Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 04.12.2015

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 5.12. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: REIKI PYRAMÍDA.

PROGRAM
Celkový rozumový pohľad na reiki v spojení s meteoritmi a predmetmi z meteoritického železa. Tentokrát sú to predmety používané v starovekom Egypte pri mumifikácii. Ide o objekty osôb, ktoré sa reálne podieľali na mumifikácii v starom Egypte.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo s účastníkmi prevedie koncentračné cvičenia do oblasti uplatnenia reiki objektov z predošlých zasvätení. Tak isto účastníci dostanú zasvätenie do egyptskej duchovnosti.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
https://www.youtube.com/watch?v=Dm_3FM9F8Io

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 30 VIDEÍ BIG METEORITES
https://goo.gl/bs7hIZ

KOLEKCIA 39 VIDEÍ EGYPTIAN PYRAMIDS+METEORITE
https://goo.gl/WQbwSX

PYRAMÍDY
Pyramída je ihlanovitá stavba. Základom pyramíd býva spravidla štvoruholník alebo trojuholník, to znamená, že pyramída má zvyčajne tri alebo štyri strany, ktoré musia byť trojuholníkové. Konštrukčne najjednoduchšie je urobiť pyramídu na štvorcovú.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramida
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid
Zasvätenie pyramíd – obrázky od Sašu Puebla
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/?idg=97
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/?idg=100
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/?idg=52
Pyramidálna škola Sašu Puebla
http://www.meditacia.sk/1337-Pyramida-skola/
Slovo pyramídy na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=pyram%C3%ADda+&sitesearch=www.meditacia.sk
Zvuková prednáška staršieho dáta od Sašu Puebla
http://www.meditacia.sk/3797-Pyramidy-MP3/4700-Tarot-v-pyramidalnom-priestore-MP3/
Pyramídy na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-pyramida/
Pyramídy na online Saša Pueblo
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-pyramidalny-tarot-oko/
Pyramídy na Facearcane
http://facearcane.apoort.net/category/pyramidy/
Pyramídy na web stránke Cimax
https://www.cimax.sk/lieky/pyramida
Účinky pyramíd
http://www.objevtesvujpotencial.cz/clanky/41-zdravi/116-uinky-pyramidy
http://www.magazinluna.sk/default.aspx?p=magazinearticlepage&article=38
Pyramídy, patenty, výskum a klinická prax
http://www.bioliecba.eu/pyramidy
Pyramídy, pyramídky a ich sila. Pyramidálna energia a jej účinky
https://eprakone.wordpress.com/2010/10/25/pyramidy-pyramidky-a-ich-sila/
Liečivá sila pyramíd. Ako si môžeme pomocou pyramíd zregenerovať organizmus a prinavrátiť zdravie
http://www.magazinluna.sk/default.aspx?p=magazinearticlepage&article=38
https://www.facebook.com/pages/Magaz%C3%ADn-Luna/136574773022634
Vyrobte si vlastnú pyramídu. Tabuľka s rozmermi
http://www.hobbyportal.sk/majstrovanie/modelarstvo/zhotovte-si-vlastnu-pyramidu
Biela pyramída. Regeneračné a rekondičné služby, Ing. Milan Hudec, Banská Bystrica
http://www.bielapyramida.sk
Videá o pyramídach
Žltá pyramída. Žltú pyramídu nájdete v Kvasiciach
https://www.youtube.com/watch?v=spR0wEkO-hU
Výroba, predaj a účinky ihlanových pyramíd
https://www.youtube.com/watch?v=vc3rmPPTkfQ
Ako vyrobiť a aktivovať pyramídku
https://www.youtube.com/watch?v=xA70dbMQk8c
Zbierka videí a webov o pyramídach
http://facearcane.apoort.net/category/pyramidy/

PYRAMÍDY EGYPTA
Egyptské pyramídy sú stavby starovekej egyptskej pohrebnej architektúry. Väčšinou boli postavené ako hrobky starovekých vládcov a ich rodinných príslušníkov, najmä počas obdobia Starej a Strednej ríše. Na území dnešného Egypta je okolo sto pyramíd.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Egyptsk%C3%A9_pyram%C3%ADdy
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_pyramids
Videá – egyptská pyramída
https://apoort.net/esoterika/egypt-pyramida/
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-pyramidalny-tarot-oko/
VIDEÁ EGYPT PYRAMÍDY
http://www.youtube.com/watch?v=ZluL_PaSXOI
http://www.youtube.com/watch?v=VITXxyWTb5E
http://www.youtube.com/watch?v=X7DEYSBBUPo
http://www.youtube.com/watch?v=yJZrmZKqSLw
http://www.youtube.com/watch?v=LRl-T4I1RtI
http://www.youtube.com/watch?v=hckvCixyu7k
http://www.youtube.com/watch?v=BdALkK2yDEE
http://www.youtube.com/watch?v=SiZI5YvCtyc
http://www.youtube.com/watch?v=HFx9zp1S6Do
http://www.youtube.com/watch?v=0GhDwMAQxsk
http://www.youtube.com/watch?v=ugWCRliG4Rg
http://www.youtube.com/watch?v=h5-wjkRhfxc

BOŽSTVÁ EGYPTA
Božstvá starovekého Egypta boli nadprirodzené bytosti uctievané v starovekom Egypte. Staroegyptský panteón zahŕňal väčší počet bytostí – bohyne, bohov, polobohov a démonov. Starší bádatelia v raných obdobiach egyptológie, medzi nimi napr. E. A. Wallis Budge usudzovali podľa vývoja náboženských predstáv hlavne z Novej ríše, že staroegyptské náboženstvo bolo vo svojej podstate monoteistické.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEstv%C3%A1_starovek%C3%A9ho_Egypta
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_deities
Zoznam egyptských bohov
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Egyptian_deities
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Egyptian_gods
Hathor
Hathor je jedna z najdôležitejších bohýň – spojenie neba, slnka, sexuality, materstva, hudby a tanca. Hathor bola pôvodne považovaná za dcéru boha Ré.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hathor
Horus
Horus bol staroveký boh egyptského panteónu, mal podobu sokola alebo muža so sokoliou hlavou a hral významnú úlohu v egyptskom náboženstve, najmä v súvislosti s kultom faraónov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Horus
Eset
Eset je staroegyptská bohyňa, manželka vládcu podsvetia Usireva a matka sokolieho boha Hora, ktorá predstavuje archetyp manželky a matky. Jej meno doslova značí „Kráľovná trónu“.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eset
https://en.wikipedia.org/wiki/Isis
Maat
Maat bol staroegyptský pojem spravodlivosti, poriadku a práva, ktorý bol zbožštený do podoby bohyne. Maat bola považovaná za zodpovedajúcu za dráhu hviezd, beh ročných období a konanie smrteľníkov aj bohov. Jej hlavná úloha v egyptskej mytológii bola váženie duší v egyptskom podsvetí Duate, ktorým musel prejsť po smrti každý človek.
https://en.wikipedia.org/wiki/Maat
Osiris
Osiris bol staroegyptský boh posmrtného života, vegetácie a plodnosti. Bol jedným z najstarších staroegyptských bohov, o ktorých máme záznamy, pravdepodobne bol uctievaný už v predhistórii.
https://en.wikipedia.org/wiki/Osiris

STAROEGYPTSKÉ POHREBNÉ OBRADY
Starovekí Egypťania vytvorili komplikovaný súbor pohrebných zvykov, ktoré boli podľa ich názoru nevyhnutné na zaistenie nesmrteľnosti. K týmto rituálom a protokolom patrilo mumifikovanie tela, v hroboch zaistili všetko potrebné pre život na onom svete.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_funerary_practices
Staroveké egyptské náboženstvo
Náboženstvo starovekého Egypta je komplexný súbor predstáv týkajúcich sa mytológie a spoločenských javov v staroegyptskej spoločnosti. Pri jeho skúmaní čerpajú egyptológovia zo záznamov zachovaných na papyroch a pamätných doskách – zo súboru pohrebných textov a výzdoby hrobiek a v neskoršom období z diel gréckych a rímskych autorov rovnako ako z archeologických nálezov.
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstvo_starovek%C3%A9ho_Egypta
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_religion#Afterlife
Staroegyptské božstvá
Amon
Amon – boh-stvoriteľ podľa Tébskej kozmogónie a najvyšší boh počas Novej ríše bol hlavným bohom uctievaným v staroegyptskom meste Veset, stvoriteľ a pán sveta, kráľ bohov. Bol jedným z najvyšších egyptských bohov a v období Novej ríše, keď Veset bol hlavným mestom Egypta, bol najvyšším štátnym bohom.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Amon
https://en.wikipedia.org/wiki/Amun
Anup
Anup – boh-balzamovač a jedno z podsvetných božstiev je staroegyptský boh so šakalou hlavou a vládca podsvetia. Modlitby k Anupovi sa našli vyryté do väčšiny staroegyptských hrobov. V Pyramídových textoch je stotožňovaný s Okom Horovým a je zároveň sprievodcom zosnulých a strážcom mŕtvych.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anup
https://en.wikipedia.org/wiki/Anubis
Atum
Atum – starší boh-stvoriteľ je jedným z najstarších uctievaných bohov starovekého Egypta. Jeho kult mal stredisko v meste On (Heliopolis). Atum bol pôvodne spájaný so zemou, ale neskôr sa jeho uctievanie sústredilo na slnko pohybujúce sa po oblohe. Ešte neskôr bol vnímaný v dvoch rôznych podobách – ako samostatné božstvo Nefertum, ktoré predstavovalo vychádzajúce slnko a ako samotný Atum, predstavujúci zapadajúce slnko.
https://en.wikipedia.org/wiki/Atum
Heket
Heket – bohyňa plodnosti alebo Hekit (staroeg. Žaba) bola staroegyptská bohyňa zrodu. Pre Egypťanov bola žaba symbolom plodnosti a života, keďže sa každoročne po záplavách rodili milióny týchto obojživelníkov a vyliezali z úrodných naplavenín prinášajúcich zemi úrodu. Heket bola zobrazovaná ako žaba, žena s hlavou žaby.
https://en.wikipedia.org/wiki/Heqet
Re – Ra
Re alebo Rá – slnečný boh-stvoriteľ bol jedným z najvýznamnejších staroegyptských bohov, stotožňovaný s poludňajším slnkom. Neskôr, po splynutí s bohom Horom, bol ako Raharachtej, vládca neba, zeme a podsvetia, uctievaný v podobe sokola.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Re_(bo%C5%BEstvo)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ra

EGYPTSKÁ KNIHA MŔTVYCH
Egyptská kniha mŕtvych je najznámejšie a mimoriadne dôležité dielo egyptskej duchovnej literatúry. Názvom Kniha mŕtvych sa bežne označuje súbor staroegyptských pohrebných textov známych aj ako Kapitoly pre vychádzanie do dňa. Meno Kniha mŕtvych vymyslel nemecký egyptológ Karl Richard Lepsius, ktorý vydal výber z jej textov roku 1842.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kniha_m%C5%95tvych
http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_the_Dead

ROVNÍK PLANÉTY ZEM
Na Zemi je rovník najdlhšou rovnobežkou (zemepisná šírka 0°). Rozdeľuje Zem na severnú a južnú pologuľu. Meria približne 40 075 km a jeho poloha na Zemi je stanovená na základe rotácie Zeme okolo svojej osi. Predĺžená rovina zemského rovníka vytvára kružnicu – svetový rovník.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%BD_rovn%C3%ADk
https://en.wikipedia.org/wiki/Equator
Poludník
Poludník alebo (geografický) meridián spája severný a južný pól a prechádza kolmo na rovnobežky. Na jednom poludníku je na všetkých zemepisných šírkach slnko naraz najvyššie nad obzorom, teda na jednej zemepisnej dĺžke je všade v rovnakom čase poludnie, z čoho pochádza aj názov poludník.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poledn%C3%ADk
https://en.wikipedia.org/wiki/Meridian_(geography)
Nultý poludník
Greenwichský poludník alebo nultý poludník alebo základný poludník (Zeme) je zemský poludník prechádzajúci hvezdárňou v Greenwichi. Od tohto poludníka sa počítajú zemepisné dĺžky a to kladne východne od neho a záporne západne od neho. Základný poludník je aj základom na určovanie jednotného času platného pre celú Zem (svetový čas).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_poledn%C3%ADk
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_meridian_(Greenwich)

POPIS VYUŽITIA METEORITICKÉHO ŽELEZA
Starí Egypťania považovali železo za posvätný nebeský kov. Dokázali zkujňovat železné meteority, ktoré používali prevažne na výrobu posvätných nástrojov pre mumifikáciu. K Tutanchamónovej pohrebnej výbave patrila aj železná lyžička v tvare laštovčího chvosta, slúžiaca na otváranie úst – magickému rituálu k prebudeniu životných funkcií mŕtveho pre život v Usirovom podsvetí. Medzi ďalšími darmi tohto mladého faraóna sa tiež našla železná dýka so zlatou rukoväťou. Pod vankúšom v tvare koruny, ležiacej pri hlave Tutanchamonovej múmie, bol amulet zo železa.
http://www.svet-kamenu.cz/gallery/images/pdf/Zelezo.pdf
METEORIT AKO PYRAMÍDA
Meteority v tvare pyramíd
http://www.meteorite-recon.com/en/Oriented_meteorite_1.html
http://www.ebay.com/itm/GENUINE-GIBEON-IRON-METEORITE-PYRAMID-25-x-20-mm-41-grams-/151570454820
https://www.liveauctioneers.com/item/38740468_meteorite-pyramid

PREHISTORICKÁ ŠTRUKTÚRA – BOD NA LEBKE
Aby sme lepšie pochopili základ čo je to čakra, čo je to čakrový bod, treba si zbehnúť do vedy zvanej Evolúcia človeka, ktorá popisuje, že ľudské telo je múzeum asi 200 zakrnených orgánov, ktoré je možné aktivovať, prepojiť na ľudské orgány a prípadne tieto zakrnené orgány využiť aj na iné účely než pôvodne fungovali. Hlavne na mimoriadne schopnosti.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika
Evolučná genetika – genóm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genom
http://en.wikipedia.org/wiki/Genome
Evolučná genetika – gén
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gen
Evolučná genetika – chromozóm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chromozom
VIDEÁ EVOLUČNÁ DNA
https://www.youtube.com/watch?v=qLnr_3J1IT8
https://www.youtube.com/watch?v=qBfuVuelkoY
https://www.youtube.com/watch?v=_rdQ2Wyqdgk
https://www.youtube.com/watch?v=wxDOpAM2FrQ
https://www.youtube.com/watch?v=H6IrUUDboZo
https://www.youtube.com/watch?v=aeAL6xThfL8
https://www.youtube.com/watch?v=v3dbKM0nbuQ
https://www.youtube.com/watch?v=554zSksLNEM
https://www.youtube.com/watch?v=ArZLXHVVV5I
https://www.youtube.com/watch?v=U4gHMtc15GM
https://www.youtube.com/watch?v=ordJSJWEQQ0

VESTIGIALITY
Vestigiality – zbytkové štruktúry
Prielom do chápania čakier je ukrytý vo vede zvanej Evolúcia človeka. Bude trvať pár rokov, kým reiki systémom a reiki meditáciou dokážeme otvoriť všetkých 200 zakrnených orgánov a nájdeme pre nich vhodné využitie pre zdravie a dlhovekosť.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vestigiality
Vestigiality – zoznam 86 zakrnených orgánov
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiedersheim
Vestigiality – človek vestigiality
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_vestigiality
Vestigiality – nekódujúce sekvencie DNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Noncoding_DNA
Vestigiality – atavizmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atavismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Atavism

MOZOČEK
Mozoček je časť mozgu. Nachádza sa čiastočne medzi a čiastočne pod tylovým lalokom mozgových hemisfér. Mozoček má rovnako ako predný mozog vrstevnatú štruktúru – na jeho povrchu je sivá hmota tvorená telami neurónov, vnútri je biela hmota tvorená nervovými vláknami. Povrchová šedá vrstva – mozočková kôra – je silne zvrásnená jemnými záhyby, ktoré sú do určitej miery pravidelne a súbežne orientované.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moze%C4%8Dek
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebellum
Mozoček na web stránke Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=mozo%C4%8Dek+site:www.meditacia.sk
Mozoček na online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-kabala-mozocek-siamske/
Zasvätenia do znakov
Znaková ezoterika. Koncentrácia do mozočku v zadnej časti mozgu. Koncentrácia cez zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu do mozočku. Všetky spomienky na geometrické znaky, na písmená a číslice. Vedomie mozočku, astrálne schémy mozočka. Svetové písomníctvo rôznych národov. Prepojenie znakov abecedy historických národov do geometrie v spomienkach. Prevedenie znakov historických národov do geometrie siamských dvojčiat.
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/?idg=48
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/?idg=44
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/?idg=84
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/?idg=79
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/?idg=146
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/?idg=49

EXTRAPYRAMIDÁLNE BUNKY AJ V MOZOČKU
Globus pallidus
Globus pallidus je štruktúra v mozgu – časť bazálnych ganglií, ktoré sa podieľajú okrem mnohých iných vecí na regulácii pohybov, ktoré sa vyskytujú na podvedomej úrovni. Ak je globus pallidus je poškodený, môže to spôsobiť poruchy hybnosti ako je to vidieť u niektorých ľudí s progresívnymi neurologickými poruchami. Globus pallidus je zapojený do neustálej jemnej regulácie pohybu, ktorá umožňuje ľuďom chodiť, hovoriť a zapojiť sa do celého radu ďalších aktivít s minimálnou úrovňou prerušenia.
Extrapyramídový systém
https://en.wikipedia.org/wiki/Globus_pallidus
V anatómii je extrapyramídový systém neurónová sieť, ktorá je súčasťou motorického systému a spôsobuje mimovoľné pohyby. Extrapyramídové plochy sú predovšetkým nájdené na retikulárnej formácii pons a medulla a cieľových neurónov v mieche.
https://en.wikipedia.org/wiki/Extrapyramidal_system

KABALA
Kabala je druh židovskej mystiky. Mystika je všeobecne smer v náboženstve, pri ktorom sa ten, kto ho praktizuje (mystik) snaží odpútať od všedných starostí a priblížiť svoju dušu k Bohu. V židovskom poňatí to znamená, že mystik (kabalista) sa úplne oddáva službe Bohu, štúdiu a napĺňaniu Božích prikázaní (Tóry).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kabala
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah
Kabalistická škola
https://www.meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
Kabala na web stránke Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=kabala+site:www.meditacia.sk
Kabala na online Sašu Puebla
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-kabala-mozocek-siamske/
Kabala na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/kabala/

SMOLINEC NA WIKIPÉDII
Uraninit staršie smolinec je tmavý až čierny silne rádioaktívny kubický alebo amorfný minerál, je dôležitým zdrojom uránu, v menšej miere sa z neho získava i rádium.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Uraninit
https://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_mining
LOŽISKÁ SMOLINCA
Najväčšie konvenčné uránové bane SÚ McArthur River (Kanada), Ranger (Austrália), Olympic Dam (Austrália), Krasnokamensk (Rusko) Rössing (Namíbia). Najväčšími producentmi uránu SÚ Cameco, Rio Tinto, Areva, KazAtomProm ARMZ-TVEL.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_uranium_projects

RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL
Rádioaktívny rozpad
Rádioaktívny rozpad je proces, pri ktorom nestabilné atómy strácajú svoju energiu vyžarovaním tzv. rádioaktívneho žiarenia. Materiál, ktorý spontánne vyžaruje také žiarenie a ktorý obsahuje častice alfa, beta častice, gama lúče a konverzný elektróny je považované za rádioaktívny.
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dioakt%C3%ADvny_rozpad
https://en.wikipedia.org/wiki/Radioactive_decay
Kategória: Rádioaktívne prvky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:R%C3%A1dioakt%C3%ADvne_prvky
Periodická tabuľka
Periodická tabuľka chemických prvkov je tabulárna metóda zobrazenia chemických prvkov. Riadi sa tzv. periodickým zákonom, ktorý v roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendelejev, čiže zobrazuje pravidelne sa vyskytujúce trendy vo vlastnostiach prvkov v závislosti od ich protónového čísla. Tabuľka zatiaľ obsahuje 118 chemických prvkov.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabu%C4%BEka

VIDEÁ STAROVEKÝ EGYPT
https://www.youtube.com/watch?v=IKLZw1_aOXE
https://www.youtube.com/watch?v=1GJncPsMiuY
https://www.youtube.com/watch?v=gTnYtOYFrXk
https://www.youtube.com/watch?v=9bDTSeamfQA
https://www.youtube.com/watch?v=Pb25oLvj0Ec
https://www.youtube.com/watch?v=CUWOcnIMN9g
https://www.youtube.com/watch?v=KdtgX9ORiW4
https://www.youtube.com/watch?v=77Ooz4wivs0
https://www.youtube.com/watch?v=ffKaHwnmNXc
https://www.youtube.com/watch?v=KuUMe-43A3E
https://www.youtube.com/watch?v=rntwqqRSGbA
https://www.youtube.com/watch?v=6Hz6CMMww7s
https://www.youtube.com/watch?v=S9onQuap5nA
https://www.youtube.com/watch?v=w9DVUcPM-NI
https://www.youtube.com/watch?v=nqlNxgWatNA

VIDEÁ METEORITE MIX
https://www.youtube.com/watch?v=oZNSszq9O-g
https://www.youtube.com/watch?v=TnD4jkpl-DE
https://www.youtube.com/watch?v=GG5En50wyDY
https://www.youtube.com/watch?v=0mDrmho8GuE
https://www.youtube.com/watch?v=-7ZAZ9A_ykA
https://www.youtube.com/watch?v=SOGWj7Jr31w
https://www.youtube.com/watch?v=Zo4y1YPD9Fs
https://www.youtube.com/watch?v=7TVt_n1w640
https://www.youtube.com/watch?v=eYQfFxz9Jq4
https://www.youtube.com/watch?v=d3wouurNSp8
https://www.youtube.com/watch?v=6xHI8GVgDLc
https://www.youtube.com/watch?v=t2NvtxFtSLw
https://www.youtube.com/watch?v=JT2t_Jr12VU
https://www.youtube.com/watch?v=HmK5WMcshcI
https://www.youtube.com/watch?v=SL9ewRxmrQ8
https://www.youtube.com/watch?v=SqLv57QS0FA
https://www.youtube.com/watch?v=l80yezx-2GE
https://www.youtube.com/watch?v=W_kRuT7F7L0

VIDEÁ SPHINX EGYPT
http://www.youtube.com/watch?v=D5_e8DaqsKg
https://www.youtube.com/watch?v=eHzkc3RDro0
http://www.youtube.com/watch?v=ymmA29-uWUQ
https://www.youtube.com/watch?v=fNAafeUu9gc
http://www.youtube.com/watch?v=JNVMRVUILtk
http://www.youtube.com/watch?v=lb3mxvX04L8
http://www.youtube.com/watch?v=n_tNEXOhbcw
http://www.youtube.com/watch?v=h50gkhRZRk8
http://www.youtube.com/watch?v=TWaReNkjTLk
http://www.youtube.com/watch?v=u_scdssbKqc
http://www.youtube.com/watch?v=KcROB2GoHTY
http://www.youtube.com/watch?v=kGLLhHQgVhQ
http://www.youtube.com/watch?v=TsofKUDXds4
http://www.youtube.com/watch?v=ycUbkjfW1Xc
http://www.youtube.com/watch?v=pEhfH1GgpLg

VIDEÁ EGYPTIAN PYRAMIDS
https://www.youtube.com/watch?v=7sT_MZxqK-Y
https://www.youtube.com/watch?v=8s9hQPPmMlA
https://www.youtube.com/watch?v=ZWqrwutNMEQ
https://www.youtube.com/watch?v=_hme9CjOc8U
https://www.youtube.com/watch?v=TWaReNkjTLk
https://www.youtube.com/watch?v=o9tNfEaYsQ0
https://www.youtube.com/watch?v=IKLZw1_aOXE
http://www.youtube.com/watch?v=VITXxyWTb5E
http://www.youtube.com/watch?v=X7DEYSBBUPo
http://www.youtube.com/watch?v=LRl-T4I1RtI
https://www.youtube.com/watch?v=JpTPtkJki1A
http://www.youtube.com/watch?v=BdALkK2yDEE
http://www.youtube.com/watch?v=HFx9zp1S6Do
http://www.youtube.com/watch?v=0GhDwMAQxsk
http://www.youtube.com/watch?v=h5-wjkRhfxc
https://www.youtube.com/watch?v=WcsWoM3sg_4
https://www.youtube.com/watch?v=ycUbkjfW1Xc

VIDEÁ BIG METEORITE
https://www.youtube.com/watch?v=CKyjWlBHBQ4
https://www.youtube.com/watch?v=qb8PXcIAh_M
https://www.youtube.com/watch?v=PW33pxBqriI
https://www.youtube.com/watch?v=tpr9mYTK81M
https://www.youtube.com/watch?v=eK7Iwe0OKaw
https://www.youtube.com/watch?v=b96XXv3tKks
https://www.youtube.com/watch?v=SOGWj7Jr31w
https://www.youtube.com/watch?v=VSzXDmeRDlA
https://www.youtube.com/watch?v=k6Tas-UZoVs
https://www.youtube.com/watch?v=FCAfIpzdV9s
https://www.youtube.com/watch?v=d5SNPUJbUog
https://www.youtube.com/watch?v=bkeFlic67Ck
https://www.youtube.com/watch?v=m6LO0wZBHjo
https://www.youtube.com/watch?v=EaLltG8WH5A
https://www.youtube.com/watch?v=nrw2fUbE7jo
https://www.youtube.com/watch?v=n0vIHfi0tgU
https://www.youtube.com/watch?v=UgcUdLjxE58
https://www.youtube.com/watch?v=F0SzsmE0ivA
https://www.youtube.com/watch?v=pJdNHnLU38Q
https://www.youtube.com/watch?v=7VKCswEhs-c
https://www.youtube.com/watch?v=UdlEEfzH64w
https://www.youtube.com/watch?v=k6Tas-UZoVs
https://www.youtube.com/watch?v=gxOAm1hXL-A
https://www.youtube.com/watch?v=SLCvhCJKpvY
https://www.youtube.com/watch?v=YqsrTxuf8CM
https://www.youtube.com/watch?v=BJmxQVNIuHw
https://www.youtube.com/watch?v=FeY7etmcfAI
https://www.youtube.com/watch?v=PCOyDQh0KKs
https://www.youtube.com/watch?v=xkHj7JIFNVQ
https://www.youtube.com/watch?v=VSzXDmeRDlA
https://www.youtube.com/watch?v=mU2Lu2FxeZU
https://www.youtube.com/watch?v=T3mG6CC81tk
Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Reiki > Reiki klasické > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo