Joga konečne vo vrecku

dátum: 07.04.2014

Budeme sa tu venovať problematike jogy. Klasickým slovníkom medicíny odhalíme, o čom je vlastne celá joga a jogínska prax, ako to v joge funguje a čo sa dá jogou a ajurvédou dosiahnuť. Jogínskym romantikom sa nemusia tieto zistenia páčiť a pozdávať. Ale to už nie je náš problém.

Na začiatok by som dal k dispozícii zdroje, z ktorých vychádzame a ktoré skoro 20 rokov systematicky cvičíme. V zásade cvičenia a spoznávanie jogy by ste mali rozdeliť do troch kategórií:
Najnižšiu úroveň jogínskeho umenia:
http://facearcane.apoort.net/category/joga/
Stredná úroveň jogínskeho umenia:
http://apoort.net/esoterika/asram/
Najvyššia úroveň jogínskeho umenia:
http://www.meditacia.sk/1325-Joginska-skola/

Základné pojmy z jogínskej praxe
Definujeme tu pojmy, ktoré by ste sa mali naučiť a ovládať, čo vlastne reálne znamenajú. A spravíte to najhoršie, čo môžete, pokiaľ si tieto dôležité pojmy pre jogínsku prax budete vysvetľovať, ako sa vám zachce a ako sa práve cítite. Mnoho jogínov stále opakuje slovo čakra a to bez toho, aby rozumovo pochopili, čo vlastne znamená a ako a kde ju cvičiť. Verím, že neskončíte práve v takomto stave a stratíte zmysel pre racionalitu a zdravý rozum.

Joga askétov, Hathajoga, Ásany a pozície, Chrámy Indie, Lotos – lekno - božstvá Indie, Citara – hudba, Ganga rieka, Mantry – zvuky, Čakra v koži tela, Mudry prstové, Koža ľudského tela, Nervové senzory kože, Vrstvy kože, Koža dýcha, Koža prijíma stravu, Koža a potné žľazy – vylučujú toxíny, Koža, potné žľazy a väzba na nervstvo pľúc, Pupok a maratónska žľaza z obdobia plodu, Orgány tela majú svoje centrá na koži, Koža a meridiánové body pre časti mozgu, Koža a poškodenia akupunktúrou, Koža a lávové kamene, Akupunktúrne dráhy ucha a mozog, Reflexné zóny chodidiel, Erotogénne zóny na koži, Kostrč a magnetizmus tela, Mŕtve miesta na koži, Kirlianove fotografie a ľudská aura.

Joga ako zábavný folklór
Nebudem tu písať o beletristickej joge a sklamem tých, čo by chceli robiť jogu ako fyzické cvičenie pre radosť. Nebude sa tu praktizovať joga ako folklórne vystúpenie pre radosť bežných ľudí. Teda žiadne hranie a divadelné predstavenia. Zato tu predstavím jogu založenú na roky praktizovaných cvičeniach. Jogu založenú na nekonečnom množstve napozeraných videí a obrázkov o Indii a ich duchovnom svete. Predstavím jogu, ktorej cieľom je preniknúť do tajomstiev indickej jogy a privlastniť si ju v zmysle mimoriadnych schopností. Teda množstvo meditácií, odriekania a cesta do reálnej jogy tých najlepších jogínov Indie. Celé to musí byť tak reálne budované, ako keby ste žili v Indii a narodili sa ako reálny jogínsky Ind.

Mentálna prítomnosť v Indii
Základom úspechu v jogínskej praxi je obrovský objem napozeraných obrázkov o Indii. Môžete to počítať na stotisíce a to opakovane. Ďalším základom úspechu v joge je nekonečné napozeranie videí o Indii samotnej. Jednoducho počas 20 ročnej jogínskej praxe sa vyvíjate po špirále a do svojej pamäte ukladáte stále ďalšie a ďalšie obrázky, videá a hudobné nahrávky o Indii. Možno by ste si povedali a čo takto vycestovať na pár rokov do Indie? To nie je múdry nápad. Naučte sa na diaľku a to psychicky cez svoje neuróny napájať na objekty a ľudí z Indie. Uznáte sami, koľko rokov by vám trvalo navštíviť ako turista chrámy v Indii a v okolitých štátoch. To by ste nestihli ani počas celého svojho života. Kto trochu pozná Indiu a okolité štáty tuší, aké obrovské počty hinduistických a budhistických chrámov sa počas histórie ľudstva postavili. A v ezoterickej praxi je treba precvičovať práve mentálne a psychické prepájanie na diaľku. Ide o prepájanie cez magnetické polia Zeme v pocite hlbokej lásky a citu. Prípadne aj cez stavy klinickej smrti, ktoré tak svedomito a poctivo precvičujete. Zabudnite na fyzickú prítomnosť v Indii. Ale pestujte mentálne – psychickú prítomnosť v Indii.

Preštuduj a precvičuj všetky knižky o joge
Jedným z dôležitých krokov je trvalé mnohoročné a každodenné čítanie knižiek o joge a aj tej najdôležitejšej a to aj Bhagavadgita. Dokonca je v originálnom texte a to v sanskrte, aj keď mu nerozumiete a neviete ho prekladať. Tak isto nekonečné počúvanie recitovaných hinduistických textov je prospešné. Nekonečné prepisovanie hinduistických písmen a meditovanie nad nimi a to najlepšie koncentráciou do mozočku. Znovu a znovu čítate a vo svojej mysli vizualizujete texty a obrázky jogínskych pozícií, čakier a mudier. Znovu dokolečka s cieľom sa neskutočne hnusne na joge narobiť a udrieť sa doslova k smrti. A nie prístup, ako si to zľahčím, ako to odfláknem, ako sa dám rýchlo zasvätiť, ako sa hrať na jogu a stať sa folkloristom pre zábavu seba a iných. Alebo joga ako náhrada za spartakiádne cvičenia. Alebo joga ako protest proti dnešnej civilizácii. A hlavne jogu a Indiu reprezentovať ako vegetarián. Tak to je retardizmus ako sa patrí.

Nielen do pamäte, ale aj meniť prepojenia a pozície neurónov
V mozgu a hlavne na jeho povrchu máme asi jeden milimeter šedú kôru mozgovú, ktorá spracováva informácie zvonku a aj zvnútra tela. No najviac neurónov je v mozočku, ktorý je veľkosti tenisovej loptičky v zadnej časti mozgu. Obsahuje až 60 % zo všetkých neurónov v tele. A tieto neuróny mozočku sú vlastne aj archív človeka, a teda jeho pamäť. A ezoterik neustálym cvičením a pozeraním videí a obrázkov Indie a jogy ich ukladá trvalo do týchto pamäťových neurónov. Niektoré osoby sa koncentrujú výhradne na 100 % do týchto neurónov a zabúdajú, že koncentráciu treba rozložiť do dvoch smerov. Jednak do neurónov a neurónových sietí a tieto siete po mikro milimetri meniť a posúvať do polohy mimoriadnej schopnosti. Teda na zmenu neurónov v mozgu a v tele vynaložiť 70 % koncentrácie a 30 % ide do neurónov, ktoré si pamätajú, čo cvičíte a ako si cvičíte. A pokiaľ tento pomer nebudete dodržiavať, tak síce budete múdry, ale nebudete mať v neurónoch trvalú schopnosť pre jogu a jej umenie. Koncentrácia 70 % tvorí vlastne v mozgu v neurónoch bio stroj a bio automat pre jogu.

Joga askétov, Hathajoga, Ásany a prstové Mudry
V zásade ide o základy ezoteriky a duchovna ako také. Ide o základné cvičenia a to sed v pokoji s koncentráciou na seba a do svojho vnútorného sveta. Bežné osoby majú svoje vedomie usadené v prednom mozgu a tu fungujú ako energetický objekt o veľkosti tenisovej loptičky. A žiadnom prípade sa neusilujú o to, aby sa naučili koncentrovať ďalej do mozgu a tela a rozširovať sa do svojho vnútra. Do svojho vnútra sa rozširujú osoby, ktoré oslepli počas života, ale inak nemá ľudstvo celkovo záujem o to, aby sa koncentrovalo samo do seba, spoznalo svoje vlastné vnútro, ovládlo ho a vyrábalo v ňom nové schopnosti potrebné na časticový prienik psychiky do kozmu a aj do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty v kozme. A ezoterik je osoba, ktorá v prvom rade preniká a to natrvalo do svojho vnútra a až potom do vonkajšieho sveta. Veľa ezoterikov preniká do svojho vnútra vždy znovu a znovu a nevytvára si na prienik do seba trvalú schopnosť vo svojich neurónoch, čo nie je dobrá vec. Ezoterik by sa mal snažiť precvičiť svoje neuróny a v nich priamo dosiahnuť trvalú schopnosť a koncentráciu do seba. Teda mať na to BIOAUTOMAT. Bohužiaľ, ezoterici často nie sú ochotní prerábať svoje neuróny a v nich vytvoriť takzvanú trvalku, aby koncentrácia do vnútra bola trvalá a nemuseli ju stále obnovovať. Ezoterik svoje neuróny vycvičí trvalo na koncentráciu do vnútorného sveta a pridá k tejto schopnosti aj veštecké vnímanie svojho vnútra. A k tomu pridá aj trvalý kontakt neurónov veľkého mozgu s vonkajším svetom okolo seba. Po výcviku ezoterik vníma seba a okolie priamo cez neuróny na povrchu mozgu a tak isto kontaktuje aj vonkajší svet okolo svojej osoby. Bez tejto schopnosti nemáte žiadne šance byť niečo a niekým v ezoterike a vlastne prišli ste sa iba zabávať.
http://apoort.net/esoterika/joga-skola/

Do tejto schopnosti patrí vnímať svet priamo cez neuróny a obchádzajú sa oči a uši a ruky. K priamemu vnímaniu kozmu neurónmi sa pridáva trvalo odcvičená a vycvičená echo aktivita na hlasivkách v krku. Zase ide o to, aby ezoterik pozmenil svoje neuróny a vybudoval v nich trvalý automat na to, aby nervový systém atakoval hlasivky a privádzal k neurónom kmitanie a vibrovanie. Nácvik sa vedie počúvaním echolokácie zvierat ako netopier a delfín.
http://apoort.net/esoterika/cakra-joga/

Je tu aj iná možnosť a to je premostiť na neuróny veľkého mozgu stavy klinickej smrti a energetické prietoky častíc o veľkosti menšej ako 10 umocnené na mínus 20 až 50 metra. Veda operuje na úrovni 10 umocnené maximálne kdesi na 8 metra. Ale spomienky človeka sú uložené na časticiach, ktoré produkujú feritové jadra v mikrotubulách neurónových buniek. A z tejto roviny tečie špecifická energia častíc, ktoré keď preženiete cez mozoček , tak sú schopné inteligentných aktivít. Ale to chce znovu mnoho rokov cvičení a pomeniť si neuróny k bio automatu, ktorý vie v neurónoch pracovať vo svete mŕtvych spomienok a to je svet menší ako je 10 umocnené na mínus 20 metrov.
http://apoort.net/esoterika/hatha-joga/

A ešte k cvičeniu ásan. V zásade ste trvalo v základnej ásane a koncentrujete sa do svojho svalstva. Koncentrácia ide od svalu k svalu. A nakoniec si predstavíte niektorú ásanu a to tak, že vo svaloch vyvoláte nervové podráždenie, ako keby ste naozaj cvičili niektorú z predpísaných ásan hathajogy. Ale v skutočnosti sedíte iba v základnej ásane alebo rovno na stoličke. A takto si odcvičíte skoro všetky základné ásany. Je to dobré na to, aby ste pri určitom druhu meditácie automaticky uviedli svoje svaly do určitej ásany a podporili koncentráciu do seba a do určitej špecifickej oblasti. A to platí aj pre prstové mudry na rukách. Zase je rozumné a potrebné, aby ste menili svoje neuróny v mozgu a v tele a vybudovali si bio automat na automatické nahodenie správnej aktivity vo svaloch a nemuseli to robiť vedome a strácať pri meditácii drahocenný čas.
http://apoort.net/esoterika/mudra-joga/

Chrámy Indie
Veľmi zaujímavá položka pre meditáciu. Indické chrámy v sebe nesú jasný odkaz z indickej histórie. Niektoré boli doslova vytesané rovno do skaly a od čias vysekania nezmenené. India je preplnená chrámami, a teda na meditácie a rozjímanie je tu vynikajúci materiál. A zase tu platí zásada nekonečného množstva napozeraní obrázkov a videí. Jednak do spomienok uložených v pamäťových neurónoch a potom v samotných neurónoch v mozgu dosiahnuť, aby sa vo vás trvale budoval jedinečný chrám podľa indického vzoru pre špičkovú meditáciu. Prežiť každý chrám pomocou mentálneho pripojenia na diaľku a tak isto pripojenia cez stav klinickej smrti. Všetko pekne potom dostať do nervstva a neurónov kože.
http://apoort.net/esoterika/hindus-chramy/
http://apoort.net/esoterika/indie-chramy-2/

Lotos – lekno - božstvá Indie
Každá kultúra má svoju typickú drogu, ktorá otvára meditujúcemu cestu k vnímaniu sveta pod touto látkou. Samozrejme, nikomu nedoporučujem užívanie žiadnej drogy a podobnej látky. Ezoterik si iba vsugeruje, že užil látky z lekna a na diaľku sa napojí na osoby, ktoré takéto látky užívajú a cez tieto osoby prežíva svet indických božstiev. Samozrejme, všetky zážitky treba potom dostať cez nervstva do kože tela.
http://apoort.net/esoterika/tantra-joga/#lotos-kvet

Sitár – hudba
Jedinečný zážitok z počúvania a preciťovania indickej hudby cez hudobných majstrov hrajúcich na nástroji s názvom sitár. Počúvajte, ukladajte do pamäte a premosťujte na hlasivky a spolu s frekvenciami z hlasiviek praktizujte do seba a potom na povrch kože.
http://apoort.net/esoterika/indie-sitar-2/

Ganga rieka
Na brehoch Gangy sa odohráva množstvo náboženských a očistných rituálov. Oboznámte sa s riekou Gangou ako s veľtokom a kadiaľ preteká. Potom je tu cez videá možnosť vnímať, čo sa deje na brehu Gangy a všetko ukladať do spomienok a odtiaľ do kože a jej vrstiev.
http://apoort.net/esoterika/ganga/

Mantry – zvuky
India je plná zvukovej ezoteriky a duchovnej hudby rôzneho žánru a charakteru. Treba počúvať a dostať na povrch kože a do samostatnej kože. Premostenie spánkových lalokov a senzorov kože pre tlak, chlad, horúčavu a bolesť.
http://apoort.net/esoterika/indie-mantry-2/

Čakry v koži a ajurvéda
Kým sa človek narodí a bude sa vyvíjať mimo matky, tak mu v koži vznikne prvý nervovo neurónový systém a prvý typ trávenia a vyživovania. Matka posiela plodu živiny cez krv, ktorá sa valí pupočnou šnúrou do dieťaťa. A dieťa má možnosť vo vlastnom tuku do určitej miery ovplyvňovať a dopĺňať, čo matka posiela. A hovoríme o embryonálnej žľaze alebo maratónskej žľaze. Prečo ju tu v ezoterike voláme maratónska žľaza? U niektorých bežcov na dlhé trate sa dá mimozmyslovo vnímať, že pri extrémnom výkone chytia niečo ako druhý dych. A v tomto prípade ide o spustenie zablokovanej funkcie práve embryonálneho vyživovania. V takomto prípade bežec vykazuje čudesné údaje, ktoré boli u týchto jedincov aj vedecky testované. Sú schopní nejako spracovať a zlikvidovať kyselinu mliečnu a ich svaly sa akosi nevedia unaviť. Nás tak isto zaujíma tento fenomén a to z dôvodu starnutia, kedy sa v 50. roku života stáva celkovo vyživovanie buniek nestabilné. A je tu možnosť túto maratónsku žľazu aktivovať a využívať. Sú to nesporne zaujímavé cvičenia a pocity po aktivovaní tohto systému tela, ktorý nezanikol. A toto je dôležitý fenomén, že organizmus nezničil nervový a neurónový systém v tele človeka a iba ho dočasne znefunkčnil. A vlastne joga a ajurvéda je hlavne o tom, ako tento najranejší systém človeka znovu aktivizovať, otvoriť a spustiť v prospech daného človeka.
http://apoort.net/esoterika/cakra-joga/

A tu začína snaha európskeho ezoterika o zobudenie svojho prvého nervovo neurónového systému v koži. Jednoducho treba rešpektovať, že nezanikol, ale iba ho organizmus znefunkčnil. Ajurvéda je do značnej miery práve o zobudení tohto prvého systému a liečba všetkého cez tento fenomén. A tak tu začínajú cvičenia, pri ktorých sa ezoterik skoncentruje do svojich svalov a nie do svojich predstáv a odtiaľ preniká do oblasti pľúc a cez nervovo neurónové dráhy ich prepája na určité miesto na koži. Upozorňujem, že prepojenie pľúc a kože je u každého individuálne a nie je to na rovnakom mieste kože. S tým treba počítať. Takto sa ezoterik cez svoje svaly, pozíciu tela a aj prstové módy koncentruje na určité orgány a usiluje sa obnoviť premostenie na nervstvo a neuróny 8 vrstiev kože.

Ezoterik zistil, že napríklad jeho obličky sú premostené s oblasťou pravej nohy okolo bedrového kĺbu. A môže zvoliť opačný postup a do tejto oblasti tela si dá napríklad obklady zo švédskych byliniek a vlastne tu bude liečiť prekvapujúco obličky. A práve u liečiteľky Trebenovej bolo táto metóda úspešne používaná pri liečbe pacientov a preto aj dosahovala mimoriadne dobré výsledky. Tiež sa nebála liečiť bylinkami, ktoré sa radili do zoznamu toxických byliniek, s ktorými treba postupovať opatrne ako plavúň, puškvorec, imelo a ďalšie druhy mierne jedovatých byliniek. A prekvapujúco aj v ajurvéde sa používajú toxické látky, čo sa silne nepozdáva inštitúciám testujúcim lieky a výživové doplnky.

Presne označené body na čele, brade, krku, plexus solaris, pupok a podbrušie (voláme ich čakry) sú miesta, kde budete napájať svaly svojho tela. Teda čakra čela a skoncentrovať sa do svalov hlavy a tváre a premostiť ich na čakrový bod. A takto postupujete u svalov krku, tak isto svaly hrudníka na čakra bod na plexus solaris a potom aj nad pohlavnými orgánmi svaly brucha.

Menej známe sú podobné druhy čakra bodov aj na opačnej strane hlavy a idú dole po koži chrbtice. A na tieto body sa dosť často zabúda a je potrebné aj do týchto čakra miest premostiť a prepojiť nervstvo svalov vo vnútri tela a podobným spôsobom ako v prednej línii. Uvádzam to tu iba pre poriadok. Viete, ako to v Indii a ich systémoch chodí, nie sú dostatočne presní a podrobní.

Koža ľudského tela
Odporúčam každému si naštudovať niečo vhodné okolo kože, ako vlastne funguje a čo sa v koži nachádza. Zadajte si do niektorého vyhľadávača koža wikipédia a tam si nájdete vhodné informácie. Iba tak informačne koža má asi tak 8 vrstiev. Obsahuje najstaršiu nervovú sústavu a asi je to niečo ako rebríčková sústava ako jedna z najstarších sústav organického života. Koža je schopná dýchať a keď je popálených napríklad 80 % kože, tak človek môže zomrieť. Koža je schopná vylučovať toxické látky z potných žliaz. Koža je schopná chrániť telo pre mikroorganizmami. Koža produkuje D vitamín za pomoci slnečných lúčov. Koža je schopná prijímať živiny do tela a teda ho vyživovať. Koža má v staršom veku v sebe zablokovaný jedinečný systém embryonálnej výživy a ochrany organizmu pred nevhodnými a škodlivými látkami. Liečbou cez kožu je možné opraviť nefungujúce trávenie. Samozrejme, nie u každého. Keď niekomu nefunguje dobre trávenie, tak je možné sa vyživiť aj cez kožu a to hlavne v staršom veku, kde organizmus už nepotrebuje toľko živín na svoje fungovanie a rast. Cez kožu je možné sa liečiť, ak intuitívne určité miesto na koži prepojíte s niektorým orgánom v tele.

Nervové senzory kože
V koži nájdeme aj množstvo aktívnych nervových zakončení reagujúcich na telo, chlad, bolesť, svetlo, žiarenie, tlak, úder a poškodenie napríklad pichnutím alebo porezaním. Mimoriadne aktívne sú nervové zakončenia na končekoch prstov a hovoríme tu o jemnej ľudskej motorike. A aj o túto oblasť svojho systému je hodné sa starať. Aj sem do týchto oblastí sa ezoterik naučí trvalo prenikať a pripojiť ich k ostatným neurónom a nervovým bunkám.

Koža a poškodenia akupunktúrou, Koža a lávové kamene, Akupunktúrne dráhy ucha a mozog, Reflexné zóny chodidiel, Erotogénne zóny na koži, Mŕtve miesta na koži, Koža a chémia ľudského tela, Koža vnímanie cez kožu.
V zásade v jogínskej ezoterike ide o to, aby sa meditujúci koncentroval do jednotlivých orgánov v tele a prepájal ich do vrstiev kože. Je to individuálne a treba to intuitívne zistiť, kde by ste prepojili svoje srdce do vrstiev kože. U každého bude miesto premostenia na koži na inom mieste tela. Svaly sa premosťujú do čakry v strede obočia. Potom svaly krku do čakry krku. Svaly hrude do hrudnej čakry. Svaly brucha do čakry v plexus solaris. Svaly nôh do pohlavnej čakry.

Koncentrujete sa do vnútra cez mozog do nervových zakončení kože a tu vkladáte predstavy tepla a máte pocit, že celé vaše telo horí, ako keby vás niekto podpálil. V zásade robíte s bioenergiou vlastnej aury okolo tela. Mám na mysli Kirlianové efekty ľudskej bioenergie. Ľudská bioenergia sa klasicky produkuje vo vnútri buniek a to hlavne svalových. V nich si nájdete také maličké orgániky ako je mitochondria. Koncentrácia tohto druhu s predstavou, ktorú ezoterik presúva do nervových zakončení kože vnímajúce teplo na povrchu kože. Ďalej predstavy ľadu a chladu, pocity tlaku s predstavami zeme a kameňov. Ďalej pocit vánku a niečoho ako éter a vlastne ide o predstavy a pocity vetra prenesené do nervových zakončení kože.

Vrstvy kože
Ezoterik je osoba, ktorá je pokiaľ možno zbehlá aj v medicíne a vie si dobre predstaviť tých 8 vrstiev kože a čo sa v nich nachádza. Ezoterik sa špeciálne koncentruje na každú vrstvu jednotlivo a po celom tele. Celá ezoterika jogy je záležitosť práve každej vrstvy kože a v nej vlastne skrytého mechanizmu fungovania, keď každý z nás bol ako embryo v tehotnej matke. Embryo je riadené cez systém kože a pupočnej šnúry idúcej z placenty do vnútra dieťaťa. Koža a tuk embrya je schopná do určitej miery upravovať stravu, ktorú matka poskytuje dieťaťu počas tehotenstva. Dieťa v matke rastie a postupne koža prestáva riadiť systém dieťaťa, nastupuje systém miechy a svalov. Po narodení sa u dieťaťa postupne uzatvára systém kože a miechy a nastupuje systém veľkého mozgu a časti mozgu o veľkosti slepačieho vajíčka. A zobúdza sa systém trávenia a túlavého nervu idúceho cez hrdlo, srdce, pečeň, slezinu, črevá až do pohlavných orgánov. V tele sa vybuduje ešte jeden systém a to je systém šedej hmoty a to hlavne na povrchu veľkého mozgu o sile jedného milimetra a ide o rozumové aktivity.

Koža dýcha
Ezoterik je osoba, ktorá je schopná sa koncentrovať do oblasti vlastnej kože. Pozor, rozlišujte vaše predstavy o koži v neurónoch ako spomienky a skutočnú kožu na povrchu tela. Nie je to jedno a to isté. Koža do určitého rozsahu aj dýcha, a teda vylučuje kysličník uhličitý a prijíma kyslík. Ezoterik si je vedomý tejto činnosti kože. Táto funkcia sa využíva v liečiteľstve a kúpeľníctve a to liečbou pomocou rôznych plynov. Vtedy je pacient v igelitovom vreci a vrece je uzavreté okolo krku. Pacient môže byť aj nejakom druhu vhodného zariadenia na takúto terapiu.

Koža prijíma stravu
Ezoterik si uvedomuje a pozná potenciál kože ako niečoho, čo je schopné prijímať živiny aj mimo tráviaci systém. Pokiaľ je človek zdravý a mladý, tak mu to môže byť jedno, či sa dá alebo nedá vyživovať cez kožu. Ale osoba s chorým tráviacim traktom a osoba po 50. roku života môže doslova nájsť záchranu a začne prijímať mnoho látok, minerálov, vitamínov, aminokyselín práve cez kožu. A dokonca je možné dávaním si týchto látok na kožu opraviť systém poškodeného trávenia. Nie u všetkých chorých, ale u značnej časti. A vlastne ženy si na seba a na svoju kožu dávajú skoro všetko a vlastne celú kuchyňu a robia tak pre krásu, ale zároveň dostávajú cez kožu do seba potrebné látky, ktoré v staršom veku už organizmus neprodukuje. Ženská krása vedie k dlhovekosti. A presa sú ženy múdrejšie ako muži.

Koža a potné žľazy
Kože je schopná vylučovať toxíny a to tým, že dýcha ako pľúca, a teda je tu príjem kyslíka a vylučovanie kysličníka uhličitého. Ale sú tu potné žľazy a tie vylučujú tekuté toxíny. V staršom veku a pri poškodení alebo oslabení obličiek je to jedna z možností, ako dostať toxíny z tela. Na tomto prístupe fungujú rôzne druhy saunovania, dokonca je možné geneticky zväčšiť potné žľazy a ide to aj tlakom koncentrácie meditujúceho.

Potné žľazy v koži a väzba na nervstvo pľúc
Ide o jav popísaný k klasickej medicínskej praxi. Niekomu s potia ruky a to poriadne a je možne v oblasti pľúc doslova zacviknúť a blokovať určité nervové dráhy a osoba sa bude potiť na inom mieste.

Orgány tela majú svoje centrá na koži
V joge a ajurvéde je dôležitá funkcia kože a jej vrstiev ako jedného centra riadenia orgánov. Táto funkcia bola plne aktívna hlavne v období tehotenstva. Bohužiaľ, tieto funkcie sa po narodení začínajú silne blokovať u Európanov, ale u Indov k tomuto javu neprichádza a riadenie orgánov tela beží výrazne aj z kože. Ezoterik sa dokáže reálne koncentrovať do orgánov tela a na určitú časť kože a usiluje sa plne spojazdniť túto schopnosť kože. Je to akt meditačný, ale aj silne liečiteľský.

Meridiánové body v koži pre časti mozgu
Ideme ďalej a začíname sa venovať tomu, ako prepojiť do kože jednotlivé časti mozgu ako je predný mozog, stredný mozog, spánkový mozog a napríklad zadný zrakový mozog. Podrobnejšie pozrite tu: http://sk.wikipedia.org/wiki/Mozog Jednotlivé časti mozgu sa tak isto dajú prepojiť na malé body veľkosti kukuričného zrnka. A tieto body idú od kože mozgu po jednom bode na krku a potom na hrudi a potom na bruchu a potom pár bodov pod sebou na nohe. Ale je to individuálne. O týchto dráhach si môžete niečo naštudovať tu: http://en.wikipedia.org/wiki/Meridian_%28Chinese_medicine%29

Mŕtve miesta na koži
Špecifická meditácia a koncentrovanie na kožu silou predstavy dotyku na kožu, kde je mŕtva koža. Samozrejme, ide o sugeráciu mŕtvej kože. Teda z mozgu sa cez svaly skoncentrujete na miesto kože a tam si nasugerujete, že je mŕtva. To spätne môže mať odozvu do vnútra na niektorý orgán tela. Pokiaľ už máte dostatočne obnovené fungovanie nervového systému v 8. vrstvách kože. Je to technika ukľudnenia časti kože a potom aj určitého orgánu v tele alebo aj jeho aktivizácia, pokiaľ koncentráciou dráždite nervové zakončenia nervových zakončení kože citlivých na telo, chlad alebo určitý tlak.

Koža a chémia ľudského tela
V zásade ide zase o premostenie koncentrácie z mozgu do oblasti hormonálnych žliaz a odtiaľ do kože. Zase individuálne miesto u každého človeka.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Endokrinná_sústava

Vnímanie cez kožu a hadia sila
Koža má na svojom povrchu plno nervových zakončení a tieto sú schopné vnímať teplo, chlad, bolesť, tlak a pohyb vzduchu, ale aj vyhodnocovať polohu človeka v určitom priestore. Aj sem je ezoterik po nekonečných koncentráciách schopný trvale sa koncentrovať a v mozgu mať na to bioautomat, aby sa nemusel stále do kože vedome znovu a znovu koncentrovať.
Špeciálna technika je prepojiť navzájom v koži jednotlivé nervové zakončenia a začať do nich vháňať energiu z mitochondrií, ktoré sú vo vnútri buniek. Sú to také malé energetické elektrárne. Tu si pozrite, čo sú to mitochondrie: http://sk.wikipedia.org/wiki/Mitochondria Tu si pozrite, akou technikou sa to nacvičuje a prajem veľa trpezlivosti.
http://apoort.net/esoterika/ajurveda/#ideomotoricka-terapie Nezabudnite nacvičiť aj veštecké schopnosti mimozmyslového vnímania.

Kirlianove fotografie a ľudská aura
Budeme sa tu venovať bioenergetickej sústave človeka. Nebudeme sa tu utápať v čudných fantáziách, odkiaľ sa berie energia ľudského tela. Jednoducho vo vnútri buniek sú malé orgániky a volajú sa mitochondrie, ktoré premieňajú chemické látky v bunke na bioenergiu a tá sa hromadí v ľudskom tele a okolo neho. A samozrejme sa spotrebuje samotným telom a jeho bunkami a aj odteká do prostredia okolo daného jedinca. Ezoterik si v mozgu vybuduje nekonečným radom cvičení schopnosť tvoriť energetické objekty v aure cez presun obrázkov z mozgu. Tu si pozrite Kirlianove vnímanie aury a naučte sa to: http://apoort.net/esoterika/cakra-joga/#kirlian-fotografia

Pupok a maratónska žľaza z obdobia plodu
Špecifická jedinečnosť je pupok a jeho okolie. Pokiaľ ste boli počas tehotenstva v matke, tak práve do oblasti pupku smerovala pupočná šnúra a vyživovala vás. Celá výživa bola organizovaná nervstvom a neurónmi kože. A po narodení sa tento systém nestráca, ale sa utišuje a nefunguje, pretože už začal fungovať iný systém trávenia, a teda miecha a túlavý nerv zo stredu hlavy cez hrdlo k srdcu a potom do žalúdka a tenkých a hrubých čriev. Pre cvičiaceho jogína je dôležité znovu naštartovať tento systém, aby oblasť pupku začala fungovať a vyživovať telo priamo z kože a z tukových buniek. V športových kruhoch sa tejto schopnosti hovorí maratónska žľaza, alebo sa hovorí, že športovec chytil druhý dych. Koncentráciou do tejto oblasti sa dá počas mnohých rokov obnoviť činnosť toho systému vyživovania. A stojí za to tento systém v staršom veku aktualizovať a začať používať.
Kde sa nachádza maratónska žľaza si nájdete tu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pupek

Čakra body kože pre chrbticu a svaly
Menej známou oblasťou čakrových bodov sú čakrové body na chrbtici od hlavy až po kostrč.
Sú presne oproti bodom na prednej línii čelo a pohlavné orgány. Pracuje sa s nimi ako v prednej línii. Tieto techniky sú skorej známe v čínskom tao. Takéto body sú aj na hlave a smerujú k orgánom v tele a hlavne k aktivitám hladkého svalstva, ktoré aktivuje a deaktivuje orgány tela. Pozrite si, o čom sú hladké svaly: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hladká_svalovina

Ako Saša Pueblo ovláda jogu a ajurvédu
Všetko, o čom tu píšem, ovládam a cvičím, a tak isto to dávam do odbornej reči medicíny, aby tomu každý rozumel a mohol v tom dosiahnuť takú úroveň ako ja a ďalší so mnou cvičiaci ezoterici. Tak isto vediem ajurvédske diagnostiky a ajurvédske liečby a aktívne ich realizujem aj sám na sebe. Ďakujem každému, nech je živý alebo mŕtvy, pokiaľ niečím prispel k napísaniu tohto súhrnného článku o joge a ajurvéde.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Jogínska škola > Joga konečne vo vrecku

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo