Rituálna škola sa venuje bunke v ľudskom tele. Usiluje sa bunku poznať ako nášho stvoriteľa. Cvičenia sú zamerané na prienik do buniek tela a jej jednotlivých orgánov. Cieľová snaha smeruje do jadra buniek, kde sa nachádzajú chromozómy.


Čo je to Rituálna škola?
Rituálna škola sa zaoberá rozumovou analýzou mýticko- rituálneho spôsobu myslenia a konania ľudí.
Čítať celý príspevok.

Zvuková prednáška - 0,8 MB
Textový prepis zvukovej prednášky
Anatómia - Bunková sústava

Staršie články >>

Rituál, mágia, bioenergia, Reiki
Nácvik priestorových predstáv pomocou zhusťovania vlastnej alebo stiahnutej bioenergie zo živých zdrojov prírody.

Astrál Amigdaly.
Astrálna oblasť amigdala sa nachádza v hlave v oblasti medzi hormonálnymi žľazami epifýzou a hypofýzou. Pokračujem v nácviku prieniku do astrálnych rovín v mojich neurónov teraz už v ...

Staré neuróny.
Pozvoľna pokračujem v nácviku prieniku do astrálnych úrovní mojich neurónov, ale aj neurónov iných ľudí a zvierat či už v bdelom stave, spiacom stave alebo stave klinickej smrti. Zák ...

Ukončenie základného výskumu.
- Individuálna meditácia 2003-06-03Naďalej pokračujem v nácviku tejto školy a zároveň prevádzam prieskum neurónového sveta v ľuďoch a zvieratách. Základ tejto školy a celkovo p ...

Systematická meditácia.
- Individuálna meditácia 2003-05-04Celkovo som s ezoterickými priateľmi ukončil základný výskum problematiky astrálu a techník, ktoré dovoľujú sem prenikať. Nikto z meditujúc ...

Ako ďalej prenikať do astrálu neurónových oblastí.
- Individuálna meditácia zo 2003-03-16Znovu som sa vrátil k základným cvičeniam Rituálnej školy a to hlavne k cvičeniu vidieť v spomienkach seba, ako sa pohybujem a v určitom moment ...

Ukončenie základného prieskumu astrálnej úrovne.
- Individuálna meditácia zo 2003-02-24Naďalej precvičujem prienik do astrálnej úrovne v ľudskej psychike. Na tento prienik používam techniku, pri ktorej zadným zrakovým mozgom (nie ...

Ako preniknúť do astrálnych úrovní.
- Individuálna meditácia zo 2003-02-23Ukončili sme aj prieskum, ako prenikať do ASTRÁLNYCH ÚROVNÍ všade tam, kde sa nachádzajú neurónové zhluky. Prieskumom a overovaním sme zistil ...

Ďalšie členenie astrálnej roviny psychiky.
- Individuálna meditácia zo 2003-02-23Pokračuje základný prieskum astrálnych úrovní v 13. oblastiach ľudského tela. V týchto oblastiach sa vždy nachádzajú zhluky neurónov. Astr ...

Astrál v nás.
- Prieskum astrálu 2003-02-16Naďalej nacvičujem základné cvičenia Rituálnej školy a to vidieť seba samého ako kráčam. Zároveň sa v predstave v strede môjho mozgu vidím ako zvie ...

Zoznam astrálnych svetov.
- Individuálna meditácia 2003-02-03Naďalej cvičím základné cvičenia vidieť sa ako zveročlovek, z ktorého rôznymi smermi vystupujú ďalší zveroľudia. Snažím sa v pamäti vidie ...

Základné techniky dvoch zveroľudí
- Individuálna meditácia 2003-02-03Naďalej pokračujem v cvičeniach, ktoré sú základnými cvičeniami vstúpenia do astrálnych svetov v človeku. To cvičenie je vidieť seba samého z ...

Astrálna technika zadného mozgu.
- Individuálna meditácia 2003-02-03Naďalej pokračujem v cvičení vidieť sám seba ako zveročloveka. Popísané podrobnejšie v príspevku Astrálny zveročlovek. Teraz sa špecializujem ...

Astrálny zveročlovek.
- Individuálna meditácia z 2003-02-03Naďalej pokračujem v nácviku prieniku do astrálnych úrovní a oblastí v tele človeka. Základné cvičenie je vidieť seba samého v pamäti a to ...

Čo všetko je astrálna úroveň?
- Individuálna úvaha z 19.1.03Pokračujem v základnom výcviku, kde si neustále zo spomienok vyberám určité predstavy a tie sa snažím vytvárať trojrozmerne. Prakticky to vyzerá tak ...

Čo je v malom mozgu človeka?
- Individuálna meditácia zo 14.1.03Naďalej pracujem na prieniku do malého mozgu človeka. Využívam astrálnu techniku, keď v pamäti vidím seba samého. Vidím si vlastné telo, tvár ...

Prienik do buniek.
- Individuálna meditácia zo 7.10.02 Na začiatok som si znovu študoval bunku, bunkovú membránu, vnútorné orgány bunky, jadro, jadierko, DNK, RNK, chromozómy, schopnosť prijať ...

Medzibunkový mok
- Individuálna meditácia z 22.8.02 Na začiatku meditácie som si otvoril pamäťový záznam súvisiaci s medzibunkovým priestorom a medzibunkovým mokom. Ďalej som si spomenul na ...

Prognóza ďalšieho vývoja
Prognóza ďalšieho vývoja Diagnóza doterajšieho stavu je štúdium a meditácia najjednoduchších geometrických tvarov. Nácvik otáčania objektov v mysli človeka. Energetizova ...

Prienik do medzibunkového moku
- Individuálna meditácia z 8.8.2002 Túto meditáciu som nerobil dobrovoľne, ale sa spustila ako následok predchádzajúcich meditácií. Pri tejto meditácii som ležal a prepadal ...

Vnímanie buniek tela
- Individuálna meditácia  zo dňa 3.8.2002Na začiatku meditácie som odpojil zmysly od vonkajšieho vnímania a svoju pozornosť som koncentroval do pamäťových záznamov o bu ...

Spoločná meditácia
- Spoločná meditácia zo dňa 2.8.2002Dnešné stretnutie poznačili dovolenky a rôzne letné hudobné akcie. Bolo nás o čosi menej. Vymenili sme si na začiatku stretnutia nové p ...

Textový prepis zvukovej prednášky
Cvičenia v Rituálnej škole upravia pamäťové záznamy, ich ukladanie a prácu s nimi. Meditáciu v Rituálnej škole začíname klasicky. Uvedomíte si, že nechcete vidieť, čuchať, poču ...

Zhrnutie doterajších poznatkov
Príspevok č.8. Saša Pueblo - Zhrnutie doterajších poznatkovRituálne vnímanie jedného bodu podľa vyššie uvedeného spôsobu. Teda zo všetkých strán vo svojej pamäti daný ...

Príspevok
Príspevok č. 5 Saša PuebloUplatniť nácvik Rituálnej školy v ďalších školách, ktoré prichádzajú do úvahy. Príspevok č. 6 Saša PuebloNácvik Rituálnej ...

Staršie články >>
Meditacia.sk > Rituálna škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo