Plazmatická škola sa zaoberá informačnými poliami mŕtvych ľudí a zvierat. Jej základom je naučiť sa zobúdzať mŕtve duše, pracovať s nimi a utišovať ich. Do tejto školy patrí nekromancia a špiritizmus. Pri jej výcviku musíte zvládnuť stav fantómových bolestí.

Čo je to Plazmatická škola?
V Plazmatickej škole sa záujemca naučí dostávať sa do stavov ľudí, ktorí ovládajú špiritizmus. Títo ľudia dokážu za určitých podmienok vyvolať informačné polia mŕtvych ľudí.
Čítať celý príspevok.

Zvuková prednáška -2 Mb
Textový prepis zvukovej prednášky

Staršie články >>

Pozvánka na živé vysielanie
Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 13.6. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Spirit, duša, nekonečno.

Pozvánka na živé vysielanie
Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 21.03. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Spirit kosti.

Kvantovaná duša a o čom to je
Venujeme sa kvantovanej duši. Ide o oblasť ezoteriky, ktorá sa zaoberá všetkým okolo smrti, zomierania a toho, aké možnosti sú vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty a inteligentných systémov v kozme.

Cesta do stredu ľudskej duše
Ezoterik, ktorý chce v modernej ezoterike niečo znamenať, sa musí skoncentrovať na svoje telo a na všetko, čo v sebe má.

Budhisti a Tibet
Ako viete, vrcholom ezoteriky je záujem o to, čo bude po smrti. Niektorým jedincom nedoteká, aká je to významovo dôležitá oblasť ľudského života.

Základy fabriky na výrobu kvantovanej duše
Budem sa venovať mimoriadne špeciálnej oblasti, ktorá zachádza za hranice organického života človeka. Ide o to, čo človek zanechá po sebe, keď ukončí aktom smrti svoju prítomnosť ako organický život.

Mám záujem, čo bude po smrti a nie je mi to jedno
Venujeme sa netradičnej ezoterike. Seriózne skúmame a bádame veci, ktoré sú bežným zmyslom neprístupné a postupne si v priebehu mnoho rokov vo svojom mozgu budujeme jednu schopnosť za druhou ako na bežiacom páse.

Klinická smrť a meditačné úrovne
Venujeme sa meditáciám v stavoch klinickej smrti. Pod klinickou smrťou tu rozumieme špeciálny stav, do ktorého sa meditujúca osoba dostáva dobrovoľne. Poznáme aj stav klinickej smrti, do ktorého sa dostáva určitá osoba nedobrovoľne.

Klinická smrť a fenomén smrti
Budeme sa venovať celkovo chúlostivej téme, ktorá niektorých ľudí a ezoterikov poriadne trasie a vytáča. Ide o tému, ktorej sme sa venovali v Plazmatickej škole - klinická smrť a rané štádiá klinickej smrti.

Zasvätenie do ektoplazmy
Venujeme sa ezoterike systému dvojníkov a tak isto ezoterike, ktorá súvisí so špiritistickými technikami a technikami, keď je médium pri seanse schopné tvoriť ektoplazmatické úkazy.

Zasvätenie Do najmenších častíc
Zaoberáme sa psychickým prienikom do reálne existujúceho objektu v kozme, ktorý popisuje astronomická veda ako magnetar. Astronóm nedokáže uvoľniť psychiku do kozmu a venuje sa astronómii iba klasicky ako vedec.

Zasvätenie Dvojník 5000 holotropné dýchanie
Máme za sebou asi jeden a pol roka aktívneho skoro každodenného výcviku v systéme dvojníka. Ide o jedinečné premostenie psychiky ezoterika na úroveň častíc a opustenie fungovania psychiky na úrovni tuhých, plynných a kvapalných látok.

Zasvätenie Dvojník 5 000 Silva kaleidoskop mandala
Toto zasvätenie sa venuje problematike ezoteriky dvojníkov. V tejto vrcholovej ezoterike ide o to, aby sme psychiku a psychické prieniky previedli z roviny prvkovej do roviny atómovej a potom do roviny časticovej.

Zasvätenie Dvojník 5 000 Silva – Anjel, informačný systém ezoterika
Dvojník 5 000 Silva – Anjel. Informačný systém ezoterika. Neurónové oblasti, tukové bunky. Drsné endoplazmatické retikulá. Zmyslové vnímanie. Nervové dráhy a zakončenia. Mimozmyslové vnímanie cez magnetické polia.

Dvojník 06 až 1200 a ezoterika brušného mozgu
Venujeme sa znovu problematike ezoteriky dvojníkov. Ide o vrcholovú ezoteriku, ktorá vyžaduje mnohoročnú prípravu, neustále meditácie a ezoterické cvičenia.

Zasvätenie Do alchýmie a hermetizmu
Zasvätenie bolo venované ezoterickému odkazu, ktorý bo zanechaný v obrázkovej podobe a to hlavne obrázky hermetikov, alchymistov, obrázky mandál a obrázky arabských kobercov. Teda ide o jedincov, ktorí v histórii ľudstva aktívne pestovali ezoteriku a svoj odkaz vložili zámerne a cieľavedome do obrázkovej podoby.

Zasvätenie cez dvojníka vcelku pre reinkarnáciu
Pod reinkarnáciou tu rozumieme záujem žijúceho človeka o to, čo zostane po jeho smrti. Na najnižšej úrovni sa každý jedinec a jeho aktivity zapíšu do magnetických polí magmatického jadra planéty Zem. Na to netreba vlastne vyvíjať žiadne aktivity. Udeje sa tak, či budeme chcieť, alebo nie.

Nárok buniek na intelekt skončil
Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Ide o jedinečný systém, pri ktorom sa z poškodených epitelových buniek tvoria dvojníci a cez týchto dvojníkov sa buduje nový systém ezoteriky. Dvojníci sa tvoria z energií vytekajúcich z poškodených epitelových buniek do aury ezoterika.

Psycho špina a čistota ezoterika
Ezoterik je osoba, ktorá sa postupne naučí psychicky prenikať do svojho tela a do systému svojej psychiky intenzívnejšie ako bežní jedinci a zároveň sa učí od mimoriadne schopných jedincov, ako tieto jedinečné schopnosti využiť v prvom rade na duchovnej ceste, ale nič nebráni ani tomu, aby tieto paranormálne schopnosti používal v plnom rozsahu aj v bežnej ľudskej praxi.

Svet mŕtvych pod vplyvom pulzarov
Venujeme sa tu problematike uchovania spomienok po fyzickej smrti. Ezoterikovi nie je jedno, čo bude po smrti s jeho myšlienkami. Ezoterik sa bude usilovať, aby jeho spomienky zostali po smrti aktívne a čulé a pokračovali v naprogramovanej aktivite.

Reinkarnant kňaz - B 238
Požiadali ste ma, aby som zhodnotil veštecky, ako ste na tom zdravotne. Asi by ste si mali dať zdravie do poriadku. Tak isto som sa pozrel do vášho podvedomia. V embryonálnom vývoji ste sa stali obeťou spomienok reinkarnanta. Detská psychika bola potlačená a žijete pre tento záznam v sebe.

Dvojník vstúpil do sveta mŕtvych
Venujeme sa tu problematike spomienok sveta mŕtvych, ktoré po smrti organického života prechádzajú do tejto dimenzie v nás aj okolo nás.


Zasvätenie Reinkarnačné
Vzťah človeka k tomu, čo nastáva počas smrti a po smrti človeka. História pohľadov ľudí na smrť, na to, čo sa deje v priebehu smrti a po smrti človeka.

Autohypnóza a reinkarnácia
Venujeme sa tu problematike reinkarnácie, ktorá sa usiluje o to, aby človek po smrti svoje spomienky nechal vcelku a previedol ich do sveta mŕtvych spomienok. Tak isto do nich vložil určité programy o ďalšom fungovaní týchto spomienok.


A ide sa do reinkarnačnej praxe
Svet mŕtvych spomienok organického života a prieskum tohto fenoménu pre ezoterikov. Snaha spoznať, pokiaľ možno rozumne, všetko okolo tohto fenoménu. Prebádať názory a postoje k svetu mŕtvych.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Plazmatická škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo