Ústredná nervová sústava

dátum: 28.09.2003

Ústredná nervová sústava -pokračovanie2

c.11. Rez predĺženou miechou:

1- oliva, 2- pyramída, 3- kríženie pyramíd, 4- dráha pyramídová, 5- jadro olivy, 6- jadrá niektorých mozgových nervov

c.12. Horizontálny rez malým mozgom:

1-spodinové uzliny, 2- šišinka, 3- hrbol medzimozgový, 4- stredný mozog, 5- kôra mozočková, 6- jadrá mozočkové

c.13. Schéma prepojenia neurónov v kôre malého mozgu:

1- Purkyňova bunka, 2- Golgiho bunka, 3- zrniečková bunka, 4- hviezdicová bunka, 5- košíčková bunka, 6- šplhavé vlákno, 7- machové vlákno


c.14. Rez stredným mozgom:

1- šedá hmota v horných hrboloch štvorhrbolia, 2- mokovod a šedá hmota v jeho okolí, 3- červené jadro, 4- čierne jadro, 5- nerv okohybný

c.15. Rez mozgom v strednej rovine (dolný obrázok vymaž):


c.16. Projekcia bazálnych ganglií a hrbolu medzimozgového na povrch koncového mozgu:

c.17. Schéma mozgových komôr:

1- postranná komora, 2- III. Komora, 3- mokovod, 4- IV. komora

c.18. Cirkulácia mozgovomiešneho moku:

1- pavučnicové zrná, 2- horný splav šípový, 3- podpavučinový priestor, 4- priamy splav, 5- štvrtá komora medzimozgová, 6- veľká cisterna mozočkomiešna, 7- otvor Magendieov, 8- kužel miešny, 9- koncová nitka, 10- tretia komora mozgová


c. 19. Rez mozgom - pohľad na zadnú časť:

1- pozdĺžna ryha medzi obidvomi hemisférami, 2- väzník mozgový, 3- postranná komora s cievnatou pleteňou, 4- jadro chvostové, 5- hrbol medzimozgový, 6- tretia komora mozgová, 7- vnútorné puzdro, 8- jadro šošovkovité, 9- ohrada, 10- postranná mozgová komora, 11- jadro červené, 12- mozgovod

c.20. Rez mozgom:

1- čelný pól, 2- väzník, 3- postranná komora, 4- jadro chvostové, 5- hrbol medzimozgový, 6- jadro šošovkovité, 7- vnútorné puzdro, 8- ohrada, 9- kôra ostrovného laloku, 10- väzník, 11- postranná komora s cievnatou pletenňou, 12- tylné póly


c.21. Schéma hlavných dráha pocitových:

1- dráhy zadných povrazcov miešnych s príslušnými receptormi kožnými a svalovými, 2- dráha miechohrbolová s príslušnými kožnými receptormi, 3- miešne uzliny, 4- jadro zadných stĺpcov miešnych, 5- jadro zadných pletencov v predĺženej mieche, 6- stredný mozog, 7- hrbol medzimozgový, 8- ústredný závit zadný

c.22. Dráha sluchová:

1- jadrá slimákové, 2- dolné hrbolky štvorhrbolia, 3- vnútorné teliesko kolienkovité, 4- Heschlov závit v spánkovom laloku

c.23. Dráha zraková:

1- hrbol medzimozgový, 2- kolienkovité teliesko vonkajšie, 3- horné hrbolky štvorhrbolia, 4- kôra v tylnom laloku

c.24. Dráha pyramídová, koromiešna:

1- ústredný predný závit, 2- vnútorné puzdro, 3- stonky mozgové, 4- predná časť mozgu, 5- pyramídy predĺženej miechy, 6- kríženie pyramídovej dráhy, 7- neskrížená časť pyramídovej dráhy, 8- predné rohy miešne (v rámčeku motorická platnička)

c.25. Schéma kôrovej časti motorického analyzátora:


c.27. Prehľad hlavných miešnych nervov a niektorých mozgových nervov:

1- nerv trojklanný, 2- nerv trojklanný, 3- nerv lícny, 4- nerv trojklanný, 5- pleteň pažná, 6- nervy medzirebrové, 7- pleteň bederná, 8- pleteň krížová

c.28. Schéma blúdivého nervu:


c.29. Schéma vegetatívneho nervstva:Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Anatómia človeka > Ústredná nervová sústava

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo