Ajurvéda

dátum: 05.05.2014

Budem sa tu venovať celkovo liečiteľstvu, felčiarstvu, apatiekarstvu, samoliečbe, liečbe pod dozorom liečiteľa alebo terapeuta prípadne určitého špecialistu pre šport a výživu organizmu. A keď bude nutné, zájdeme si do klasickej medicíny akútnych a život ohrozujúcich stavov.

Intuitívne liečiteľstvo
Celé intuitívne liečiteľstvo stojí na schopnosti vnímať mimozmyslovo chorobné stavy ľudí, ale aj seba. Jedná sa o oblasť diagnostiky. V klasickej medicíne je to zabezpečené pomocou laboratórnych testov a rôznych technických zariadení ako napríklad röntgen, sono a podobne. Liečiteľ cíti choré miesta druhej osoby vo vlastnom tele. Vie im to čítať z očí, z tváre a pohybu tela. Vidí to v energetickom obale človeka ako určité diery v aure alebo čierne fľaky. Vie si predstaviť osobu a k nej priraďovať chorobné stavy z obrázkov. Prípadne liečiteľ prežil klinickú smrť a potom ako keby mal v mozgu sono, prejde svojim mozgom danú osobu a vyhodnotí jej zdravotný stav.

Veštecká diagnostika
Liečiteľ má aj iné možnosti diagnostikovania danej osoby a to rozhovor, stav očí, rúk, čo daná osoba hovorí a čo v živote robí. Môže vhodne ohnutým drôtikom otestovať prietok a vytekanie bioenergií z orgánov diagnostikovanej osoby. Môže napríklad potrieť telo diagnostikovanej osoby hlinou z termitiska a kde hlina stmavne, tam je choroba a bude sa liečiť. Je tu možnosť nakresliť si postavičku diagnostikovanej osoby na papier a kyvadielkom sa zastavovať nad jednotlivými časťami tela. A kde sa kyvadielko zastaví a netočí sa prirodzene, tam je chorý orgán alebo systém tela. Iná technika je použiť ženu ako médium, ktorá sa stane danou diagnostikovanou osobou.

Alternatívna medicína
V tomto prípade ide o prepojenie medicínskych poznatkov a liečiteľských postupov a schopností. Teda terapeut si vo svojom mozgu cvičí mimoriadne schopnosti diagnostikovania osoby za jej prítomnosti alebo na diaľku a to kdekoľvek na planéte Zem. Dokonca sme testovali diagnostikovanie kozmonauta na obežnej dráhe okolo Zeme. Čo je to mimoriadna schopnosť diagnostikovať inú osobu? Ide o to, aby si terapeut nekonečným množstvom cvičení vycvičil vo svojich neurónoch mať niečo ako bio röntgen, bio sono, bio tomograf alebo elektroencefalogram mozgu a aj prístroj na vyšetrenie srdca a jeho výkonnosti. Zdá sa to ako zo scifi románu. Môžem potvrdiť, že sa to dá reálne vycvičiť a to hlavne vtedy, keď daný terapeut prežil klinickú smrť alebo to dôsledne celé roky cvičil. Jednoducho po klinickej smrti mozog terapeuta funguje inak ako u bežných jedincov a je schopný hromadiť a generovať rôzne druhy častíc. Nejde o častice ako sú elektróny, pozitróny, kvarky a podobne. To sú častice o veľkosti 10 umocnené na mínus 10. Tu hovoríme o schopnosti hromadiť a organizovať častice 10 umocnené na mínus 20, 30, 40 a 50. A do tejto oblasti ešte ani vedecká kvantovaná biológia alebo fyzika nezavítala, ani tak jednoducho sem nezájde.

Prečo je mozog terapeuta schopný operovať v rovine častíc 10 umocnené na mínus 20 a viacej? Je to preto, že samotné neuróny každého človeka generujú častice ako priestor, kde sú ukladané spomienky každej osoby. Samozrejme, nemáme na toto tvrdenie vedecké dôkazy ani overenia. Overiť si to musí každý sám a prerobiť si mozog do takého systému, aby mohol tieto skutočnosti vnímať. Inak to bohužiaľ nejde. Ja sa tu snažím vysvetliť, ako to asi funguje a na čom stojí diaľková diagnostika terapeuta. Aby sa za tým nehľadal žiadny zázrak a čudesnosť. Ide o schopnosť terapeuta vyvárať vo svojom mozgu vytrvalým cvičením takúto schopnosť. K tejto schopnosti sa pridá aj štúdium medicínskych poznatkov zo všetkých oblasti medicíny, aby sme zachovali zásadu celkového a globálneho pohľadu na to, čo sa deje v ľudskom tele. Tak isto je to štúdium množstva videí o ľudskom tele. Pre terapeuta je to náročný formát. Na jednej strane cvičiť mimoriadne schopnosti a na druhej strane nekonečné štúdium medicíny a jej poznatkov. Spojenie medicínskych skúseností a bio zariadení v mozgu terapeuta vytvára spoločne nádherný fenomén. Je to jednoducho drina a nie je to pre každého.

Medicína má diagnostické prístroje a terapeut má bio zariadenia v mozgu
Dnešná medicína je postavená na testoch a testovaní, čo v ľudskom tele funguje a čo nie. Prídete k lekárovi a spravia vám odber krvi, moču a vhodné rozbory a vyšetrenia u špecialistov so špeciálnymi zariadeniami ako röntgen, sono, tomograf ap. Možno sa opýtate, aké technické zariadenia a vyšetrovacie metódy má terapeut? Má nejaké zariadenia, čo klasická medicína nemá? A kde ich má? No je to trochu zložitejšie. Terapeut vyšetruje pomocou svojho mozgu a jeho zvláštneho stavu, ktorý získal od narodenia. Zvyčajne ide o určitý patologický stav v mozgu, môže byť napríklad viac delení mozgu ako je bežné, viac neurónov alebo atypické štruktúry v mozgu. V prípade Sašu Puebla tieto devastácie v jeho mozgu nenájdete. Má klasicky štandardný mozog, ale má mimoriadne schopnosti a tieto sú výsledkom klasického výcviku ako sa naučiť čítať a písať.

Echolokačné schopnosti terapeuta
Budeme tu písať o jednom z bio zariadení, ktoré si terapeut v liečiteľstve vypracuje a to je echolokácia ako u delfínov, veľrýb a napríklad kosatiek. Sem spadá aj umenie netopierov cez svoj ústa do okolia vydávať zvuk, ktorý sa dokáže odraziť od objektu pred ním. Netopier ho ušami zachytí a vyhodnotí, čo to je za objekt. Ako túto schopnosť rozvinúť u terapeuta? O tejto schopnosti sa hovorí „vidieť za roh domu“. Treba na to využiť vlastné hlasivky. Terapeut cvičí koncentráciu do hlasiviek a nespieva v nich, ale vyvoláva kmitanie. A to je dostatočné na to, aby tieto kmity vysielal z hrdla a potom ich odrazené zachytával na povrch svojej tváre a menil ich na obrazy. Chorá osoba sedí oproti terapeutovi a terapeut vysiela impulzy z hlasiviek voči napríklad srdcu chorej osoby. A echolokácia sa odrazí do jeho tváre a tam dokáže pridať obrázok určitej choroby srdca. Je dobre, keď je terapeut školený v medicíne srdca a pozná čo najviac chorobných stavou srdca. Potom je to výborná diagnostika. Pokiaľ terapeut cvičil rané štádiá klinickej smrti alebo prežil v živote klinickú smrť, tak echolokácia je možná aj na diaľku po celej zemeguli. Prečo je to tak, nevieme, ale funguje to dobre.

Magmatické jadro planéty Zem a prútkarstvo
Terapeut má možnosť získať informácie o danej osobe aj na diaľku, ale potrebuje mať schopnosť operovať s magmatickými energiami magmatického jadra planéty Zem. Na to je potrebné odcvičiť množstvo cvičení s magnetmi a prejsť do zvieracej psychiky človeka a diagnostika ide cez nervové zakončenia vo svaloch. Ide o jemnú motoriku svalov a precvičuje sa pomocou kyvadielka. Ide o špagátik a na ňom zavesené malé závažie. Cvičí sa jemné hýbanie kyvadielka so závažím. Ide o mikropohyb, ktorý nie je viditeľný na ruke, ale keď pridáte kyvadielko, tak vidíte možný pohyb točenia vpravo a vľavo. Terapeut si naladí svoje svaly tela na to, že keď má pred sebou pohár čistej vody, tak sa kyvadielko točí a keď má pred sebou jedovatú látku, tak sa kyvadielko nehýbe. Neskoršie si pri výcviku terapeut nakreslí pred seba tvar postavičky človeka, napíše si nad postavičku meno a priezvisko a učí sa diagnostikovať. Zastane kyvadlom nad oblasťou srdca a keď sa kyvadlo netočí, tak je choré. Pokiaľ sa tam kyvadlo točí, tak je zdravé. Na začiatku výcviku je dobre vedieť a mať overené prípady so zdravým a chorým srdcom a cvičiť aj na iné orgány v telách diagnostikovaných ľudí.

Trochu náročnejšie je čítanie informácií priamo z magmatického poľa Zeme. Tam sú zapísané všetky údaje o každom človeku. Magmatické jadro planéty Zem neustále voči nám pulzuje a ukladá informácie o každom človeku a uchováva ich. A dá sa z ich naučiť čítať aj na základe cvičení s ohnutým prútikom v ruke. Teda nácvik prútkarstva a schopnosť vyciťovania energetického napätia a jeho rozdielnosti vo svaloch jednej a druhej ruky.

Veštecké schopnosti na základe prežitej alebo odcvičenej klinickej smrti
Ide o jedinečnú diagnostickú techniku, kde sa za základ považuje prežitá klinická smrť alebo nácvik stavov blízkych klinickej smrti. Dá sa klinická smrť prežiť alebo odcvičiť, v tomto prípade sa osobe zmení činnosť mozgu a jednou nohou je vo svete mŕtvych 10 umocnené na mínus 20 metra a jednou nohou v tomto svete 10 umocnené na mínus 10 metra. V takomto stave mozgu je osoba schopná zo svojich neurónov vysielať zvláštne častice a bioenergiu a posielať ju na diagnostiku osoby na diaľku. Funguje to ako bumerang aj s návratom. Terapeut sa naučí prijať tento signál na povrch šedej kôry mozgovej a tu ho zmeniť na vhodné obrázky a takto diagnostikovať človeka a jeho zdravotný stav na diaľku.

Rôzne prístupy k liečbe chorého človeka
Diagnostika na diaľku bez prítomnosti človeka prinesie množstvo informácií o jeho zdravotnom a psychickom stave. Pokiaľ terapeut zistí, že stav je vážny a ohrozuje život alebo by sa mohol stať akútny, tak pošle chorú osobu v prvom rade k lekárovi na stabilizovanie stavu.

Ďalšia možnosť je určiť najhoršiu oblasť v tele chorej osoby a vlastne ju začať liečiť. Zároveň zistiť, aké minerály, vitamíny, aminokyseliny, bielkoviny a hormóny telo už nevyrába a postupne ich telu dodať. Po určitom čase všetko vysadiť- povedzme po dvoch mesiacoch a znovu zdiagnostikovať, čo už telo znovu tvorí a čo bude treba trvalo užívať. Prípadne sa pokúsiť všetky chýbajúce látky dostať do tela cez kožu a nie cez ústa. Veľmi často sa stane, že práve podávanie takýchto látok cez kožu vedie k ozdraveniu hlavne trávenia.

Iná možnosť liečby je otvoriť skryté rezervy a potenciály skryté v ľudskom tele. A to jednak náhradné hormonálne žľazy okolo už existujúcich hormonálnych žliaz, potom otvoriť náhradnú slezinu pri tej pôvodnej. Potom prinútiť slezinu, aby sa lepšie starala o červené krvinky a dala im podstatne dlhšiu životnosť. Potom je tu možnosť vytvoriť na hrubom čreve nové a ďalšie slepé črevá. Potom je tu možnosť prinútiť tenké črevá, aby produkovali tráviace enzýmy. Potom je tu možnosť zaktivizovať kmeňové bunky v tuku, v kostnej dreni, v hladkom svalstve, aby obnovili bunky v orgánoch a využiť ďalšie a ďalšie skryté možnosti v ľudskom tele.

Gerontológia a liečba dlhovekosťou
Ide o špecifický druh liečby, kde sa terapeut dlhodobo a počas celého života stará o danú osobu. Pravidelne ju diagnostikuje asi tak dvakrát do mesiaca, trvalo kontroluje, čo sa nevhodne zmenilo a ako to napraviť. V zásade platí, že v 30. roku života príde človek o enzýmy a koenzýmy mladosti. V 40. roku života príde človek o hormóny, rozlietajú sa, destabilizujú a ich produkcia klesá. V 50. roku života sa najčastejšie kazí trávenie, ktoré už nedodá telu dostatok minerálov, vitamínov, bielkovín, aminokyselín a iných látok. V 60. roku dôjde najčastejšie k silnému úbytku neurónov v mozgu a treba s tým niečo robiť. A tak ďalej v rámci staroby. Cieľom terapeuta je spraviť človeka z „krátko žil“ na „dlho žil“ a vitálne a bez straty intelektu a rozumu.

Trvalé psychické prenikanie koncentráciou do svojho vnútra
Ide o jedinečnú techniku spojenú s meditačným koncentráciami do svojho tela a postupne budovať v mozgu trvalé centrá pre prienik do orgánov tela a systémov tela a potom do
buniek, orgánikov v bunke, chromozómov, génov, bielkovín, aminokyselín, chemických látok, prvkov a častíc. Je to vlastne meditačná cesta do seba a zároveň cesta k dlhovekosti. Meditujúci je pod dozorom terapeuta a je na diaľku usmerňovaný, ako má prenikať do seba, spoznávať sa a ovládať procesy v ľudskom tele.

Ajurvédske otvorenie embryonálneho systému
Tak to je vlastne to, k čomu sme sa chceli prepracovať. V ajurvédskej liečbe nejde ani tak o liečbu, ako o otvorenie toho, čo organizmus po narodení dieťaťa zablokoval a dočasne znefunkčnil. Ide o jedinečnú nervovú sústavu embrya. Ide o nervstvo uložené priamo vo vrstvách kože a schopné riadiť telo a jeho hormonálnu aktivitu. Potom je tu ďalšie takéto zablokované centrum a to je nervstvo idúce od pupka do tuku a potom do celého tela. Často sa zapína a to hlavne u maratónskych bežcov počas behu. Ajurvéda a joga, ale aj čakra systém a reiki sú systémy aktivizácie a otvorenia práve tohto embryonálneho systému. Ide o jeho prečistenie a udržanie v dobrom stave a výkonnosti voči ostatnému organizmu. V zásade ide o cvičenia, ktoré zobudia v koži jednotlivé čakra body, premostia na tieto body nervstvo svalov, ďalej premostia jednotlivé časti mozgu na nervstvo v koži z embryonálneho obdobia. Na kožu sa napoja jednotlivé orgány a systémy tela. Takto to pokračuje do úrovne buniek. Zaujímavé sú cvičenia dať si do fľaše kyvadielko (na špagáte zavesené závažie). Kyvadielko visí v zazátkovanej fľaši a 10 cm zľava a sprava od fľašky treba dať ruky a pokúsiť sa hýbať kyvadlom vo vnútri. Dôležité je do spomienok dostať mnoho obrázkov Indie. Ďalej na to môžu nadväzovať ďalšie systémy tohto druhu liečby a to reiki systém.

Ajurvéda na katalógu Cimax
Tu si nájdete informácie o ajurvéde na slovenskom internete. Inšpirujte sa. Popozerajte si webové stránky, ako pristupujú k ajurvéde a celkovo k joge a čakrovým terapiám.
http://www.cimax.sk/lieky/ajurveda
http://www.cimax.sk/lieky/alternativna-medicina#ayurveda

Joga na katalógu Cimax
Praktické informácie, kde sa cvičí joga na Slovensku podľa miest a ďalšie informácie, kde si o joge nájdete niečo na internete.
http://www.cimax.sk/lieky/joga

Ajurvéda podľa Sašu Puebla
Tu si môžete vyhľadať, čo o joge, čakrách a ajurvéde napísal, meditoval a rozjímal Saša Pueblo a ako uplatňuje ajurvédu vo svojej terapeutickej praxi
https://www.google.sk/search?q=ajurveda+&sitesearch=www.meditacia.sk&imageField2.x=28&imageField2.y=15

Joga podľa Sašu Puebla
Tu si nájdete prehľad článkov a úvah Sašu Puebla o joge a jej praktizovaní v dnešnom živote
https://www.google.sk/search?q=joga&sitesearch=www.meditacia.sk&imageField2.x=23&imageField2.y=14&gws_rd=ssl

Čakra podľa Sašu Puebla
Vyhľadajte si príspevky a články na tému čakra a jej chápanie. Čakra ako meditácia a čakra ako liečba. Kde sa čakry nachádzajú a ako na čakry meditovať
https://www.google.sk/search?q=%C4%8Dakra&sitesearch=www.meditacia.sk&imageField2.x=0&imageField2.y=0&gws_rd=ssl

Joga, čakra, ajurvéda
Nájdete si tu jedinečný zber všetkého okolo indickej jogy, ajurvedy, čakier, terapií a indických náboženských systémov.
http://apoort.net/esoterika/asram/

Ajurvéda vo Wikipédii
Najstaršia literatúra o ajurvéde pochádza už z védskeho obdobia v Indii . Ajurvédski praktickí lekári používajú ajurvédske bylinné preparáty a ajurvédske liečebné metódy pri ľahkých ochoreniach a chorobách.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81jurv%C3%A9da
http://en.wikipedia.org/wiki/Ayurveda

Rasa shastra
V ajurvédskej medicíne je rasa shastra proces, pri ktorom sa používajú rôzne kovy v kombinácii s bylinkami v snahe liečiť choroby: zlato, striebro, železo, meď, cín, olovo a zinok.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rasa_shastra

Sirodhara
Čistiaca technika, pri ktorej dôjde k hlbokému uvoľneniu nervového systému pomocou aplikácie teplého oleja na oblasť hlavy
http://www.ayurveda.cz/sirodhara-specialni-lecebna-metoda.htm

Širodhara je neobyčajne účinná relaxačná technika . Pri tejto niekoľko tisíc rokov starej liečebnej metóde tečie tenkým pramienkom tekutina najčastejšie teplý liečivý olej zo špeciálnej nádoby na čelo.
http://dr.frej.cz/sirodhara
https://www.facebook.com/dr.frej.cz

Shirodhara sa považuje za omladzovaciu a prečisťovaciu procedúru a má veľký význam ako prevencia proti rôznym chorobám. Shirodhara posilňuje organizmus, omladzuje, spomaľuje starnutie, predlžuje vek
http://www.shantistudio.cz/Shirodhara.html

Marmová terapia
Pri celotelovej marmovej terapii sú partneri masírovaní v prepojených miestnostiach každý svojou terapeutkou, atmosféra večera je romantická v oáze sviec
http://www.youtube.com/watch?v=k4lnetC5UJM

Marmová terapie a ajurvéda, energetické body v jogovom liečiteľstve. Tieto významné energetické body majú využitie nielen pre terapeutické účely
http://www.cestouzivotem.cz/marmova-terapie

Pindasvedan masáž
Je to ryžová masáž, pri ktorej sa celé telo masíruje bylinným olejom a uvarenou ryžou, ktorá je zabalená do jemnej látky. Starým liečiteľom sa podarilo spojiť omladzujúce účinky sezamového oleja, výživné vlastnosti ryže a čaro bylín do jednej dokonalej symfónie ťahov - masáže Pindasvedan
http://dr.frej.cz/pindasvedan-ryzova-masaz-s-bylinami
https://www.facebook.com/dr.frej.cz

Abhyanga masáž
Abhyanga je staroveká indická ajurvédska olejová masážna terapia pre liečenie a detoxikáciu tela, mysle a ducha. Používajú sa teplé rastlinné oleje a kombinácia aromatických olejov s bylinkami. Lymfatická stimulácia s ajurvédskymi bylinnými olejmi pomáha vytlačiť toxické hromadenie z kanálov, preto je detoxikačná masáž.
http://de.wikipedia.org/wiki/Abhyanga

Ajurvéda knižky
Vagbhata žil v Sindh okolo šiesteho storočia . Vagbhata je jedným z najvplyvnejších klasických spisovateľov ajurvédy. Niektoré práce sú spojené s jeho menom ako autora.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vagbhata

Ashtanga Hridaya je jedným z troch hlavných ajurvédskych učebníc starovekej Indie, veľký dôraz je kladený na udržanie zdravia.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ashtanga_Hridaya

Svätá Hildegarda z Bingenu bola nemecká mystička, prírodovedkyňa, lekárka, hudobná skladateľka a spisovateľka, členka benediktínskeho rádu a zakladateľka kláštora v Rupertsbergu pri Bingene . S jej dielom sú spojené počiatky svojbytného prúdu nemeckej stredovekej mystiky, tzv. Frauenmystik
http://en.wikipedia.org/wiki/Hildegard_of_Bingen

Siddha medicína
Siddha medicína je považovaná za najstarší zdravotný systém. Siddha medicína mala za cieľ oživiť a omladiť dysfunkčné orgány, ktoré spôsobujú chorobu a zachovať pomer Dosha Vaadham, PITAHAYE a Kaba. Boli používané listy, kvety, plody a rôzne korene v kombinovanom základe.
http://en.wikipedia.org/wiki/Siddha_medicine

Ideomotorická terapia
Ideomotorika je zámerné využitie predstáv, vizualizácie a imaginácie v procese motorického učenia. Pod vizualizáciou pritom rozumieme predstavy dejov, ktoré sme v minulosti už prežili, zatiaľ čo imagináciou sa vydávame do sveta doposiaľ nepoznaných zážitkov
http://www.online-poradna-zdarma.cz/ideomotoricka-terapie/

Ideomotoriku možno trénovať. Do mikropohybov prechádzajú neuvedomelé aj uvedomelo navodené predstavy. Uvedomelé opakované dráždenie kinestetických buniek a to pri reálnom, vizuálnom aj imaginárnom vykonávaní pohybovej činnosti spevňuje centrálne spoje a zlepšuje pohybovú zručnosť, techniku daného pohybu a činnosti
http://zdravy-pohyb.doktorka.cz/ideomotorika/

VIDEO IDEOMOTORICKÁ TERAPIA
http://www.youtube.com/watch?v=NbbW_7z0R60
http://www.youtube.com/watch?v=i3I4zZP-rcA
http://www.youtube.com/watch?v=N9SRHxhVTtA

VIDEO PANCHAKARMA TERAPIA
http://www.youtube.com/watch?v=q0DkW8JfmrI
http://www.youtube.com/watch?v=yxk2a8y3yag

Liečenie čakier
Slovo čakra znamená koleso alebo disk. Sú to centrá v našom tele, ktoré majú schopnosť prijímať energiu, určitým spôsobom ju pretvárať a opäť vyžarovať. Čakry nestoja samostatne navzájom oddelené, naopak, sú prepojené sieťou kanálov, takže kvalita fungovania jednej z čakier sa nevyhnutne odrazí aj na ostatných
http://www.andelskapani.cz/index.php/leceni-caker

Čistenie čakier bielym svetlom. Predstavujte si vizuálne alebo v duchu lúč bieleho svetla, ako vstupuje temenom do vašej hlavy a šíri sa hlboko do vášho tela. Preciťujte, ako biele svetlo čistí, leští a rozširuje najprv vašu rubínovo červenú koreňovú čakru.
http://cestakduze.webnode.cz/andele/andelska-medicina/leceni-caker/

Liečenie pomocou kameňov - kamene pôsobia na úrovni duchovnej, duševnej, mentálnej a zdravotnej - ich prostredníctvom sa organizmus nabudí k vlastnej liečebnej aktivite. Pri výbere vhodných kameňov by sme sa mali riadiť hlavne našou intuíciou.
http://cekanka.webnode.cz/lecba-drahymi-kameny/

VIDEO LIEČENIE ČAKIER
http://www.youtube.com/watch?v=U9Ndnb_fl4A
http://www.youtube.com/watch?v=PiUBAkgfMFE
http://www.youtube.com/watch?v=XUOOhMM9aZM
http://www.youtube.com/watch?v=F8kwc1lkiAQ
http://www.youtube.com/watch?v=X_YLioFNxBs

Harmonizácia a liečenie čakier zvukom je skupinová terapia, na ktorej sa každý z účastníkov aktívne podieľa na harmonizácii svojich čakier pôsobením zvuku . Hudba má tú schopnosť, že jej vibrácie prenikajú cez naše fyzické telo a rozvibrujú naše bunky aj orgány v našom tele
http://www.davidsvoboda.eu/index.asp?do=showid&id=62

Orgonit je instantný uzdravovač nielen ľudí. Transformuje negatívnu energiu, čistí a nabíja telo živou energiou. Telo potom má oveľa viac energie na samoopravné procesy.
http://www.fler.cz/zbozi/orgonit-lecba-caker-3859120

Chakra breathing
Dýchanie do čakier je aktívna meditácia, pomocou ktorej si môžeme uvedomiť a vyskúšať každú zo siedmich čakier, otvoriť ich a vniesť do čakier vedomie a vitalitu
http://osho.tady.info/osho/meditace/chakra_breathing.php

Bhasma
Bhasma je druh tradičnej medicíny, ktorá bola realizovaná po stáročia v Číne a Indii, používa sa na liečbu rôznych ochorení, bhasma lieky sú vyrobené kombináciou rôznych ingrediencií, extrakciou toxických látok z nich.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bhasma

Kalcinácia je vysokotepelný proces, v ktorom sa jeden tuhý materiál odlúči na výrobu plynu, zatiaľ čo druhý vytvorí tuhú látku. K tomu zvyčajne dochádza pri teplote, ktorá je nižšia ako teplota topenia oboch materiálov
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcination

Zoznam alchymistických látok - množstvo látok , ktoré boli neskôr klasifikované ako chemické zlúčeniny alebo zmesi zlúčenín
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_alchemical_substances
http://en.wikipedia.org/wiki/Unani

Rasayana
http://en.wikipedia.org/wiki/Rasayana

VIDEO VEDIC ALCHEMY
http://www.youtube.com/watch?v=-JfdAbjBG4E
http://www.youtube.com/watch?v=1sEljWZy93A
http://www.youtube.com/watch?v=B6QQAan_aRU
http://www.youtube.com/watch?v=7FWyiR0PWQA

VIDEO PRENATAL ČAKRA
http://www.youtube.com/watch?v=LArQWp_Q8b8&list=PL407162EF75F5BB99
http://www.youtube.com/watch?v=wgxSNY0Qw5A&list=PL407162EF75F5BB99&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=al1sczzPQRI&index=3&list=PL407162EF75F5BB99
http://www.youtube.com/watch?v=fty8X3HSk1Q&list=PL407162EF75F5BB99&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=nb3yAzw7crQ&list=PL407162EF75F5BB99&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=ONg60jF79qQ&list=PL407162EF75F5BB99&index=6

http://www.youtube.com/watch?v=9rRWaG3_u-g&index=7&list=PL407162EF75F5BB99
http://www.youtube.com/watch?v=HE-WxiW4sN0&list=PL407162EF75F5BB99&index=8
http://www.youtube.com/watch?v=_hzydprJnmY&list=PL407162EF75F5BB99&index=9
http://www.youtube.com/watch?v=yAkMnyocRUg
http://www.youtube.com/watch?v=TB7_V3Agc9k

VIDEO LIEČITEĽ AJURVEDA
http://www.youtube.com/watch?v=QvDmRgCHa-A
http://www.youtube.com/watch?v=Akg9rcm2Nh8
http://www.youtube.com/watch?v=O6P5108BPH0
https://www.youtube.com/watch?v=W-H6xEPsNvw
https://www.youtube.com/watch?v=plr9gf_whQ0
https://www.youtube.com/watch?v=CV8lQCF81vc
http://www.youtube.com/results?search_query=Ayurveda

VIDEO AJURVEDA HINDUS
http://www.youtube.com/watch?v=YVuqlpvMQLI
http://www.youtube.com/watch?v=gHeMLNqP6XE
http://www.youtube.com/watch?v=D9VRkM5-gCM
http://www.youtube.com/watch?v=yAkMnyocRUg
http://www.youtube.com/watch?v=Iksur35Tne8
http://www.youtube.com/watch?v=ZrVBy9WswB8
http://www.youtube.com/watch?v=rJf_FqrKLMM
http://www.youtube.com/watch?v=vKUE8beCkVs
http://www.youtube.com/watch?v=2YuyVCLgJWU
http://www.youtube.com/watch?v=7kV4NRHGwWg

http://www.youtube.com/watch?v=bNTACu62lYo
http://www.youtube.com/watch?v=FTPYtjDgAjU
http://www.youtube.com/watch?v=imRhOiT8zUQ
http://www.youtube.com/watch?v=TB7_V3Agc9k
http://www.youtube.com/watch?v=WDOm_C3LS7o
http://www.youtube.com/watch?v=tCtgC8eIrC0
http://www.youtube.com/watch?v=KaSFZXgiOjQ
http://www.youtube.com/watch?v=Oums43P2lcA
http://www.youtube.com/watch?v=9iZ9NVvuDUw
https://www.youtube.com/watch?v=TLVOEEWdpYA

https://www.youtube.com/watch?v=1kkqBFnSWnA
https://www.youtube.com/watch?v=YVuqlpvMQLI&list=PLdM0Vf7nA8UDx_tYF75qMNhem5cmeDs8N
https://www.youtube.com/watch?v=ZrVBy9WswB8
https://www.youtube.com/watch?v=D9VRkM5-gCM
https://www.youtube.com/watch?v=qOb2aBZrHS8
http://www.youtube.com/watch?v=7kV4NRHGwWg
http://www.youtube.com/watch?v=ER2X5WKAtJ0
http://www.youtube.com/watch?v=vxNUIQZlcrM
http://www.youtube.com/watch?v=nle-uuij1B4
http://www.youtube.com/watch?v=XhXuSpxqpuM
http://www.youtube.com/watch?v=cTvw22ZL9ps
http://www.youtube.com/watch?v=IdtWgEt5vng
http://www.youtube.com/watch?v=g652XvL1_U0
http://www.youtube.com/watch?v=OF-alaJWi34
http://www.youtube.com/watch?v=Q0rYh9pj4u0

http://www.youtube.com/watch?v=tCtgC8eIrC0
http://www.youtube.com/watch?v=UORRqnKyQqY
http://www.youtube.com/watch?v=19C-5qrfVIY
http://www.youtube.com/watch?v=m-INc0NF_nA
http://www.youtube.com/watch?v=7OuqvVGcCxw
http://www.youtube.com/watch?v=p-_oMKyvkN8
http://www.youtube.com/watch?v=sYHcr8uJwps
http://www.youtube.com/watch?v=RI5tszmmFDg
http://www.youtube.com/watch?v=2GjvQAD2ADE


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Jogínska škola > Ajurvéda

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo