Obvodová nervová sústava.

dátum: 28.09.2003

Obvodová nervová sústava

Pokiaľ máte zdravotné problémy s obvodovou sústavou, tak si ju môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si prezriete tu uvedené obrázky a uvedomujete si po rozumovej stránke, ako funguje obvodová sústava . Neustále si hovoríte v duchu, že vaše orgány sú zdravé a vitálne. Zároveň si obvodovú sústavu predstavujete pred sebou ako dokonale zdravú. Takto robíte každý deň počas trvania choroby aspoň 1 hodinu denne. Je dobré, keď sú vaše predstavy čo možno najrealistickejšie. Teda máte pocit, že to, čo pred sebou vidíte, sú živé ľudské orgány. Iná možnosť je naučiť sa komunikovať s chorou obvodovou sústavou tak, že ju oslovujete vo svojom vnútri. Musíte sa s obvodovou sústavou rozprávať a máte pocit, že váš vnútorný hlas vychádza z chorého orgánu. Máte pocit, že vaša obvodová sústava rozpráva. Toto tiež robíte počas celej choroby aspoň 1 hodinu denne. Snažíte sa chorému orgánu posielať obrázky zdravej a zakvitnutej prírody, prírodné zvuky nahrané na nosiči, kombinácie farieb a vôní.

Zmyslové ústroje
Sú orgány uspôsobené na zachytávanie a prijímanie podnetov buď z vonkajšieho prostredia, alebo vnútorného prostredia tela. Sú to receptory zachytávajúce podnety z diaľky a zblízka.
Receptory delíme na:
Mechanické - reagujú na dotyk, tlak, napätie svalov, šliach a puzdier kĺbových, tlak na cievne steny, zvukové vlny a urýchlenie pohybu tela
Termoceptory- reagujú na teplo a chlad
Chemoceptory- patria k nim chuťové poháriky, čuchové bunky, chemoceptory v aorte
Receptory elektromagnetického žiarenia- tyčinky a čapíky sietnice
Máme päť základných receptorov: zrak, sluch, chuť, čuch, hmat. K nim patrí receptor na vnímanie polohy a pohybu hlavy, receptor citlivosti hlbokej citlivosti vo svaloch a kĺboch.

c.1 Zrakové ústrojenstvo:

1- zdvíhač horného viečka, 2- horný priamy sval, 3- dolný priamy sval, 4- dolný šikmý sval, 5- nerv zrakový, 6- vnútorná krkavica, 7- rohovka, 8- predná očná komora, 9- dúhovka, 10- zadná očná komora, 11- šošovka, 12- riasnaté teliesko, 13- belmo, 14- cievnatka, 15- sietnica

c.2 Schéma sietnice:

c.3. Sluchové ústroje:

1- vonkajší zvukovod, 2- bubienok, 3- dutina bubienková, 4- kladivko, 5- kovadlinka, 6- strmienok, 7- Eustachova trubica, 8- napínač bubienka, 9- predsieň kostenného labyrintu, 10- slimák, 11- polokruhové kanáliky, 12- nerv sluchovorovnovážny, 13- vnútorná krkavica

c.4. Schéma kosteného a blanitého bludiska:

Na schéme je tmavo označené okienko priedsieňové a okienko slimákové

c.5. Schéma čuchového ústrojenstva a jeho spojenie s čuchovým mozgom:


c.6. Schéma kožných receptorov:


1- voľné zakončenia nervové, 2- teliesko Meisnerovo, 3- teliesko Krauseovo, 4- teliesko Ruffiniovo, 5- opuzdrené teliesko Paciniovo

 Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Anatómia človeka > Obvodová nervová sústava.

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo