Ústredná nervová sústava

dátum: 28.09.2003

Ústredná nervová sústava

Pokiaľ máte zdravotné problémy s nervovou sústavou, tak si ju môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si prezriete tu uvedené obrázky a uvedomujete si po rozumovej stránke, ako funguje nervová sústava . Neustále si hovoríte v duchu, že vaše orgány sú zdravé a vitálne. Zároveň si nervovú sústavu predstavujete pred sebou ako dokonale zdravú. Takto robíte každý deň počas trvania choroby aspoň 1 hodinu denne. Je dobré, keď sú vaše predstavy čo možno najrealistickejšie. Teda máte pocit, že to, čo pred sebou vidíte, sú živé ľudské orgány. Iná možnosť je naučiť sa komunikovať s chorou nervovou sústavou tak, že ju oslovujete vo svojom vnútri. Musíte sa s nervovou sústavou rozprávať a máte pocit, že váš vnútorný hlas vychádza z chorého orgánu. Máte pocit, že vaša nervová sústava rozpráva. Toto tiež robíte počas celej choroby aspoň 1 hodinu denne. Snažíte sa chorému orgánu posielať obrázky zdravej a zakvitnutej prírody, prírodné zvuky nahrané na nosiči, kombinácie farieb a vôní.

Nervové tkanivo
Skladá sa z nervových buniek a podporných nervových buniek. Povrch nervovej bunky je nabitý elektrickým potenciálom, ktorý vzniká v podstate rozdielom koncentrácií sodíkových a draslíkových iónov vo vnútri bunky a mimo nej. Pri dostatočnom dráždení povrchu nervovej bunky vzniká výboj alebo nervový vzruch. Pri nervovom vzruchu draslíkové ionty vystupujú z bunky a sodíkové vstupujú. Rýchlosť šírenia nervového vzruchu je od 1m/s až 100m/s. V nervovom vlákne ide nervový vzruch obidvoma smermi.

Centrálny nervový systém
Pokiaľ máte zdravotné problémy s nervovou sústavou, tak si ju môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si prezriete tu uvedené obrázky a uvedomujete si po rozumovej stránke, ako funguje nervová sústava . Neustále si hovoríte v duchu, že vaše orgány sú zdravé a vitálne. Zároveň si nervovú sústavu predstavujete pred sebou ako dokonale zdravú. Takto robíte každý deň počas trvania choroby aspoň 1 hodinu denne. Je dobré, keď sú vaše predstavy čo možno najrealistickejšie. Teda máte pocit, že to, čo pred sebou vidíte, sú živé ľudské orgány. Iná možnosť je naučiť sa komunikovať s chorou nervovou sústavou tak, že ju oslovujete vo svojom vnútri. Musíte sa s nervovou sústavou rozprávať a máte pocit, že váš vnútorný hlas vychádza z chorého orgánu. Máte pocit, že vaša nervová sústava rozpráva. Toto tiež robíte počas celej choroby aspoň 1 hodinu denne. Snažíte sa chorému orgánu posielať obrázky zdravej a zakvitnutej prírody, prírodné zvuky nahrané na nosiči, kombinácie farieb a vôní.

Miecha
Je uložená v stavcoch. Dĺžka je 40-45 cm, váži asi 35 g. Na priereze je miecha hrubá 10 x 8 mm. Na mieche sú dve vretenovité zdureniny. Jedna je v krčnej oblasti a druhá v panvovej oblasti. Tu sú výstupy nervov z miechy do rúk a nôh. Miecha v panvovej oblasti má hrúbku nite. Volá sa koncová niť. Je to pozostatok chvosta. Z miechy vychádza 31 párov nervov. Uprostred miechy prebieha centrálny miešny kanál. Okolo neho je rozložená šedá miešna hmota v podobe motýlích krídel. Biela miešna hmota obklopuje šedú miešnu hmotu a je rozdelená na tri polia. V bielej hmote miešnej sú uložené dlhé nervy spájajúce miechu a veľký mozog. Zároveň sú tu uložené krátke nervy spájajúce jednotlivé časti šedej miechy navzájom. Miecha plní úlohu reflexov, teda je reflexné centrum. Reflexy sú buď vrodené a trvalé, alebo získané a dočasné. Miecha má aj za úlohu spájať orgány tela s veľkým mozgom.

Veľký mozog
Skladá sa z ľavej a pravej hemisféry. Na každej strane sa nachádza predný mozog, temenný mozog, zadný mozog a spánkový mozog. Mozog je spojený v jednom spoločnom mieste. Povrch pokrýva šedá šesťvrstvová kôra. Pod ňou je biela hmota mozgová. Šedá kôra je na niektorých miestach staršia a vývojovo mladšia.

Predĺžená miecha
Je mimoriadne komplikovaná časť mozgu. Odporúčam pozrieť a naštudovať anatomické obrázky. Predĺžená miecha vychádza z miechy a prechádza zospodu okolo malého mozgu. Sú tu životne dôležité reflexy: dýchací, srdečný, sací a iné.

Malý mozog
Váži asi 140 g. Skladá sa z dvoch pologulí. Možno ich nazvať hemisférami. V strede sú spojené mozgovým červíkom. Na povrchu pologúľ je v troch vrstvách šedá kôra malého mozgu. Malý mozog má ramená spájajúce ho s predĺženou miechou, s mostom Varolovým a stredným mozgom. Malý mozog má staršiu časť a vekovo mladšiu časť. Malý mozog pôsobí na rovnováhu tela, presnosť svalových pohybov a ich koordináciu.

Stredný mozog
Je to najmenšia časť mozgu. Je tu uložené centrum riadenia spánku a bdenia.

Medzimozog
Skladá sa z hrboľov medzimozgových (thalamus), podhrbolia (hypothalamus), záhrbolia (metathalamus) a nadhrbolia (epithalamus).

Talamus
Pri reze talamusu je možné makroskopicky rozlíšiť niekoľko častí oddelených od seba prúžkom bielej hmoty. Nachádza sa tu zrakový, čuchový, chuťový, hmatový a zvukový mozog, cez ktorý prechádzajú nervové spoje zo zmyslových senzorov do šedej kôry mozgovej. Tadiaľto prechádza všetko nervstvo.

Bazálne ganglie
Sú zložené zo šedej kôry a sú uložené v hĺbke mozgu. Majú na starosti celkovú pohyblivosť.

Miešnomozgový mok
Tento mok obklopuje šedú kôru, dutiny mozgové a miechu. Množstvo moku je asi 150 ml. je to číra tekutina, bezfarebná, v 1mm3 sa nachádza asi 5 lymfocytov.

Dráhy nervové
Na nervových dráhach ako v mieche a na povrchu orgánov, tak pri ukončení nervovej dráhy a nástupu nervových zakončení nachádzame nezávislé zhluky buniek, ktoré majú určité špecifické úkony a sú dosť autonómne. Tieto miesta sa nazývajú vegetatívne ganglie.Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Anatómia človeka > Ústredná nervová sústava

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo