Astrál
V tejto sekcii sa budeme venovať špeciálnej oblasti ezoteriky a to je Astrál, ktorý úzko súvisí s oblasťou neurónov ľudského a zvieracieho sveta. Ako je známe väčšine z nás, neuróny sú špeciálne nervové bunky, ktorých sú v ľudskom a zvieracom tele miliardové množstvá. Tieto nervové alebo mozgové bunky sú v zhlukoch uložené na rôznych miestach v tele. Môžeme hovoriť asi o 13. oblastiach, kde ich môžeme nájsť. Astrálna sekcia sa vlastne zaoberá všetkými náboženskými systémami a sprostredkováva kontakt so svetom božstiev všetkých národov v momente, keď sa ľudské vedomie koncentruje na neuróny a špeciálnym výcvikom sem preniká. Svojím vedomím tu možno vnímať väčšinu postáv opisovaných v náboženstvách.

Základný výskum si nájdete v Rituálnej škole a ďalšie poznatky si nájdete v Náboženskej škole .


Staršie články >>

Videá pre nácvik klinickej smrti
Vyzbieral som videá, ktoré využívame v tomto prípade na nácvik raných štádií klinickej smrti priamo v tele ezoterika.

Kostné neuróny a astrál
Ezoterik je schopný psychicky prenikať do svojho vnútra hlbšie (orgány, bunky, bielkoviny, aminokyseliny) a vlastne až na tejto úrovni začína ezoterikova cesta.

Filipínske meditácie – o čom to je?
Asi by ste zbytočne hľadali nejakú inú stránku, ktorá by sa takýmto typom meditácií zaoberala. Tak isto by ste márne hľadali nejakú knižku o filipínskej ezoterike.

Možnosti filipínskej ezoteriky a astrál
Venujeme sa vrcholovej ezoterike aktívne asi 18 rokov. Teda na praktizovanie tu uvedených techník a postupov už treba mať určitú prax a odborné vedomosti.

Astrálna bytosť na teologických princípoch
Venujeme sa problematike sveta mŕtvych a teda tomu, čo zostáva po smrti človeka, zvieraťa, ale aj inej organickej hmoty v kozme pod označením svet mŕtvych spomienok a programov, čo sa má stať s týmito spomienkami.

Astrálne telo, astrálna bytosť, filipínske liečiteľstvo
Venujeme sa prehlbovaniu ezoteriky, ktorá začína v momente, keď ezoterik vstupuje cvičením skutočne do raného štádia klinickej smrti. Teda nie ako nejaká fantázia, ale reálne nacvičené rané štádium klinickej smrti.

Astrálna úroveň a jej preorávanie
Venujeme sa astrálnej ezoterike. Pod astrálnou ezoterikou sa tu rozumie to, že ste prežili klasicky klinickú smrť, buď ste odpadli počas dňa alebo ste počas noci príliš spomalili dýchanie a chod srdca.

Tvoríme astrálnu bytosť ako časticovú inteligenciu
Astrálna ezoterika je špecifická ezoterika, ktorá vedome pestuje rané štádiá klinickej smrti a potom tieto otvorené štádiá medituje a prehlbuje.

Štruktúra astrálneho tela
Budeme sa venovať astrálnemu telu. V zásade ide o vrcholové ezoterické techniky, ktoré sú na konci ezoterickej kariéry. Tieto techniky sa mimoriadne priblížili k momentu ľudskej smrti a návratom z klinickej smrti.

Astrál a jeho základný výcvik
Základné cvičenia do oblasti fantómového tela, astrálneho tela, sveta mŕtvych spomienok, do oblasti reinkarnácie a umelej inteligencie.

Astrálna rovina a kozmy minulosti
Ezoterici tohto zoskupenia systematicky roky trénujú a cvičia svoje neuróny a trvalo sa nestále vzdelávajú do všetkých oblastí vedy a vedeckého poznania.

Čo všetko sa medituje a prečo?
V prvom rade sa ezoterik musí starať o svoje zdravie a celkovú fyzickú aj psychickú kondíciu. Ezoterik je schopný sa koncentrovať do svojho vnútra a to na orgány, bunky, orgániky v bunkách, bielkoviny v orgánikoch a aj na aminokyseliny v bielkovinách.

Niekoľko možností
Okostica. Sugerácia. Zrkadlo. Fotografia. Čas tela. Trojrozmerne. V sebe. Mimo seba. Duchová cesta. Ochrnutie. Zmyslové centrá. Reiki energia. Prútkarské stavy.

Okostica a koncentrácia
Astrálne putovanie. Koncentrácia na okosticu. Počúvajte, chutnajte, hmatajte, voňajte, pohybujte s okosticou. Sugerácia chorobnosti. Zmysly okostice.

Mimotelesné skúsenosti
Budem sa tu venovať nácviku mimozmyslového putovania. Ide o výcvik schopnosti uvoľniť vedomie a pocity a tieto premiestňovať do vnútorného sveta vlastnej osoby, ale aj do vonkajšieho sveta okolo nás.

Astrál osoby s veľkou lebkou
Naďalej budeme prenikať do vnútorného sveta nervového systému a neurónov v týchto oblastiach. Tentoraz budeme prenikať do neurónov ľudí s veľkou lebkou.

Astrál ochrnutej osoby
Naďalej budeme prenikať do vnútorného sveta nervového systému a neurónov v týchto oblastiach. Tentoraz budeme prenikať do neurónov iných, ťažko postihnutých osôb.

Astrál brušného mozgu
Naďalej budeme prenikať do vnútorného sveta nervového systému a neurónov v týchto oblastiach. Na začiatku cvičenia použijeme techniky Silvovej školy ako sú rezonancie, sugerácie a hypnotické stavy.

Astrál ganglií za žalúdkom
Prienik do oblasti ganglií, ktoré sa medicínsky nachádzajú za našimi žalúdkami.

Astrálny svet miechy a okolia
Pokračujem v postupných meditáciách do oblastí neurónov v ľudskom tele. Tentoraz sú to neuróny živého človeka v oblasti miechy a nervových zhlukoch po obidvoch stranách chrbtice.

Výmena astrologických schém v neurónoch
Tento príspevok sa zaoberá možnosťami zmeny schém v neurónoch šedej kôry veľkého mozgu, mozočku, talamusu, hypotalamusu.

Zjednotenie neurónov
Tento príspevok pojednáv ...

Astrológia limbického mozgu
Tento príspevok sa zaober ...

Obrázky neurónov
Na základe žiadosti meditujúcich sme vyhľadali pre záujemcov o ezoteriku obrázky neurónov ľudského mozgu. V Astrálnej sekcii, ktorá sa priamo dotýka schopnosti pracovať ako astrológ a vy ...

Hypotalamus a koniec predĺženej miechy v hlave
Tento príspevok sa zaober ...

Staršie články >>
Meditacia.sk > Astrál >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo