Kaabalistická škola sa zaoberá mystickým využitím snov v Starom zákone za účelom transformovania mysle, ktorá dokáže využívať snové predstavy jedinečným spôsobom. Je základom pre nácvik hypnotických schopností, ktoré najúčinnejšie dokážu ovplyvňovať zmeny v mysli človeka.


Staršie články >>

Pozvánka na živé vysielanie
Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 20.6. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Kabala, mozoček, siamské.

Pozvánka na živé vysielanie
Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 21.02. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Minerály.

Mozoček, kabala a astrálna rovina
Pokúsim sa zhrnúť, čo sme do tohto termínu meditovali do oblasti mozočku. Zadefinujeme si anatomické parametre mozočku, jeho polohu a funkcie, ktoré spĺňa ohľadom psychiky ezoterika.

Zasvätenie Dvojník UFO Iveta 4 400 a zen kabala
Venujeme sa ezoterike realizovanej v mozočku. Tento základný systém znakovej ezoteriky nadväzuje na vrcholovú ezoteriku dvojníkov, ktorá sa z dvojníka 06 presunula do systému dvojníka UFO Iveta 4 400. A k tomu pribudol systém magnetara.

Dvojník 2 000, kabala a miecha
Budeme sa venovať problematike dvojníkov v nadväznosti na aktivitu mozočku ezoterika, tiež kabale a kabalistom zo strednej Ázie. Oboznámite sa so zámerom preorientovať mozoček na Zen kabalu a kabalu starých japonských samurajov.

Zasvätenie Do kultových stavieb – kabala
Venujeme sa tu problematike dvojníckej ezoteriky. Ide o vrcholovú ezoteriku a k tomu, aby ste sa jej mohli venovať, je potrebné zvládnuť nižšie stupne ezoterického vývoja, ktoré sú komplexne zverejnené v jednotlivých školách, sekciách a certifikáciách. Ezoterika dvojníkov umožňuje dosahovať novú neznámu úroveň v ezoterike.

Mozoček sa mení na oázu dvojníkov
Venujeme sa tu vrcholovej ezoterike, ktorá sa realizuje cez systém dvojníkov. Schopnosť tvoriť dvojníkov. Schopnosť likvidovať dvojníkov. Schopnosť dostať svoju psychiku do stavu dvojníkov. Ako funguje mozoček pod systémom dvojníkov.

Zasvätenie cez dvojníkov do mozočku
Venujeme sa zasväcovaniu do vrcholovej ezoteriky a to jedinečným systémom tvorenia dvojníkov. Ide o iný systém napredovania v ezoterike ako doteraz. Dodnes používaný systém zasvätenia stál na tom, že sme mimozmyslovo dostávali do ezoterika spomienky iných ezoterikov.

Mozoček a dvojník je tu
V mozočku realizujeme 3. ezoterickú cestu. Ezoterika v mozočku je blízka kabalistickým systémom, ktoré svoj doterajší vrchol dosahovali hlavne v prostredí židovskej ezoteriky. A touto cestou ďakujeme jedincom, ktorí rozvíjali tento jedinečný ezoterický systém a zanechali svoj odkaz živý až do dnešných dní.

Kabala, tradície židovstva - B 208
Asi pred troma rokmi som pocítila potrebu vedieť niečo viac o živote, ceste a súvislostiach, prečítala som veľa kníh, navštívila viacero liečiteľov. Z viacerých dôvodov som stále ako keby aj tak zostala stáť na jednom mieste a neviem sa dopracovať aspoň k čistejším myšlienkam.

Zasvätenie Mozoček, znaky, siam
Zasvätenie sa venovalo 3. ezoterickej ceste, ktorá sa realizuje cez mozoček v zadnej časti hlavy. Mozoček má veľkosť menšej tenisovej loptičky, ktorá je rozdelená na dve časti a každá z týchto dvoch častí sa zase delí na 10 menších častí.

Zasvätenie UFO veštectvo mozoček
Mozoček dovoľuje spracovať veľké množstvo informácií, mozoček dovoľuje prenikať do seba až do buniek a nakoniec aj do atómovej úrovne vlastného tela a aj mimo telo. Veštecké výkony cez mozoček s prepojením na iné veštecké techniky.

Mozoček ide do buniek a atómov
Venujeme sa tu psychickému prieniku do buniek a z bunkových štruktúr do vnútra atómov. V zásade máme tri druhy psychických prienikov: do makrosveta, ktorý začína od objektov väčších ako bunka, pokračuje objektmi, ktoré vytvoril človek a ide cez objekty ako sú planéty ...

Židovské tradície - B 165
V živote sa mi dejú dosť zvláštne veci, všetko, čo sa deje okolo mňa, sú samé náhody a mám viac smoly ako šťastia, ale vždy to nejako zvládnem. Chcela by som vedieť, prečo?

Japonské a židovské - B 155
Som vydatá 5 rokov v Japonsku, mam 2 malé deti a dobrého manžela (Japonca). Napriek tomu, že mám šťastné manželstvo a zdravé deti, nie som až tak šťastná. Ako vlna príde na mňa strach, že sa deťom niečo stalo, asi po hodine ten hrozný strach prejde.

Zasvätenie 3. ezoterická cesta, astrológia, kabala
3. ezoterická cesta prechádza cez neuróny mozočku v zadnej časti hlavy. Z hľadiska anatomického je mozoček trochu väčší ako tenisová loptička. Je rozdelený na dve časti a každá časť je rozdelená na 10 častí, spolu 20 častí.


Zasvätenie Astrologická kabala
V prvom rade si ezoterici musia uvedomiť, že pokiaľ sa chcú seriózne pustiť do umenia astrológie, tak by mali mať za sebou skúsenosti s inými vešteckými technikami. Mali by mať niekoľkoročnú skúsenosť s tarotovými a inými kartami.

Zasvätenie Kabala siamská
Toto zasvätenie nadväzuje na ostatné zasvätenia do kabaly. No zároveň je vysoko špecializované smerom k prepojeniu viacerých mozočkov do vzájomného systému kvôli zvýšeniu kapacity neurónov, ktoré sa podieľajú na psychickom prieniku do rôznych oblastí ako je vlastné telo, astronomický kozmos, svet mŕtvych spomienok, mikrosvet, organický a anorganický svet v ezoterikovi aj okolo neho.

Kabala ako spôsob myslenia
3. ezoterická cesta ide cez mozoček, ktorý sa nachádza v zadnej časti hlavy. Je veľký ako tenisová loptička a má celkovo 20 častí. Mozočková ezoterika má v sebe rôzne fenomény, ktoré potrebuje ezoterik na svojej ceste nutne a významovo. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach: Kabala MP3.

Praktická certifikácia mozoček a 3. duchovná cesta
Táto certifikácia má formálny charakter a slúži hlavne na to, aby si ezoterik uvedomil, čo všetko musí ovládnuť, aby mohol robiť aj túto oblasť ezoteriky.

Kabala, mozoček, geometria, množstvo
Venujeme sa problematike 3. duchovnej cesty, ktorá má svoj základ v mozočku. Ezoterik sa sem naučí koncentrovať rôznymi spôsobmi. Zároveň sa naučí v centrách fantázie dekódovať schopnosť mozočku vnímať svet vo vnútri človeka, ale aj jeho okolia pomocou štruktúry rôznych znakov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj: Kabala MP3.

Premena ezoteriky do znakovej podoby
Využitie mozočku na špeciálnu operáciu, ktorá všetko zrakové, čuchové, chuťové, sluchové vnímanie premení na množstvo znakov a geometrických štruktúr.

Koncepcia udržania pohybu v ezoterike
Venujeme sa teoretickej problematike vnímania pohybu v ezoterike. Či už ide o pohyb celého tela, pohyb rúk, mentálny pohyb cez koncentráciu psychickej vôle, ale aj opak alebo extrém, úplná nehybnosť. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Kaabala MP3.

Duchovná cesta - A 995
Chcem vás poprosiť, pokiaľ si nájdete čas, o vypracovanie duchovného profilu. Rada by som vedela, či sa mi podarilo posunúť ďalej v duchovnom rozvoji resp. v čom sa mi darí, v čom sa nedarí. Ďakujem.

Praktikum znakovej ezoteriky z mozočku
1. Nehybné sedenie

Ide o základnú techniku v oblasti meditácií. V zásade ide o to, aby sa meditujúci usadil a naučil sa postupne nehybne sedieť 5, 10, 15, 20, 30 minút. Zmyslom cvičenia je skľudniť a stíšiť sa.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Kaabalistická škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo