Zvuky - poradňa
Všeobecné praktické rady pri liečení pomocou zvuku a hudobných nahrávok. Tu by sa dali použiť echolokačné schopnosti u niektorých jedincov, ktorí ich majú rozvinuté. Táto schopnosť sa nachádza málokedy a tak nám zostáva vlastne liečba muzikoterapiou, ktorá môže dopomôcť k odblokovaniu niektorých stavov brániacich vyliečeniu. Pôjde zvyčajne o počúvanie hudby cez slúchadlá za určitých podmienok.

Psychické a hudobné
Vyjadriť seba. Vyjadriť svoje pocity. Zmeniť sám seba. Uspokojiť sám seba. Vstúpiť do kontaktu s inými. Voľba zvuku. Prudký zvukový výbuch. Dlhotrvajúci a hlasný. Pomaly silnejúci. Tempo sa spomaľuje alebo zrýchľuje. Hlboké a nízke tony. Pestrosť. Melodičnosť. Neschopnosť melódie. Jeden tón a návrat k nemu.

Môj vzťah k zvuku
Hudobné nástroje. Vzťah k nástroju alebo zvuku. Zvuk ako symbolické vyjadrenie. Hudobný nástroj alebo zvuk reálneho objektu. Hudobný nástroj a tóny zvuku. Tón ako sprostredkovateľ kontaktu s niečím. Rytmické zoznámenie s objektom záujmu. Hudobný pohyb. Psychický pohyb mysle. Dynamika. Rytmus. Výber zvuku. Spolupráca viacerých zvukov.

Zvuková terapia
Sluch. Zvukové spomienky. Reč. Spev. Premýšľanie. Hra na nástroji. Estetické cítenie. Harmónia. Prírodné zvuky. Hlas spevákov. Hlas hypnotizéra. Zvukové učenie. Etnická hudba. Vlastná tvorba. Reakcie na zvuky. Vyjadriť emócie.

Slepec v nás
Zvuk. Spracovanie zvuku. Vyhodnotenie zvuku. Vydaj zvuk. Opíš slovom zvuk. Precíť zvuk. Splň príkaz. Zvukovo sa vyjadri. Rytmus. Emócie. Pamäť. Spev. Duchovná cesta. Hudobné umenie. Hudobné vzdelanie. Relaxácia. Terapia. Zážitok. Zvuk a pohyb. Tvorivosť. Navyknúť si na zvukovú kulisu.

Zvuky v človeku
Zvuková pamäť. Ezoterický sluch. Analyzátor zvuku. Hlasivky. Spev. Premýšľanie. Echolokácia. Tranzové zvuky. Ezoterika zvukov.

Muzikoterapia
Zvuk, jeho tvorenie a prijímanie v človeku. Pozerám sa na tento problém z hľadiska medicínskej anatómie a patológie.


Meditacia.sk > Poradne > Zvuky - poradňa >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo