Terapia sebadôvery

dátum: 10.08.2004

Obnovenie ega a sebadôvery voči sám sebe. Ide o zistenie stupňa sebadôvery a sily ega. Ako účinne obnoviť ego a ako ho trvale stabilizovať.
Pokiaľ sa venujete meditačným technikám a absolvovali ste množstvo kurzov, tak sa vám môže stať, že vaše ego sa preklenie do totálneho egoizmu, stratíte schopnosť vnímať realitu cez pocity iných ľudí a razíte si výhradne svoje ciele a ambície nehľadiac na to, či to prospieva vášmu okoliu. Pokiaľ sa ego u vás stane nekontrolovateľné a napríklad si budete o sebe myslieť viac než ste, tak z toho môžu nakoniec vzniknúť problémové situácie. Napríklad si budete prehnane veriť, že ste dieťa šťasteny, necháte svoj dom nezamknutý a odídete na niekoľko dní preč. Samozrejme, že na takéto konanie, ktoré stojí na prehnanom sebavedomí, nakoniec doplatíte a to niekedy aj vlastným životom. V tomto prípade by som diagnostikoval, že deklarované ego dotyčnej osoby je nafúknuté a v skutočnosti iba hrá takéto ego, je to iba divadlo, ktoré sa nezakladá na realite. Keby napríklad dotyčná osoba dokázala na diaľku ovplyvňovať iných ľudí a to tak, že ich donúti robiť čo chce, tak by nemusela zamykať svoj byt. Kto by doň vstúpil, tak by dostal kŕče a záchvaty. Pokiaľ by dotyčná osoba mala takéto schopnosti, tak nezamknutie bytu naznačuje na triezve a reálne ego, ktoré je podložené reálnymi schopnosťami. Iný stav by nastal, keby dotyčná osoba mala takéto výnimočné schopnosti a pred odchodom by všetko pozamykala, zadebnila okná, nastavila poplašný systém a na zlodejov by nastražila rôzne pasce. V tomto prípade je ego a sebavedomie dotyčnej osoby narušené, svoje ego bude nesporne spochybňovať. Teda na jednej strane je prípad prílišného sebavedomia a na druhej strane prípad spochybňovania svojho ega a vlastného sebavedomia. Mimoriadne nebezpečný je stav prehnaného sebavedomia, ktoré nie je založené na poznatkoch, skúsenostiach a schopnostiach. Títo ľudia sa rýchlejšie dostávajú do nepríjemných situácií a riskantných, až život ohrozujúcich situácií. V takýchto prípadoch treba s dotyčnou osobou začať terapiu, pri ktorej sa naučí vnímať svoje sebavedomie reálnejšie a nebude zachádzať do prehnaného sebavedomia, ktoré totálne zablokuje strach a inštinkt pudu sebazáchovy. Klasický prípad je človek, ktorý si myslí, že nemôže byť prichytený pri krádeži. Často ide úplne o náhodu, ktorú nemožno predvídať. Prehnané ego môže viesť k potlačeniu intuície a vešteckých schopností. Extrémny prípad nastáva, keď dotyčná osoba má poškodené ego a všetko zakrýva prehnanou sebadôverou. Čím väčšia priepasť medzi reálne otestovaným egom a sebavedomím, po ktorom dotyčná osoba túži, tým väčší problém. Takáto osoba môže rýchlo vyrobiť veľa problémových situácií. Rozumné je preháňať svoje reálne sebavedomie na približne 10 percent. Skúste sa zaradiť, kde patríte a skúste si o svojom sebavedomí spraviť reálny obraz. Čím reálnejší obraz o svojom sebavedomí máte, tým lepšie svoje sebavedomie dokážete ovládať a využiť vo svojom živote.
Skúsime sa teraz venovať tým, ktorí majú vysoké a reálne sebavedomie, ale ho nedokážu využiť a neustále sa spochybňujú alebo sa nechajú spochybňovať. V tomto prípade dotyčná osoba nedokáže využiť svoje sebavedomie v praktickom živote a často premárni svoju šancu preto, že ešte si myslí, že nie je dosť dobrá, aby mohla toto alebo ono robiť. Pokiaľ by sa takýto človek dokázal na seba pozrieť triezvo a nadsadiť svoje sebavedomie v danej veci, tak by sa riadil heslom priemeru. Ide o heslo: Radšej byť v akcii, síce nie dokonalý, ale priemerný a neustále svoje danosti a schopnosti rozvíjať. Teda plávať priemerným spôsobom a postupne svoj plavecký štýl zdokonaľovať. Je tu otázka odvahy a schopnosti vidieť seba samého v lepšom svetle ako je skutočnosť. V treťom prípade pôjde o stav sebavedomia, ktoré je nestabilné, neustále kolíše a nedostatočne kopíruje reálne dianie. V jednom prípade poklesne a dotyčný sa spochybňuje. Pri inej situácii zase preháňa, sebavedomie ženie do druhej krajnosti a to prehnaného sebavedomia. Pri spochybnení stráca určité výhody a zneisťuje seba aj okolie. Dotyční pochybujú o jeho schopnostiach a profesionalite. V druhom prípade preháňania si dotyčný môže napríklad ublížiť doslova fyzicky alebo zažiť nepríjemné situácie. Napríklad pri posilňovaní zdvihne neadekvátne váhy činiek a natrhne si sval.
V každom z týchto prípadov sa môže postupovať tak, že dotyčná osoba si zozbiera fotografie od detstva až po súčasnosť a pokúsi sa reálne vyhodnotiť, ako je na tom jeho ego a sebavedomie z hľadiska minulosti. Ďalej si uvedomí, kedy sa zbytočne podceňoval a kedy na prehnané sebavedomie doplatil. Ego a sebavedomie sa napráva postupne a dôsledne sa zavádza do normálnych životných situácií. Tu je vhodná práve terapia rozhovoru, neustáleho vyhodnocovania konania dotyčnej osoby. Možno uplatniť aj regresívnu a progresívnu hypnózu na potlačenie alebo nabudenie zabudnutých spomienok. Dôležité je, aby každá osoba naprávala svoje sebavedomie triezvo a reálne. Žiadne sugeratívne techniky nadsadzovania sebavedomia sú nežiaduce. Ten, kto si chce dať do poriadku sebavedomie, ten si musí zaviesť zošit, hodnotiť sa a zapisovať si skóre ovládania sebavedomia.

Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Zdravie > Terapia sebadôvery

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo