Veštecká škola MP3

Nájdete si tu zvukové nahrávky MP3 zo živých prednášok Sašu Puebla. Počúvajte nahrávky v časovej postupnosti od najstarších po najnovšie. Každá nahrávka je zložená z úvodnej prednášky, po ktorej nasleduje ezoterické cvičenie.


Staršie články >>

Mediálne anjelský veštec – MP3
Anjelizácia veštectva. Anjelské naladenie. 6 neurónových oblastí. Zmyslové centrá šedej kôry veľkého mozgu. Veštec senzibil. Veštec z kostí. Veštec svalov. Veštec hormonálnych žliaz. Veštec Silva. Veštec magmatických pulzácií. Veštec pyramíd. Veštec spirit. Veštec inštinkty. Veštec kozmos. Veštec joga. Veštec info polia. Textový zápis je vo Vešteckej škole - Výcvik.

Štruktúra veštectva – MP3
Trénované veštectvo. Patologické veštectvo. Sugeratívne veštectvo. Zmyslové centrá. Zmyslové senzory. 6 neurónových oblastí. Sugerácia chorých orgánov. Sugerácia poškodenej psychiky. Kombinácia vešteckých techník. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Veštecké techniky – MP3
Základná veštecká technika. Veštectvo fantómové. Veštec senzibil. Veštec sugerant. Veštec schizofrenik. Veštec klinickej smrti. Veštectvo z objektov. Veštenie z objektov zasvätenia do aury. Veštenie z toho, čo bolo úplne zničené. Veštenie pyramidálne. Veštenie zo znakov. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Veštectvo objektov zasvätenia – MP3
Učebnica ezoteriky. Slabé energie tela. Nízke energie. Sexus. Asexus. 6 neurónových oblastí. Zmyslové centrá. Klasický veštec. Mediálny veštec. Astrál veštec. Objekty zasvätenia. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Spomienková báza – MP3
Veštectvo cez neuróny. Veštectvo zo spomienok. Spomienková báza. Veštectvo sexuálne. Veštectvo asexuálne. Zmyslové centrá. Zmyslové senzory. Spomienky na veštectvo. Veštectvo neurónov. Spomienka na sny. Spomienka na hroby a všetko okolo smrti. Spomienka na hypnotické techniky. Informačné polia mŕtvych. Abstraktné zjednodušenie obrázkových spomienok. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Veštecká ezoterika – MP3
Veštectvo liečiteľské. Veštectvo astrálne. Veštectvo aurické. Veštectvo stavov klinickej smrti. Veštectvo špiritistické. Veštectvo objektov v aure. Veštectvo objektov v aure po zasvätení. Veštectvo snové. Veštectvo senzibilné. Veštectvo echolokačné. Veštectvo sexuálne. Veštectvo znakové. Veštectvo hypnotické. Veštectvo sugeratívne. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Nové veštecké možnosti – MP3
Veštecké naladenie. Utíšenie, skľudnenie, spomalenie. Sugerácia chorobnosti. Odsávanie energií z organizmu. Všetko zo spomienok a žiadne predstavy v hlave. Otvorenie všetkých predstáv zo spomienok. Zákaz pri vešteckých výkonoch tvoriť v hlave predstavy. Iba kombinácie spomienok. Objekty zo zasvätenia nahadzujú veštecký stav a realizujú veštecké výkony za vás. Šetrenie organizmu. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Ezoterický veštec – MP3
Veštecká patológia od narodenia. Cvičiaci veštecký profesionál. Obrazové veštectvo cez zadné zrakové centrum v mozgu. Zvuková senzibilita cez spánkové laloky je vhodná na vycítenie energetického stavu v organizme. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Veštectvo v aure – MP3
Veštecká teória. Veštectvo zo spomienok. Sugeratívne uverenie, že to robíte v minulosti. Sugerácia, že to robíte práve v kozmickej rakete a nie na zemi. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Koncentrácia na spomienky – MP3
Spomienky veštca. Veštecký stav zo spomienok. Sugerácia chorobnosti zo spomienok. Zo spomienok nahodiť rôzne druhy vedomia: vedomie pri koncentrácii do šedej kôry veľkého mozgu, vedomie koncentrácie do stredného mozgu, vedomie koncentrácie do mozočku, vedomie koncentrácie do miechy. Textový zápis je vo Vešteckej škole.

K vešteckým vrcholom – MP3
Teória veštectva. Od intuície k vešteckým schopnostiam. Veštecké naladenie. Schizofrénia mozočku v zadnej časti hlavy. Strata svojho ega. Veštecky ošetrená osoba. Predstavy o dotyčnej osobe. Energetické naladenie. Katalepsia. Sugeratívna klinická smrť. Aura. Veštectvo v sebe. Veštectvo v aure. Astrálne putovanie do aury. Sugerácia chorobných stavov. Textový zápis je vo Vešteckej škole.

Jogínske veštectvo a astrál – MP3
Veštenie v tele. Veštenie v aurickom obale. Veštenie po zasvätení do veštectva. Sugerácia schizofrenickej povahy v mozočku. Sugerácia chorobnosti orgánov tela. Zosávanie a strácanie energie. Deformácie predstavy o tvare a veľkosti mozgu. Uvoľnenie predstáv o veštecky ošetrovanej osobe. Dať do pohybu predstavy o dotyčnej osobe. Jogínske odosobnenie. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Hlbočiny veštectva – MP3
Základy bežného veštectva. Veštenie vo svojom tele, v aurickom obale, pomocou zasvätenia. Postavička vo veštectve. Bioenergie vo veštectve. Magmatické energie a veštecký výkon. Kirlianov efekt a veštecký výkon. Veštectvo založené na astrálnom putovaní cez okosticu na kosti. Textový zápis je vo Vešteckej škole.

Ďalšia úroveň veštectva istá – MP3
Ľudské veštectvo. Šamanské veštectvo. Veštectvo brušného mozgu v črevách. Veštectvo v gangliách tela. Veštectvo v tele a sugerácia chorobnosti jednotlivých orgánov tela. Astrálne veštectvo cez okosticu. Veštectvo astrálnych dvojičiek. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Klasické veštectvo a aura – MP3
Klasické veštectvo. Príprava na zasvätenie. Klasické znaky. Spojenie vnútorného veštectva a vešteckých výkonov v aure. Bioenergie. Postavička. Kombinácie základných vešteckých techník. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Klasické veštectvo – MP3
Teória veštectva. Klasický prístup. Meditácia na znaky v aure. Príprava na zasvätenie. Znaky a úprava bioenergií. V postavičke sa niečo deje. Kineziológia. Reálne prípady. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Zasvätenie typologické – MP3
Klasické veštectvo. Zasvätenie do aurického obalu okolo fyzického tela. Znaky v aure. Hypnotické formulky. Kreslenie znakov. Kreslenie veštecky zistených znakov. Hypnotické ťahy rukami pri zasvätení. Prenos zasvätenia. Individuálne zohľadnenie pôvodných znakov v aure. Runy. Astrológia. Čínsky horoskop.

Klasika a zasvätenie – MP3
Klasický výcvik. Výcvik po zasvätení v aurickom obale. Postavička. Znaky v aurickom obale. Zosávanie a strácanie bioenergie. Naladenie zmyslov v šedej kôre veľkého mozgu. Technika miechy. Technika mozočku. Technika šedej kôry veľkého mozgu. Technika z povrchu kože. Kineziológia. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Zasvätenie do veštectva – MP3
Klasické veštectvo. Zasvätenie. Hypnózy. Aurické veštectvo. Trvalé znaky v aure. Pokiaľ veštíte správne, znaky sú v aure. Runové veštectvo. Indická astrológia. Numerológia. Čínska astrológia. Astrológia klasická. Zasväcovacie rituály. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Okamžitá katastrofa – MP3
Intuícia. Veštecký nácvik. Bioenergia pri veštení. Postavička. Mozoček. Miecha. Mozog. Aura. Svaly. Kineziologický test. Svaly, fosílie a pohroma. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Kineziologické tabuľky – MP3
Intuícia. Odhad. Veštectvo. Predstava postavičky. Veštecké znaky. Veštecké bioenergie. Veštectvo cez mozoček. Veštectvo cez miechu. Veštectvo cez mozog. Veštectvo cez kožu. Veštectvo cez svaly. Základný kineziologický test. Všeobecné kineziologické skúmanie virguľou, čo je vhodné a čo nevhodné. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Rozprávkové veštectvo – MP3
Intuícia. Veštectvo je viac. Vhodné bioenergie. Veštecké naladenie zmyslových centier. Veštecké naladenie mozočku, miechy, neurónov, kože a svalov. Postavička v mozočku. Postavička na papieri. Kineziologický test. Kineziologické zoznamy možných liečebných postupov. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Veštecké overovania vlastného výkonu – MP3
Veštectvo. Veštecké naladenie. Veštecké bioenergie. Mozoček. Miecha. Neuróny. Koža. Svaly. Postavička do mozočku. Automatická kresba. Tarotové veštectvo. Kineziológia. Silva kmitajúce veštectvo. Svaly, virguľa a veštecké tabuľky. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Veštecký výkon – MP3
Veštecké bioenergie. Veštecké zmysly. Veštecké zosávanie bioenergie. Veštecká postavička. Veštecký mozoček. Veštecká miecha. Veštecká koža. Veštecké svaly. Kineziologická virguľa. Veštecké neuróny. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Dve postavičky ako základ - MP3
Veštectvo. Veštecké techniky. Bioenergia. Zosávanie a strácanie bioenergie. Veštectvo mozočku, miechy, svalov, kože, neurónov. Veštectvo špiritistické. Textový zápis je vo Vešteckej škole.


Staršie články >>
Meditacia.sk > Nahrávky mp3 > Veštecká škola MP3 >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo