Anatómia
Anatómia človeka je základom všetkých meditačných techník, ktoré ezoterika poskytuje. Je to jeden zo základných trendov v modernej ezoterike postavenej na pevných základoch tradičnej meditácie. Kto chce uspieť v ezoterike, ten musí mať všeobecné základy o tom, čo obsahuje jeho telesná schránka. V tomto smere som rád, že sme na internetové stránky umiestnili pevný ezoterický základ. Anatómiu človeka sme rozdelili do jednotlivých malých škôl.Hormonálna sús.
Hypofýza. Oválny útvar uložený v hlave. Váži 0,6 g, je veľká 14 krát 8 mm.
Čítať celý príspevok.


Močová sús.
Obličky. Sú párový orgán. Dĺžka obličky je asi 12 cm, šírka 6 cm, hrúbka 2 cm.
Čítať celý príspevok.Obehová sús.
Látková výmena. Stojí na prijímaní a vylučovaní látok. U vyšších organizmov je transport zabezpečený sústavou ciev a žíl.
Čítať celý príspevok.Obvodová ner.
Zmyslové ústroje. Sú orgány uspôsobené na zachytávanie a prijímanie podnetov buď z vonkajšieho prostredia ...
Čítať celý príspevok.Pohybová sús.
Iná možnosť je naučiť sa komunikovať s pohybovou sústavou tak, že ju oslovujete vo svojom vnútri.
Čítať celý príspevok.Rozmnožovacia
Pohlavné orgány ženy. Rozdeľujeme na vnútorné orgány a vonkajšie orgány. K vnútorným orgánom patria vaječníky...
Čítať celý príspevok.

Dýchacia sús.
Hrtan. Je dutý orgán o výške asi 5 cm a je celý zložený z chrupaviek.
Čítať celý príspevok.


Tráviaca sús.
Žalúdok. Je najväčší orgán tráviacej sústavy. Je schopný prijať až 2 l potravy. Žalúdok má podobu písmena J.
Čítať celý príspevok.Ústredná ner.
Nervové tkanivo. Skladá sa z nervových buniek a podporných nervových buniek.
Čítať celý príspevok.


Bunka
...

Ústredná nervová sústava
Ústredná nervová sústava -pokračovanie2 c.11. Rez predĺženou miechou: ...

Ústredná nervová sústava
Ústredná nervová sústava -pokračovanie1Nervová sústavaObr.1 Niektoré typy nervových buniek: ...

Ústredná nervová sústava
Ústredná nervová sústava Pokiaľ máte zdravotné problémy s nervovou sústavou, tak si ju môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si ...

Tráviaca sústava
Tráviaca sústavaPri chorobách tráviaceho systému človeka si môžete pomôcť tým, že si uvedomíte, ako vyzerá a funguje trávenie človeka.Keď ste si to dostatočne uvedomil ...

Dýchacia sústava
Dýchacia sústavaPokiaľ máte zdravotné problémy s dýchacími orgánmi, tak si ich môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si prezriet ...

Rozmnožovacia sústava
Rozmnožovacia sústavaPohlavné ústrojePokiaľ máte zdravotné problémy s pohlavnými ústrojmi, tak si ich môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Post ...

Pohybová sústava
Pohybová sústava Pokiaľ máte zdravotné problémy s pohybovou sústavou , tak si ju môžete sami liečiť predstavou zdravých kostí pred sebou. Postupujete tak, že si prezriete t ...

Obvodová nervová sústava.
Obvodová nervová sústava Pokiaľ máte zdravotné problémy s obvodovou sústavou, tak si ju môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si p ...

Obehová sústava
Obehová sústavaPokiaľ máte zdravotné problémy s obehovou sústavou, tak si ju môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si prezriet ...

Močová sústava.
Močová sústavaPokiaľ máte zdravotné problémy s močovými ústrojmi, tak si ich môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. Postupujete tak, že si prezriete ...

Hormonálna sústava.
Hormonálna sústava Žľazy s vnútorným vylučovanímPokiaľ máte zdravotné problémy so žľazami, tak si ich môžete sami liečiť predstavou zdravých orgánov pred sebou. ...


Meditacia.sk > Anatómia človeka >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo