Reiki Shambala

dátum: 26.05.2015

Budem sa tu venovať problematike prieniku reiki do miechy v chrbtici. Miecha ide od stredu mozgu do krku a odtiaľ ide v jednotlivých stavcoch až dole po kostrč. Okolo miechy je mnoho ganglií a to sú útvary veľkosti drobných fazuliek. V tele sú ganglie rôznych veľkostí od malej fazuľky po veľkú fazuľu a niekedy aj veľkosti nechtu palca. Počas tehotenstva embryo riadi miecha a keď sa dieťa narodí, tak postupne rastie veľký mozog a miecha sa ukladá na niečo ako zimný spánok a počas života už neriadi orgány, ale sa o to stará veľký mozog. A tu má práve šancu reiki shambala, ktorá môže pomôcť otvoriť miechu, ktorá bola v detstve doslova uspatá a zhybernovaná. Takéto otvorenie a aktivizovanie miechy môže byť výrazne na prospech zdravia a orgánov. A tak reiki liečiteľ tu má svoju parketu pre liečbu, ale aj aktivovanie tejto oblasti.

Jedna z techník, ako aktivizovať zobudenie miechy a v nej embryonálne štruktúry je sugerácia a uverenie amputácie končatín. Nasugerovanie asi 40 % poškodenia miechy vedie k prepnutiu stavu miechy do niečoho ako simulátor pre detailné vnímanie ľudského tela alebo kozmu s matematickými údajmi. Je to liečba opačným spôsobom a to totálnym znehybnením tela - uveriť a nespochybňovať a takto preniknúť do miechy v chrbtici.

Miecha v chrbtici sa dá liečiť a aktivizovať nielen energiami reiki, ale aj napríklad napichávaním stavcov tupým hrotom nožničiek do prieniku bolesti dovnútra miechy. Tak isto je možné túto oblasť liečiť biolampou. A je možné sa aj zmyslami koncentrovať do jednotlivých stavcov najlepšie predstavou, ako vchádzate do studne a predstava sa nerozpadá a kľudne po mieche postupujete až ku kostrči. Tak isto túto oblasť je možné preliečiť a aktivizovať obkladmi zo Švédskych kvapiek. Sú možné aj iné liečivé postupy.

Špeciálna technika otvárania miechy je sexuálna energia z predstáv po veľkom mozgu. Intuitívne sa do jednotlivých stavcov vkladajú sexuálne energie s tými správnymi sexuálnymi obrazmi. Buď po týchto obrazoch osoba túži, alebo ich zásadne odmieta. V podstate možno povedať, že v predstave ľudskej mysli koncentrovanej do danej oblasti miechy je možné uplatniť akýkoľvek sexuálny pocit aj keď je hlboko nemravný, ale v predstave neškodný. Nemal by tento zážitok prejsť do sexuálneho života jedinca a nemala by byť snaha o jeho vykonanie mimo telo a mozog danej osoby. Niektoré sexuálne praktiky môžu porušovať zákon. Reiki liečiteľ je aj veštec, dokáže hromadiť sexuálnu energiu a aj takto upraviť a prečistiť miechu a otvoriť ju pre intenzívnejšiu aktivitu.

Okolo miechy v chrbtici sa nachádzajú aj iné latentne skryté neurónové a nervové systémy ako v koži prehistorická mriežková sústava a z nej idúce rotujúce čakrové systémy. Okolo chrbtice a miechy sú zakrnuté prehistorické štruktúry hada s nohami z obdobia dinosaurov. Väčšina ľudí má tieto štruktúry v podobe latentných kmeňových buniek a treba ich aktivizovať a prinútiť rásť. U niektorých sú rozvinuté do drobných fazuliek a vytvárajú štruktúru niečoho ako viacmetrového hada s nohami. Tento prehistorický systém je možné aktivizovať a využiť pre podporu zdravia alebo mimoriadnych schopností.

Alchýmia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alchymie
http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy

Astrológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie

Hermetizmus
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeticism
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermetik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hermetismus

Hermes Trismegistos
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegistos
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegistos

Shambala reiki
http://www.shamballa-reiki.cz/usui-reiki-na-dalku/?gclid=CJqTj6vH08QCFeHItAodYkwATA
http://lecitelka-marketa.cz/index.php?clanek=25
http://www.reikicentrum.sk/index.php?sablona=shamballa

Čakra shambala znaky
http://reikimanual.com/pdfs/Shamballa-System.pdf

Čakra shambala minerál
https://sites.google.com/site/atlanthman/english/reiki/shamballa-mdh

Čakra shambala zvuky
http://www.pet-health-advisor.com/shamballaforanimals.html

Čakra shambala majster
http://www.haus-lichtpunkt.de/joomla/index.php/engl-website/shamballa-engl

Shambhala
http://en.wikipedia.org/wiki/Shambhala

Kalachakra
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1la%C4%8Dakra
http://en.wikipedia.org/wiki/Kalachakra

Králi Shambhaly
http://en.wikipedia.org/wiki/Kings_of_Shambhala

Shambhala Budha
http://en.wikipedia.org/wiki/Shambhala_Buddhism

Brušný mozog
http://de.wikipedia.org/wiki/Enterisches_Nervensystem#cite_note-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Enteric_nervous_system

Resekcia zubov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%99enov%C3%BD_kan%C3%A1lek
http://en.wikipedia.org/wiki/Root_canal

Amputácia končatín
http://en.wikipedia.org/wiki/Amputation

Laparoskopia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laparoskopie

Myenterický plexus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Myenterický_plexus
http://en.wikipedia.org/wiki/Auerbach's_plexus

Miecha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mícha
http://en.wikipedia.org/wiki/Spinal_cord

NON epileptický záchvat
http://apoort.net/esoterika/reiki-nocni/#non-epi-spanek


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Reiki > Reiki klasické > Reiki Shambala

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo