Cesta k Bohu

V tejto časti vlastnej náboženskej cesty sa budem venovať hlavne otázkam, ako v sebe pestovať živú Božiu prítomnosť podľa vzoru svätcov. Píšem o ezoterike neurónov v ľudskom tele, ktoré sa stanú sídlom a prítomnosťou Božou. Budem kontemplovať nad náboženskou históriou a vnášať svetlo do náboženskej problematiky svätcov samotných.

Staršie články >>

Mystika III.
S dovolením stránky Dariny Šimkovej uvádzam články o mystike.

Mystika II.
S dovolením stránky Dariny Šimkovej uvádzam články o mystike.

Mystika I.
S dovolením stránky Dariny Šimkovej uvádzam články o svätcoch a mystike.


Hranice medzi náboženstvom a ezoterikou
Venujeme sa tu problematike bádania a skúmania v prvom rade náboženskej symboliky a jej uplatnenie aj v oblasti ezoterickej. Vedci Boha sa v tomto príspevku budú usilovať vytýčiť jasnú a prísne oddeliteľnú hranicu medzi oblasťou dnešného náboženstva a ezoterikou, ktorú tu prezentujeme.

Viera súhlasu a veda nesúhlasu
Prenikanie vedeckých metód do náboženskej praxe. Cieľom je získať z náboženskej praxe všetko, čo je vývojaschopné a posilnilo by to budujúcu sa ezoteriku. Nie je naším záujmom vyjadrovať sa k náboženskej praxi a niekoho k niečomu presviedčať. Viera - posilňovanie súhlasu. Veda - posilňovanie nesúhlasu.

Depresie a úzkosti - A 979
Liečim sa na depresívne a úzkostné stavy už 8 rokov...Užívala som už niekoľko liekov... myslím, že mám nejaký problém, o ktorom neviem a ten mi spôsobuje všetko to trápenie...

Haló, tu vedci Boha
Bádanie všetkého, čo súvisí s náboženským životom. Na začiatok pripomínam, že si vážime všetkých, ktorí v oblasti náboženstva a pre vec náboženstva žili, obetovali svoj život. Zároveň dávame na známosť, že si v oblasti náboženstva pôjdeme vlastnou cestou.

Vedci Boha v akcii
Venujeme sa tu problematike bádania všetkého, čo nejako súvisí s náboženskými prejavmi celej histórie ľudstva. Usilujeme sa vedeckými metódami a postupmi preverovať to, čo prinieslo náboženstvo pre ľudskú spoločnosť. Nič z náboženstva neprijmeme, pokiaľ to do hĺbky nepreveríme a nedáme do logických súvislostí.

Seminár Bunková ezoterika 11B
Psychický prienik ľudskej mysle dovnútra buniek pomocou rezonujúcich membrán tela, ako sú napríklad hlasivky. Stav prevzatia skúseností tých, ktorí prenikali psychicky do buniek. Tento zápis má svoju fotodokumentáciu. Nájdete si ju v Galérii zasvätení.

Svet mŕtvych a nie Boh buniek
Charizmatické náboženstvo. Náboženstvo klinických veriacich. Náboženstvo stigmatických veriacich. Vychádzame z pozície vedcov Boha a skúmame prejavy zrkadliace sa hlavne v náboženských a mytologických symboloch celej histórie ľudstva.

Hlbšie do snovej ezoteriky
Spánková ezoterika. Nočný spánok. Denný spánok. Hypnotický spánok. Programovanie snové. Výklad snových symbolov. Program liečby. Program úspešnosti s anjelskými sférami šamanov v bielej línii. Program meditačný. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Ezoterické stigmy
Svet mytológie prírodného človeka. Svet človeka nábožensky mysliaceho. Svet človeka mysliaceho vedecky. Magma vedomie a stav extaticko náboženský. Mozoček vedomie a princíp všemohúcnosti, všade prítomnosti, nesmrteľnosti, všetko vediace. Anjelské sféry šamanské biela línia. Kozmické inteligencie stigma.

Stigma a znovu iba stigma
Klinický prístup. Stigmatický prístup. Magma extatický stav. Stigma rany prístup. Kontemplačný prístup. Symbolický prístup. Vedecko rozumový prístup. Laický prístup. Anjel šaman prístup. Dogmatický prístup. Kultové stavby prístup. Jogínsky prístup. Pudový prístup. Magicko šamanský prístup. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Náboženskí stigmatici - A 861
Predovšetkým ide o niečo, čo som si myslel, že je dané mojou povahou. Ale keď mi to začalo vadiť, pochopil som, že sa jedná o ozajstný problém. Je to apatia, ktorá nepretrváva, ale sa zjavuje na momenty. Niekedy sa s ňou stotožňujem, a tým ju nevnímam ako problém, a sú aj chvíle, keď ju nemôžem zniesť.

Tretí druh stigmy
Patológia stigiem ako chorobný stav. Zámerné stigmy. Sugeratívne stigmy. Stav viery a odpojenie rozumovosti. Stav extázy nad náboženským obrazom, ktorý si každý špeciálne upraví. Pozitívny postoj k náboženstvu a ku každému prejavu viery. Postoj dieťaťa k náboženskému obrazu. Otvorenie stigmatického zasvätenia. Nácvik sugerácie stigiem. Vnútorné stigmy. Vonkajšie stigmy. Stigmatické symboly. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Svet stigmatikov ako na dlani
Osoby, ktoré mali prirodzené stigmy ako prejav chorobnosti. Stigmy robené vedome a zámerne. Stigmatici, ktorí si poranenia tela robili nabodávaním ako napríklad v Indii. Stigmatici, ktorí si dokážu nasugerovať stigmy a uveriť, že ich skutočne majú. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Zasvätenie stigma stav 31B
Stigmatický stav. Stigmy na tele ako nehojace sa rany. Stigmy na tele ako zámerne robené rany na tom istom mieste. Stigmy ako bičovanie po celom tele. Stigmatické vedomie a kotúč nad hlavou, ktorý je možné vnímať vešteckými schopnosťami. Tento zápis má svoju foto dokumentáciu. Vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Stigma na viacero spôsobov
Pokračujeme v klasickom prieskume náboženských systémov. Hľadáme niečo, čo je vhodné na duchovnú cestu. Nachádzame stigmatických, opúšťame laickú cestu. Robíme vedecké bádania i okolo veci Božích. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.


Stavy stigmatické, tie najvyššie
Náboženstvo pre laikov. Náboženský odkaz služobníkov. Náboženský odkaz svätcov. Náboženský odkaz časti stigmatikov. Anjelský odkaz niektorých stigmatikov. Striedanie stavov viery a poznania. Stigmy sugeratívne vytvorené. Stigmy a guľovité útvary v aure. Čo do stigmatických kotúčov. Info polia stigmatických jedincov.

Silné náboženské podvedomie - A 771
Trpím bolesťami hlavy v spánkovej oblasti. Sprevádza ich intenzívne slzenie a číry výtok z nosa na tej strane hlavy, na ktorej sa bolesť objaví. Taktiež sa mi sťaží dýchanie a zvýši telesná teplota.Bolesť sa objavuje vždy predpoludním.

Cesta laika a cesta ezoterika
Dnešné náboženstvo. Ezoterická náboženská cesta. Anjel. Laici. Služobníci. Svätci. Klinickí idúci k laikom. Stigmatickí idúci k laikom. Cesta šírenia Boha do života laikov. Ezoterikova cesta k Bohu od laikov. Anjel. Cesta k laikom kombinovaná s ezoterickou cestou. Patológia klinickej smrti. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Duchovné alebo hmotné bohatstvo? - A 738
Pred zhruba 10 rokmi mi diagnostikovali fobicko-depresívne poruchy, po niekoľkých rokoch schizoidno-paranoidné poruchy. Neviem, či je to správne; možno som len človek s vyhranenými názormi a nárokmi. Beriem lieky, a cítim sa zdravý, možno som už úplne zdravý, ale niečo mi stále chýba. Prosím Vás o diagnostikáciu, pokiaľ možno detailnú a navrhnite mi nejakú cestu. Prosím Vás o názor, ako ma vidíte Vy.

Stigmy Božie anjelské
Laická náboženská verejnosť. Služobníci náboženského odkazu. Náboženstvo ako politická moc. Náboženstvo ako vzdelávací proces. Náboženstvo ako štátotvorný proces. Náboženstvo ako proces vývoja ľudstva. Náboženstvo ako proces morálky. Náboženstvo ako proces zákonodarný. Náboženstvo anjelské a mytologické. Stigma pre laikov. Stigma pre duchovný rast ezoterikov. Vedci Boha. Výskum stigmatikov z info polí. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Hľadanie a poznanie - A 728
Ťažko si nájdem čas na seba, ako keby som sa vnútorne bála pustiť do hľadania vnútornej pravdy. Nemyslím si, že by som nedokázala prijať poznanie o sebe a svojich negatívach, skôr si myslím, že neviem, ako to správne hľadať.

Prístup k náboženstvu - A 726
Trápi ma môj prístup k náboženstvu ako takému, začnem sa zaujímať, ale po čase dostávam strach a cúvam, viera v Boha, ale pochybnosti o existencii neba a pekla v podaní biblie a koránu. Mám pocit, že sme nútení veriť v to, čo nám hovoria sväté knihy, a ak nie, tak sme zatratení na večné časy.

Staršie články >>
Meditacia.sk > Náboženstvo > Cesta k Bohu >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo