Aura

V tejto časti si nájdete základné poznatky k nácviku totemových zvierat šamanov. Precvičujeme tu cvičenia týkajúce sa bioenergetického obalu okolo fyzického tela. Stav totemového zvieraťa je výnimočná schopnosť prírodných šamanov.

Staršie články >>

Zasvätenie Filipínska ezoterika
Zasvätenie súvisí so 4. ezoterickou cestou, ktorej základ je v oblasti chrbtice a miechy v nej. Ide prevažne o systém ezoteriky, ktorý sa pestoval u prírodných ľudí v období od 50 000 rokov pred naším letopočtom do obdobia asi 6 000 rokov pred naším letopočtom.

Zasvätenie Druhy dvojníkov
Venujeme sa tu problematike tvorby dvojníkov. Ide o špecifický systém psychického stavu človeka, pri ktorom sa vytvára niečo ako postava, ktorá obsahuje pocity a predstavy dotyčnej osoby.

Zasvätenie Ezoterická evokácia aura
Táto problematika je málo známa a vyžaduje už určitú dlhoročnú ezoterickú zdatnosť. Kto sa pustí do tohto systému ezoteriky, mal by už mať zvládnutý svet mŕtvych spomienok a tak isto zvládnutú problematiku kontaktu s organickým životom v kozme.

História anjelského sveta
Anjelský svet. Pierka vtákov. Anjelský svet detí. Anjelský svet dnešných ľudí. Anjelský svet náboženský. Anjelský svet komerčný. Anjelský svet umelcov. Farebnosť pierok.

Zasvätenie šaman Burjat
Rané stavy klinickej smrti. Hypnotické zasväcovanie. Národ Burjatov. 14 burjatských šamanov, ktorí prešli stavmi klinickej smrti. Vytvorenie 14. totemov prírodných Božstiev, ktoré uctievali. Zasväcoval Saša Pueblo. Otvorenie klinického astrálu. Viac fotografií nájdete v Galérii zasvätení.

Opakovanie zasvätenia brušné, talizman - NR
Opakovanie a kontrola všetkých zasvätení do brušného mozgu. Kontrola vešteckých, magických, liečiteľských, energetických, magnetických a magmatických objektov. Ku kontrole pridáme talizmany na posilnenie celkovej komunikácie a vplyvu objektov.


Mytológia aurickej ezoteriky
Ezoterika ako cesta do hĺbky vlastnej duše na základe určitých všeobecne platných zásad, ktoré majú svoju praktickú rovinu. Aura je energetický obal okolo tela každého človeka, pokiaľ je medicínsky v poriadku. Nie každý je veštecký senzibil a dokáže vnímať procesy, ktoré sa dejú v energetickom obale okolo človeka.

Opakovanie zasvätení OP 4B
Aurická ezoterika. Zasväcovacia ezoterika. Energetická ezoterika. Senzibilná ezoterika. Veštecká ezoterika. Rituály, tranz a celkové opakovanie zasvätenia do úrovne brušného vedomia.

Opakovanie zasvätení aura 2N
Opakovanie zasvätení do aury, tentoraz úroveň miechy v chrbtici. Účastníci sa aktívne skoncentrujú do miechy v chrbtici. Nahodia si spomienky na prírodu a dovolenky v prírode. Zároveň zablokujú spomienky na civilizáciu.

Opakované zasvätenie OP 3B
Tri prezasvätenia do zvukov bubna, do zvukov trianglu, do zvukov drevených paličiek, do zvukov zvončekov, do zvukov presýpatka, do zvukov hrkátka a do zvukov činela. Spolu 21 prezasvätení.

Opakovanie zasvätení OP 2B
Realizovali sme v zjednodušenej podobe všetky doterajšie zasvätenia a to liečivé Reiki I., II., III., IV. Ďalej sme zopakovali veštecké zasvätenia I., II., III., IV. Pokračovali sme opakovaním kmitajúceho liečiteľstva Silva I. Zopakovali sme si zasvätenia na kontrolu aury a to kmitajúce častice I., II. K tomu sme pridali opakovanie šamanských zasvätení I.a II.

Zasvätenie reiki liečiteľské 3N
Zasvätenie. Vedomie miechy alebo inak povedané šamanské, prípadne vedomie prírodného človeka. Koncentrácia do miechy. Potlačenie spomienok na civilizáciu. Aurický obal okolo fyzického tela. Veľkosť aury až jeden meter. Veštecké objekty prevzaté od historických zasväcovateľov. Tentokrát historickí veštci s fosílnymi štruktúrami v tele.

Opakovanie zasvätení OP1B
Aura. Miecha a koncentrácia do miechy. Prírodné vedomie. Spomienky na divokú prírodu. Aurická ezoterika. Objekty v aurickej ezoterike. Magické objekty. Liečiteľské objekty. Veštecké objekty. Energetické objekty. Mytológia v aure. Učitelia a sprievodcovia do hĺbok aury. Tento zápis má svoju autentickú zvukovú podobu a MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Šamanské zasvätenie do mágie 2N
Opakovanie zasvätenia do živlov ohňa, vzduchu, vody a zeme. 4 zasvätenia do živlov. Realizovanie všeobecných rituálov. 10 zasvätení do magických obradov. Nácvik základných rituálov, trubička, fľaša, debnička, vrecúško, postavička.

Zasvätenie šaman, živly, mágia 2B
Šaman. Aura. Vedomie prírodného človeka. Zasvätenie do živlov ohňa, vody, zeme a vzduchu. Školenie ohľadom magického priestoru. Magické vrecúško, magická dutinka, magická postavička, magická škatuľa, magická fľaša. Magickí zasväcovatelia z minulosti.

Šamanská aura je najväčšia
Čo je aura a čo sa v nej deje. Veštecký výkon v aure. Energetický výkon v aure. Vlastné bioenergie v aure. Zosaté bioenergie do aury. Magnetizácia, polarizácia a bioelektromagnetizácia aury. Kirlianov efekt v aure. Duchovná úroveň aury. Spomienky do aury z hlavy. Zápis z prednášky má svoju autentickú zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Tri šamanské zasvätenia 2C
Ďalšie zo šamanských zasvätení. Tri prednášky o nosnej časti šamanizmu: 1.Aura. 2.Šamanské centrá v aure. 3.Zvieracie vedomie z brušného mozgu v tenkých črevách. Vytvorenie šamanskej mriežky z čerstvého dreva. Vytvorenie šamanskej bábiky z textílie.

Šamanské zasvätenie 1N
Aurické zasvätenie. Odkaz šamanských zasväcovateľov. Šamanská reč pomocou drevenej konštrukcie. Tvorenie síl v aurickom obale. Zasvätenie do síl dreva, do síl minerálov, byliniek, do síl hliny. Zasvätenie do síl liečivých a vešteckých.

Aurická ezoterika
Aura. Druhy aurických obalov. Patológia aurických stavov. Aura a ľudské vedomie. Aura a vedomie primátov. Aura a vedomie cicavcov. Aura a vedomie nižších zvierat. Aura a bunkové organizmy. Aura a sugerácia telových halucinácií. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj.


Do zvieracej prahistórie
V tele veštecký stav. Na povrchu tela v aure silne bioenergetické Reiki. Ľudská aura. Aura prírodného človeka. Aura primátov. Aura cicavca . Gangliové aury. Brontosauria aura. Aura kozmonauta. Aura jednej ganglie. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj.

Aurický lupus
Povrch kože. Molekuly vzduchu. Bioenergia vlastná v tele. Zosatá bioenergia v aure okolo tela. Ľudská aura. Šamanská aura. Zvieracia aura. Zmyslové centrá a vnímanie aury. Veštecký stav v mozgu. Bioenergetické objekty v aurickom obale. Lupus aura. Poškodené nervové platničky. Plamienky. Aureola. Iskrenie aury. Tento zápis vznikol zo živej prednášky a cvičenia. Tak isto bol vyhotovený autentický zvukový záznam MP3. Vyhľadaj v prednáškach.

Hustota aury
Povrch tela. Molekule vzduchu. Bioenergia vlastná. Bioenergia zosatá zo živých zdrojov. Hustota aury. Zmyslové centrá a aura. Objekty v aurickom obale. Zvieratá z bioenergie. Postavy z bioenergie. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Aura a pierka
Aurický obal. Prírodné vedomie. Bioenergie Reiki. Znaky Reiki šaman. Hromadenie bioenergie v aure. Dýchanie do aury. Totemové objekty. Pierka v aure. Magnet v aure. Vnímanie aury. Liečba a veštectvo. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Treba vyhľadať vo zvukových nahrávkach.

Totemové božstvá
Myslenie preč. Šamanské myslenie. Detská myseľ. Posunková reč. Reč tela. Šamanské zvuky. Šamanské obrázky. Zvieratá zo spomienok. Zvieratá z predstavy oblakov a hmly. Obrázky zvierat zo zhustených ľudských bioenergií. Šamanské veštectvo. šamanské predmety. Šamanskí bohovia.
Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Mantra ezoterika
Mantry ľudské. Mantra šamanská. Mantra zvieracia. Zvukové spomienky. Hlasivky. Echolokácia. Reiki energia. Pránické dýchanie. Koncentrácia do hlasiviek. Tento zápis má aj zvukovú podobu MP3. K dispozícii je 2 mesiace.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Šamanstvo > Aura >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo