Jogínska škola sa venuje nervovému systému v ľudskom tele. Naučí vás prenikať do nervstva v ľudskom tele a ovládať ho. Táto škola je základom pre prácu a presun bioenergií v ľudskom tele. Naučíte sa aktivizovať a deaktivizovať bioenergiu nervových vzruchov.

Čo je to Jogínska škola?
Podľa názvu si určite každý predstavuje, že sa venuje fyzickému cvičeniu jogy. Niektorí členovia aj skutočne jogu fyzicky cvičia, ale väčšina cvičí jogu iba vo svojej predstave. Teda jedná sa tu o imaginárnu jogu.
Čítať celý príspevok.

Zvuková prednáška - 2,13 MB
Textový prepis zvukovej prednášky
Anatómia človeka -Ústredná nervová sústava

<< Novšie články Staršie články >>

Aura, joga, tantra, sexus, stromček
Sexus ezoterik. Tantra ezoterik. Anjel fetiš. Dieťa fetiš. Sexus mentálny. Sexus detský. Sexus patologický. Asanová joga. Bhakti joga. Sexus aura. Sexuálne fantázie. Sexuálne orgastické hadie energie z pohlavia. Stromček v aure znakový. Anjelská sféra stráži stromček. Stromček jogínsky v aure. Anomálie v magmatických poliach Zeme. Bermudský trojuholník. Prípady. Mágia jogínska. Rôzne meditačné stavy. Tento zápis má svoju zvukovú o podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Predpoklady na jogu - A 700
Keďže najprv sa narušia naše duch. telá, chcem poznať príčinu, prečo sa tak deje a ako to zmeniť, pred časom bola zo mňa sňatá dosť silná kliatba, čo som dosť na sebe cítila a aj stav sa mi vtedy o niečo zlepšil, ale cítim, že ešte niečo nie je v poriadku. Chcem sa spojiť so svojimi anjelmi, ako správne na to. Mávam živé sny, tušenie, a iné.

Ovplyvňovanie z ašramu - A 683
Přez zdravotní problém jsem se dostal k józe a východním naukám a esoterice. Odhalil jsem u sebe vlastnosti, které někdy využívám ku prospěchu druhých. Zajímám se o automatickou kresbu, tarot, diagnostiku a astrální cestování za plného vědomí.

Hypnóza v joge
Joga. Askét. Jednobodová myseľ. Pripútanie sa k niečomu. Odpútanie sa od niečoho. Koncentrácia. Informačné a energetické pole zomierajúcej osoby. Pozmenenie spomienky a pocitov. Jogínsky telešoping. Jogínsky úsmev. Asána. Prstové mody. Tento zápis z prednášky a cvičenia má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Terapia a liečba jogína
Katalepsia. Asketizmus. Odosobnenie, pripútanie, odpútanie. Utíšenie. Ukľudnenie. Znehybnenie. Sugeratívny pocit umierania. Pud sebazáchovy sa aktivizuje. Programovanie. Liečenie. Terapia. Šťastný osud a sexuálne energie. Toto je zápis zo spoločnej meditácie, vyhľadaj jeho zvukovú nahrávku MP3.

Tantrická joga začala
Tantrická sexualita. Jogínske vzrušenie a vyvrcholenie. Sexuálne bioenergie. Sexuálna biochémia. Vlastná sexuálna energia. Cudzia sexuálna energia. Zosatie sexuálnej energie. Tlačenie sexuálnej energie do kostnej hmoty. Tao sexuálne energie a jogínska hadia sila. Jogínske utíšenie a spomalenie. Tento zápis bol vyhotovený na základe cvičenia, autentickú zvukovú nahrávku MP3 vyhľadaj v nahrávkach.

Joga a jej liečivosť
Joga ako spartakiáda. Joga ako liečba. Joga ako terapia. Joga ako veštecký výkon. Joga ako špeciálna bioenergia. Ako najhlbší možný stav mysle. Joga ako duchovná záležitosť. Joga a operovanie v aure.


Zovretá časť tela
Asketizmus. Bodová myseľ. Stoličková asána. Prstové mody. Bioenergia a proces dýchania. Prána. Katalepsia. Nácvik zasvätenia. Fyzická joga lieči. Psychická joga uzdravuje. Joga dáva šťastie. Joga a zasvätenie. Tento zápis má zvukovú podobu MP3.

Sexus smeruje do jogy
Teória. Sexuológia. Ľudský sexus. Prírodno - šamanský sexus. Zvierací sexus ako ruja. Bioenergie sexuálne vlastné. Bioenergie sexuálne cudzie. Sexuálne veštectvo indické. Sexualita ako relax. Sexualita ako programovanie budúcnosti. Sexualita ako duchovná cesta.

Načo, prečo, nezáujem, zmizni
Asketizmus. Katalepsia. Stoličkové asány. Prstové módy. Jogínsky dych. Bioenergie. Ja a koncentrácia. Koncentrácia jogínskou asánou. Koncentrácia prstovými pozíciami. Koncentrácia vhodným dychom. Rôzne stavy nezáujmu. Rôzne stavy opilca. Rôzne stavy lietania. Klinické stavy uvoľnenia z tela. Autentickú zvukovú podobu prednášky vyhľadaj pod nahrávkami.

Pranajána, prána, dýchanie a Reiki
Ľudské dýchanie. Techniky dýchania. Fyzické dýchanie a bioenergetické efekty. Jogínsky dych. Sila rotácie bioenergie ľudského tela. Joga má svoju bioenergiu.

Joga voľnej mysle
Asketizmus. Sugerácia asketizmu. Stoličková asána. Prstové módy. Bioenergie. Dýchanie. Bodová koncentrácia. Kataleptický stav. Fyziológia. Meditácia. Živá Božia forma. Zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj.

Joga a minimálny chod
Utíšenie. Asána na stoličke. Pozícia prstov. Tlaky prstov v pozícii. Koncentrácia cez asánu. Koncentrácia cez zmyslové centrá. Vedomá koncentrácia. Naplnenie sa predstavou jogy do koncentrovaných miest. Dýchanie s pránickou bioenergiou.

Asána za stoličku
Asány. Jogínske techniky. Ašramy. Pozície. Cvičenia koncentrácie. Hathajoga na európsky spôsob. Prstové módy. Masáž prstov. Reflexné tlaky. Koncentrácia asánou. Koncentrácia módová. Pranajáma ako dýchanie a bioenergie. Úroveň v ašramoch.

Stoličkové asány
Ten, čo sa mentálne koncentruje. Asána v sede na stoličke. Prstové módy. Asánové dýchanie. Bioenergetická prána. Trvalá koncentrácia. Jogínske postoje mysle. Pozorovateľ. Magicky chápajúci. Rozumovo chápajúci. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Slobodná a šťastná myseľ
Jogínska prax. Stoličková asána. Koncentrácia. Postupnosť koncentrácie. Prepnutie do blaženosti. Vnútorný a nekonečný priestor. Rôzne pocitové efekty uvoľnenej mysle. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj nahrávky.

Joga prírodného človeka
Prírodný človek. Nehybnosť. Jogínske dýchanie. Nehybnosť v orgánoch. Nehybnosť myšlienok. Spomalenie. Zmyslové centrá. Feromón. Sexus. Nymfománia. Fetiš. Orgazmus. Čakry. Koncentrácia. Akupunktúrne dráhy. Prstové modi. Astrál. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj zvukové nahrávky.

Koncentrácia v nehybnosti
Asana. Nehybnosť. Sugerácia ochrnutia. Sugerácia epileptického záchvatu. Koncentrácia von a dovnútra. Zmyslové senzory. Zmyslové centrá. Silná koncentrácia. Techniky koncentrácie. Prekročenie stavu nehybnosti a prekročenie stavu bežnej koncentrácie. Tento zápis má aj svoju zvukovú nahrávku MP3. K dispozícii bude dva mesiace.

Nehybnosť, strnulosť, kameň
Mentálna nehybnosť. Špeciálne techniky koncentrácie. Astrálne putovanie. Koncentrácia. Ten, čo sa koncentruje. Spojenie. Koncentrácia cez neuróny. Božia koncentrácia. Vnútorný priestor. Mimoriadne schopnosti. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3.

Božská joga začína
Klasický nácvik hinduistickej jogy, ktorá má fyzické telo pripraviť na vyššie stupne indickej ezoteriky, Dharana, Dhjana, Samadhi a Sahadza joga. Táto meditácia má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3.

Joga - úvaha
Rozumový prienik do jogínskych systémov z hľadiska možnosti previesť tento systém do rozumovej formy. Vychádzať budem z vlastnej skúsenosti, ale aj skúseností ďalších, ktorí aktívne jogu cvičia aj vo fyzickej podobe.

Vátasáradhauti a vzduch nehybnosti
Budem sa venovať sugeratívnej a mentálnej joge. Základom je usadnutie do určitého druhu asany a dosiahnutie nehybnosti tela aj mysle.

Základ jogy v nehybnosti
Meditácie cez uvedomovanie si nehybnosti pri cvičení, alebo v predstave. Do nehybnosti zaraďujem aj techniky nehybnosti zmyslov, ako aj myšlienok a rôznych pocitov.

Rôzne prístupy k joge
Tento príspevok sa zaoberá problematikou jogy. Usiluje sa analyzovať rôzne prístupy k praktizovaniu jogy.

Niektoré poznatky a skúsenosti za posledné obdobie
Tento príspevok pojednáva o joge a jej rozporuplnosti v mojej mysli. Tieto rozporuplnosti vznikli na základe praktizovania jogy, ale aj pozorovania jogínov, ktorí jogu dlhodobo a mimoriadn ...

<< Novšie články Staršie články >>
Meditacia.sk > Jogínska škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo