan_Riudavets-Moll

115 ročná – Charlotte Marion Hughes, Spojené kráľovstvo
Charlotte Hughesová bola v čase svojej smrti nielen najstaršou osobou v Británii, ale aj druhou najstaršou osobou na svete.
https://en.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Hughes_(supercentenarian)
http://gerontology.wikia.com/wiki/Charlotte_Hughes

114 ročný – Joan Riudavets Moll, Španielsko
Joan Riudavets Moll (15. december 1889 – 5. marca 2004) bol španielskym supercentenarianom, ktorý sa v čase svojej smrti považoval za najstaršiu verifikovanú osobu v dejinách Španielska.
https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Riudavets
https://www.youtube.com/watch?v=x6cHGkIBxB8

116 ročný – Jiroemon Kimura, Japonsko
Jiroemon Kimura (narodený 19. apríla 1897 – 12. júna 2013) bol posledný známy žijúci človek narodený v 19. storočí.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jiroemon_Kimura
https://www.youtube.com/watch?v=kOdHpxXRKlw

VIDEÁ PRÁNA PANCHA
https://www.youtube.com/watch?v=d_Lffr2x2Ww
https://www.youtube.com/watch?v=8SF1EqHjMLs
https://www.youtube.com/watch?v=B-lmTeDFX4s
https://www.youtube.com/watch?v=d0SKXi7-hGs
https://www.youtube.com/watch?v=Ua-f4ARYY8c
https://www.youtube.com/watch?v=gzISddjnwTw
https://www.youtube.com/watch?v=zAU6yiroHPY
https://www.youtube.com/watch?v=cFbUXhQmFiU
https://www.youtube.com/watch?v=IUgATF8uY2I
https://www.youtube.com/watch?v=IaBFhQJoXAA
https://www.youtube.com/watch?v=esiL4hdEpwA
https://www.youtube.com/watch?v=2TLMhbRS-JA
https://www.youtube.com/watch?v=lSH2-UgCcgg

VIDEÁ CENTENARIANS
https://www.youtube.com/watch?v=F-GuAKFaZ7w
https://www.youtube.com/watch?v=HkOwD6j6QTg
https://www.youtube.com/watch?v=fjHPb-gW2Vg
https://www.youtube.com/watch?v=SEcKbbcNfm8
https://www.youtube.com/watch?v=pmchBaxhNj4
https://www.youtube.com/watch?v=OBTD3Qd_F00
https://www.youtube.com/watch?v=IKiYIfu8xRg
https://www.youtube.com/watch?v=T6xaaUQH9zU
https://www.youtube.com/watch?v=QCn6y5Xk4Yk
https://www.youtube.com/watch?v=nQBfroCrzgM
https://www.youtube.com/watch?v=TqoqR8_MVHw
https://www.youtube.com/watch?v=l_DHLvmKt7A
https://www.youtube.com/watch?v=hp6TijgS2as

VIDEÁ TIGERS IN NATURE
https://www.youtube.com/watch?v=BGzXP3AmGL8
https://www.youtube.com/watch?v=yeJMkTKutfE
https://www.youtube.com/watch?v=cAwsP4ee65M
https://www.youtube.com/watch?v=xASfp3i8SQ0
https://www.youtube.com/watch?v=8kOYfY9omeY
https://www.youtube.com/watch?v=Nhe_cyrHNpI
https://www.youtube.com/watch?v=uZhzsxLXi5g
https://www.youtube.com/watch?v=sh51F7jbDGw
https://www.youtube.com/watch?v=x14qJLKVd8k

Foto: By Peter Weltevrede - Wikipedia in English, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1584796Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Reiki > Reiki klasické > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo