Jogínska škola sa venuje nervovému systému v ľudskom tele. Naučí vás prenikať do nervstva v ľudskom tele a ovládať ho. Táto škola je základom pre prácu a presun bioenergií v ľudskom tele. Naučíte sa aktivizovať a deaktivizovať bioenergiu nervových vzruchov.

Čo je to Jogínska škola?
Podľa názvu si určite každý predstavuje, že sa venuje fyzickému cvičeniu jogy. Niektorí členovia aj skutočne jogu fyzicky cvičia, ale väčšina cvičí jogu iba vo svojej predstave. Teda jedná sa tu o imaginárnu jogu.
Čítať celý príspevok.

Zvuková prednáška - 2,13 MB
Textový prepis zvukovej prednášky
Anatómia človeka -Ústredná nervová sústava

Staršie články >>

Pozvánka na živé vysielanie
Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 28.03. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Joga, mantra, čakra.

Ajurvéda
Budem sa tu venovať celkovo liečiteľstvu, felčiarstvu, apatiekarstvu, samoliečbe, liečbe pod dozorom liečiteľa alebo terapeuta prípadne určitého špecialistu pre šport a výživu organizmu.

Joga konečne vo vrecku
Budeme sa tu venovať problematike jogy. Klasickým slovníkom medicíny odhalíme, o čom je vlastne celá joga a jogínska prax, ako to v joge funguje a čo sa dá jogou a ajurvédou dosiahnuť.

Pragmatické základy jogy
Venujeme sa joge a hľadáme základný bod, kde joga začína. Hľadáme, odkiaľ pragmaticky začať cvičiť jogu a dosahovať v joge a hinduistických metódach jedinečné výsledky.

Zasvätenie TUMO fantómové a astrálne telo
Venujeme sa ezoterike a jej základnej funkcii a to psychickému prieniku do vnútra tela. Ide o základnú techniku ezoteriky, ale aj potenciál, ako sa sám úspešne liečiť.

Dokončenie jogínskej cesty
Joge sa venujem už skoro 20 rokov. Za ten čas som o joge, hinduizme, asketizme a fakírstve toho prečítal, čo sa dalo. Samozrejme, že s čítaním sa realizovalo aj množstvo cvičení...

Pohyb a nervové platničky
4. ezoterická cesta sa realizuje v mieche a miešnych neurónoch. Všetkým je všeobecne známe, že miecha a jej neuróny v sebe obsahujú hlavne pohybové stereotypy, pohybové automaty, pohybové vzorce a pohyb všetkého ako takého. A práve o psychické preniknutie a ovládnutie pohybu sa tu budeme usilovať.

Joga cvičená v čiernej diere
Venujeme sa 4. ezoterickej ceste, ktorá sa cvičí v neurónoch miechy. Tie sa nachádzajú jednak v mieche samotnej, ktorá sa nachádza v chrbtici zloženej zo stavcov, ale aj v šedej kôre veľkého mozgu, mozočku, v brušnom mozgu, v gangliách, a tak isto v bunkách tela. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach: Jogínska škola MP3.

Zasvätenie Čakra, „čierna diera“
Zrealizovali sme zasvätenie do 4. ezoterickej cesty, ktorá sa usiluje o psychický prienik do miechy v chrbtici. Ide o zložitý úkon, pretože miecha je hrubá len dva až tri milimetre. Ide od stredu hlavy až po kostrč, prechádza stredom všetkých stavcov. Problém je aj v tom, že je umiestnená v zadnej časti tela, kde sa ezoterik koncentruje iba málokedy.

Jogínsky zvuk preniká do hĺbok kozmu
Venujeme sa kozmickému vedomiu, čo je 6. ezoterická cesta psychického prieniku cez ganglie tela do reálneho astronomického kozmu. Prenikáme psychicky po veľkých vzdialeností, ktoré si ľudská myseľ len veľmi ťažko bude predstavovať. Ide tu o vyššiu alebo nadstavbovú ezoteriku, ktorá vyžaduje zvládnuť ezoteriku súvisiacu s planétou Zem. Tento záznam má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj: Joga MP3.

Jogínsky zvuk do sektoru VI., VII., VIII. a IX.
Psychický prienik do kozmického priestoru do vzdialeností aj 3 000 miliárd svetelných rokov. Cieľom psychického prieniku je spoznať vzdialené končiny astronomického kozmu a spoznať tu možné kozmy plné galaxií, súhvezdí a hviezd. Tento príspevok má aj príslušne mapy kozmického prieskumu. Vyhľadaj: Galérie : Mapy v ezoterike

Sektor IV. a Sektor V.
Psychický prienik do kozmu na základe jogínskych systémov založených na špeciálne spracovanom zvuku. V tejto oblasti duchovna vynikali hlavne jogínski ezoterici. Preto sme sa rozhodli tento systém spracovať práve v joge. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Joga škola MP3.

Sektor I. Sektor II. Sektor III.
Nadstavba v joge. Ide o kozmickú jogu, ktorej základom je kozmické vedomie. Ku kozmickému vedomiu sa pridáva zložka energetická, zvuková a obrazová. Zmyslom jogínsko kozmického vedomia je čo najhlbšie prenikanie do astronomického kozmu, ktorý sa vedecky skúma. Kozmická joga založená na zvuku najlepšie spĺňa predpoklady psychického prieniku do kozmického priestoru. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Joga MP3.

Kozmos číslo 7
Uplatnenie zvukovej ezoteriky pri duchovnej ceste. Pod zvukom tu rozumieme hudobné tóny, melódie hudobných nástrojov a ľudského hlasu. V žiadnom prípade nie technický zvuk v podobe rezonancií. Treba to dôsledne rozlišovať. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Jogínska škola MP3.

Zvuk a kozmická joga
Indická joga. Jedinečné techniky stíšenia, skľudnenia a koncentrácie. Jedinečné techniky pre začínajúcich v oblasti ezoteriky. Zahájenie vyšších foriem jogy na báze kozmického vedomia. Kozmické vedomie okolo orgánov tela a všade určitý zvuk. Poradenstvo anjela mušlí. Psychický prienik do kozmu číslo 1., 2., 3., 4., 5., 6. Techniky nastavenia mozgu na zvukový prienik psychiky do priestoru reálneho kozmu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach Joga MP3. Pokiaľ nerozumieš niektorému slovu, vyhľadaj Slovník.

Jogínske mantry
Techniky koncentrácie typické pre jogu. Koncentrácie cez zmyslové centrá v mozgu. Koncentrácie do orgánov tela. Koncentrácie do buniek pomocou kmitajúcich a vibrujúcich mantier. Koncentrácie znakov do aury. Techniky rôznych ezoterických schopností pre účely duchovného rastu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Joga ide do reinkarnácie
Techniky koncentrácie. Koncentrácia zo šedej kôry veľkého mozgu. Koncentrácia z mozočku. Koncentrácia magickým pohybom. Koncentrácia pudová z brušného mozgu. Koncentrácia cez jemnú motoriku. Koncentrácia cez sugeráciu mŕtveho miesta v tele. Koncentrácia cez zasvätenie. Koncentrácia cez zúžené dyslektické vedomie. Koncentrácia cez obrázok mandál.

Existuje iba toto a nič iné
Jogínske techniky. Praveká ezoterika. Dyslektická ezoterika. Koncentračné techniky. Rozumová koncentrácia. Magická koncentrácia. Koncentrácia z pudu teritória. Koncentrácia tranzová. Koncentrácia pozíciou tela. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3.Vyhľadaj v Nahrávkach.

Joga jedného bodu
Bunky. Jadro buniek. Nervové bunky. Neurónové bunky. Inštinktívne konanie. Pudové konanie. Rozumové konanie. Štandardne rozšírené vedomie dnu aj von. Rozšírené vedomie dnu aj von. Zúžené vedomie dnu aj von. Rozptýlené vedomie dnu aj von. Zužujúce sa a rozširujúce sa vedomie dnu aj von. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Praveké vedomie a hĺbka jogy
Venujeme sa tu pestovaniu jogy v tej najstaršej podobe, ktorá je len možná. Usilujeme sa rozumovo preniknúť do jogy a pochopiť, o čom je a aké možnosti môže dnešným meditujúcim poskytnúť. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vvyhľadaj v Nahrávkach.

Joga smerujúca do autizmu
Praveké vedomie ako základ jogy. Zvládnutie dyslektických stavov ako základ zúženia jogínskeho vedomia. Budeme sa inšpirovať autizmom ako procesom uzavretia sa do jednej myšlienky a jedného pocitu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

A 50 000 rokov stará joga je tu
Praveká joga. 50 000 rokov jogínskych techník. Koncentračné techniky. Asány, prstové módy, dýchanie. Zúžené vedomie. Rozšírené vedomie. Dyslektická myseľ zúžená na jogu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Seminár o joge a zasvätenie 6S
Joga ako inšpirácia. Joga na základe knižiek. Joga na základe informačných polí mŕtvych jogínov. Znaky stromčekov v tektonických anomáliách Zeme. Veštecké rozkódovanie jogínskych stromčekov. Vedomie 7. mesiacov embryonálneho vývoja. Vedomie zvieracích predkov do 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. Prienik do zvieracieho vedomia v ľudskej mysli. Zápis zásahov do zvieracieho vedomia. Brahmanské vedomie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach. K tomuto zápisu je fotodokumentácia v Galérii zasvätení.

Stabilizácia - A 783
Cítim depresiu, je to naviazané na ocka, ktorý sa teraz cíti po psychickej stránke veľmi zle a ja to prežívam. Ináč mám veľmi veľa energie, ale vo vnútri prežívam smútok, som naladená depresívne. Dôvod - bojím sa, aby deti nezostali samé.


Joga, koncentrácia, pravek
Jogín a 6 neurónových oblastí. Jogín a asány. Jogín a sexus energie. Jogín a sexuálne spomienky. Jogín a orgastická energia. Jogín a aura 6. neurónových oblastí. Jogín a zúžené vedomie. Jogín a praveké vedomie. Jogín a ľudská koncentrácia. Jogín a magická koncentrácia. Jogín a mantrická koncentrácia. Jogín a asánová koncentrácia. Joga a koncentrácia na dýchanie. Joga a anjelské sféry. Joga a info polia. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Jogínska škola >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo