Psychotronická poradňa

Nájdete si tu na diaľku diagnostikovaný zdravotný stav na základe mena a priezviska. Ide o rôzne druhy vešteckých techník a postupov, ktoré umožňujú sa na zdravotný stav pozrieť inak a komplexne. Nahliadnite a využite príležitosť dozvedieť sa niečo o svojom zdraví.
Poradňu vedie Saša Pueblo.


Psyché poradňa

V poradni sa rôznymi vešteckými technikami diagnostikuje podvedomie dotyčnej osoby za účelom zistiť, prečo sa chová práve tak, ako sa musí chovať. Veštecké ošetrenie psychiky a podvedomia sa robí na diaľku na základe mena a priezviska.
Poradňu vedie Saša Pueblo.


Diéto poradňa

V poradni sa na diaľku veštecky zisťuje, prečo dotyčná osoba trpí obezitou alebo anorexiou. Hľadajú sa vnútorné súvislosti a navrhujú vhodné riešenia.
Poradňu vedie Saša Pueblo.


Geriatrická poradňa

Táto poradňa sa venuje problematike starnutia, kmeňových buniek, neurónových buniek, nervstvu a tukovému orgánu. Hľadá alternatívne formy spomalenia starnutia. Usiluje sa napriek veku o aktívny život bez chorobnosti v staršom veku. O dlhovekosť sa treba pričiniť.
Poradňu vedie Saša Pueblo.


Imunitná poradňa

Poradňa sa špecializuje na posúdenie stavu a fungovania imunitného systému pri onkologických prípadoch. Diagnostikovanie sa robí na diaľku na základe mena a priezviska.
Poradňu vedie Saša Pueblo.


Partnerská poradňa

V poradni si nájdete na diaľku veštecky diagnostikované partnerské, pracovné a rodinné vzťahy na základe mena a priezviska dotyčných osôb. Poradňa sa usiluje komplexne vyhodnotiť celkové vnútro dotknutých osôb a nájsť vhodné východiská.
Poradňu vedie Saša Pueblo.


Sexuálna poradňa

V poradni sú zverejnené na diaľku ošetrené prípady problémovej sexuality a sexuálneho podvedomia. Poradňa sa usiluje zdiagnostikovať dotyčnú osobu komplexne a nájsť vhodné riešenie sexuálnych problémov.
Poradňu vedie Saša Pueblo.


Spánková poradňa

Všeobecné praktické skúsenosti, ako otestovať a spoznať svoj spánok a jednotlivé spánkové stavy. Tak isto súčasťou spánkového stavu môžu byť vhodné terapie a liečby, ktoré práve vďaka hlbokému útlmu môžu byť účinné.
Poradňu vedie Saša Pueblo.
Meditacia.sk > Poradne >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo