Magická škola je špecializovaná škola, ktorá naväzuje na Psyché školu a konkrétne na psychopatickú povahu. Cvičeniami sa naučíte vplývať na psychické pochody vlastnej mysle. Jej základom je čarodejníctvo.

Zasvätenie Mágia 52B
Venujeme sa tu duchovnej ceste cez miechu. Táto cesta je špecifická a vyžaduje absolvovať magické čarodejnícke rituály. Ide o koncentráciu do miechy v chrbtici, pri ktorej je meditujúci v zvieracom vedomí. Má správanie zvieraťa a to na rovine mentálnej v centre tvorenia vlastnej fantázie. Tento zápis má svoju fotodokumentáciu v Galérii zasvätení.

Koncepcia magického konania v ezoterike
Budeme sa zaoberať špecializovanou oblasťou magického konania a magického ovplyvňovania seba a druhých ľudí. Toto konanie je založené na vhodnej kombinácii určitých objektov, v určitom čase za určitým účelom. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku. Vyhľadaj Učebnica ezoteriky MP3.

Praktikum mágie duchovnej cesty cez miechu
Nácvik magického konania, ktorým sa realizuje duchovná cesta do miechy magickým spôsobom cez určitý druh pohybu, ktorý v tomto prípade predpisuje miecha a nie iba ľudská predstava. Tento zápis má zvukovú podobu. Vyhľadaj Učebnica ezoteriky MP3.

Opakovanie zasvätenia ganglie
Opakovanie zasvätení do roviny ganglií v ľudskom tele. Opakovanie ochranného zasvätenia do všetkých 6 neurónových oblastí. Kontrola predchádzajúceho prevedenia zasvätenia do ganglií. Kontrola zasvätenia do ochranných objektov. Zároveň nácvik tvorenia talizmanov. Kresba ako jeden z najjednoduchších magických postupov. Kresba na talizman.

Ochranné zasvätenie aura 1B
Zasvätenie aura. Historickí zasväcovatelia. Zasvätenie do úrovne kozmického vedomia všetkých 6 neurónových oblastí. Zasvätenie do vedomia veľkého mozgu. Zasvätenie do vedomia stredného mozgu. Zasvätenia do vedomia mozočku. Zasvätenia do vedomia miechy. Zasvätenia do vedomia brušného mozgu. Zasvätenia do vedomia ganglií.

Taroty, mágia, komplexnosť
V tomto príspevku pojednávam o magických rituáloch, ktoré najvýznamnejší magici uložili do tarotých kariet.

Reiki a bioenergetická mágia
Príspevok je o mágii, ktorá je založená na ovládaní bioenergetických systémov v Reiki škole. Tento druh magického myslenia môže oživiť a nahradiť klasické magické rituály, ktoré sa v dnešnej novodobej spoločnosti vlastne nedajú praktizovať.

Novodobé magické myslenie
V tomto príspevku sa budem podrobnejšie venovať deleniu magického spôsobu myslenia. Ide o klasickú mágiu, pri ktorej sú potrebné fyzické objekty, o mentálne magické myslenie, pri kt ...

Spomienky, predstavy, sny a mágia
V tomto príspevku sa chcem zaoberať ďalšími skúsenosťami pri aplikácii starých magických rituálov do pamäťových a snových predstáv. Tak isto sem zahrňujem tvorbu magických objekt ...

Systematický prístup.
- Individuálne meditácia 2003-05-11Vrátil som sa k nácviku magických rituálov. V tejto škole to bolo doteraz zbieranie a hľadanie najvhodnejších postupov. Neustá ...

Magické myslenie
- Individuálne cvičenie 2003-04-01Na začiatku tohto cvičenia je potrebné presunúť sa do oblasti hrdla, kde je uložená psychopatická povaha. O tejto povahe bližšie ...

Nekromágia Silva.
- Individuálna meditácia z 18.10.02 Meditáciu som zahájil koncentráciou do buniek šedej kôry veľkého mozgu. Po skoncentrovaní sa som využil poznatky Plazmatickej školy a pom ...

Neckromágia.
- Individuálna meditácia z 24.9.02 Začal som skoncentrovaním do oblasti hlasiviek, kde som začal vytvárať silný nervový vzruch. Zároveň som precvičil základné správanie p ...

Magické písmená.
- Spoločná meditácia z 12.9.02 Cvičenia sme zahájili presunom vedomia do hlasiviek, kde je uložené centrum psychopatickej povahy. Bližšie pozri Psyché školu. V ostatných ča ...

Rituály.
- Individuálna meditácia z 2.9.02 Znovu som sa vrátil k meditácii tejto školy po jednom dni, aby som si upresnil najdôležitejšie techniky tejto školy. Pri cvičení sa treba sk ...

Mágia snov.
- Individuálna meditácia z 1.9.02 Na začiatku magických rituálov som sa skoncentroval do oblasti hlasiviek. Tu som si precvičil psychopatickú povahu. Bližšie pozri Psyché ško ...

Prognóza ďalšieho vývoja
Prognóza ďalšieho vývoja Diagnóza doterajšieho stavu je štúdium a meditácia psychopatickej povahy. Nácvik prejavov psychopatickej povahy. Vyvolanie stavov psychopatov. Ovládn ...

Ako rituálne ovplyvňovať sny.
- Individuálna meditácia z 11.8.2002 Uvediete sa do stavu psychopatickej povahy (koncentrácia do hrdla). Bližšie informácie v Psyché škole. Na diaľku sa napojíte na duševne c ...

Všeobecne platné rituály pre všetkých, aby vám iní neubližovali
- Individuálna meditácia  z 11.8.2002 Základom Magickej školy je uviesť sa do psychopatickej povahy a to koncentráciou do hlasiviek (bližšie v Psyché škole). V ...

Zhrnutie doterajších poznatkov
Príspevok č.5. Saša Pueblo - Zhrnutie doterajších poznatkovZákladom nácviku magického spôsobu myslenia je Psyché škola a všetky materiály na mojich internetových stránkac ...

Príspevok
Príspevok č. 4. Saša PuebloUvádzam tu niekoľko príkladov magického myslenia:Ako sa chrániť pred čiernymi myšlienkami.Dotyčná osoba sa uvedie do stavu psychopatickej ...

Magické myslenie
Saša Pueblo: Magické myslenieMagický spôsob myslenia naväzuje na cvičenia Psyché školy, konkrétne magický spôsob myslenia sa najlepšie rozvíja v psychopatickej povahe (konc ...

Mágia
Saša Pueblo: Mágia 1Keď chcete seriózne cvičiť kabalistické techniky, musíte si uvedomiť, o čom to vlastne celé je. Mohli by ste si kabalu vysvetľovať rôznym spôsobom. ...


Meditacia.sk > Magická škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo