Ústredná nervová sústava

dátum: 28.09.2003

Ústredná nervová sústava -pokračovanie1

Nervová sústava
Obr.1 Niektoré typy nervových buniek:

1- pyramídová bunka z mozgovej kôry, 2- bunka z lymfatickej nervovej uzliny, 3- bunka z vegetatívnej uzliny, 4- Purkyňova bunka z kôry mozočku, 5- bunky z bazálnych ganglií

obr.2 Schéma synapsií nervových buniek:

1- synapsia axodendritická, 2- synapsia axosomatická, 3- mitochondrie, 4- vačky s mediatorom

obr.3 Rôzne typy neurogliových buniek:

Tri astrocyty, jeden typ mikroglie

Centrálna nervová sústava

c.1 Schéma vzťahu miešnych segmentov a miešnych nervov ku stavcom:

c.2 Rezy miechou v niektorých segmentoch:

c.3 Schéma vzniku miešnych nervov:

1- predný koreň, 2- zadný koreň, 3- miešna nervová uzlina, 4- miešny nerv

c.4. Schéma miešneho reflexu:

Na pravej strane je znázornený dvojneurónový reflex - napínací, na ľavej strane trojneurónový - ohýbací,

c.5. Prierez miechou s vyznačenými hlavnými dráhami nervovými:

1- dráhy zadných povrazcov, 2- krátke dráhy intersegmentálne, 3- dráha pyramídová, 4- dráha červenomiešna, 5- dráha krytomiešna, 6- dráha predsieňomiešna, 7- predná dráha pyramídová, 8- predná a postranná dráha miecho-hrbolová, 9- predná a zadná dráha miechomkozočková

c.6. Miecha a jej obaly:

c.7.Mozog:

Pohľad zo strany vonkajšej

c.8. Mozgový kmeň z prednej strany:

1- hypofýza, 2- bradavkové telieska, 3- stonky mozgové s jamou medzistonkovou, 4- Varolov most, 5- oliva, 6- pyramídy predĺženej miechy a ich kríženie

c.10. Mozgový kmeň zo zadnej strany:

1- epifýza, 2- hrbol medzimozgový, 3- štvorhrbolie, 4- horné ramienka mozočkové, 5- stredné ramienka mozočkové, 6- dolné ramienka mozočkové, 7- spodina štvrtej komory, 8- hrbolky zadných povrazcov, IV- nerv kladkovýAutor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Anatómia človeka > Ústredná nervová sústava

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo