Stred svalov

dátum: 04.03.2005

Svaly. Pohybové vzorce. Šport. Bežný pohyb. Šľachy. Držanie predmetov. Nosenie predmetov. Poškodenie kĺbov a šliach. Zmena spôsobu pohybu. Svaly a zdravie.

Pokračujem v úvahách a nácviku nových pohybových vzorcov. Nastúpil som pred dvomi rokmi do posilňovne s cieľom lepšie poznať oblasť liečiteľstva, ktorá súvisí so svalovou aktivitou. Dobre si uvedomujem, že základom alternatívneho liečiteľstva je klasická masáž tela, ktorá sa v prvom rade venuje svalom. Svaly v alternatívnej medicíne majú svoje mimoriadne dôležité miesto. Existuje tu určitý vzťah medzi svalmi a celkovým zdravotným stavom.

Pokiaľ sa na osteopatické umenie pozrieme cez športovú pohybovú kultúru, tak zistíme, že každý šport vedie k osvojeniu si špecifických pohybových vzorcov. Je úplné samozrejmé, že iné pohybové vzorce bude mať gymnasta, iné lyžiar a iné plavec. V športe sú pohybové vzorce jasné a markantne viditeľné. Táto viditeľnosť sa stráca v bežnom živote. Na to, aby ste rozoznávali pohybové vzorce v bežnom živote, musíte mať na to vycvičené oko a zmysel. Podľa toho, ako sa človek pohybuje, môžete odhadovať, kto je a ako žije. Tak isto je možné na základe typologického veštectva z postavy odhadovať viac ako sa dá zistiť klasickým pozorovaním.

Moje všeobecné pozorovania súvisia s poznaním, že ľudia prešli z pohybových vzorcov svalov do pohybových vzorcov vychádzajúcich z kĺbov a šliach v kĺbových oblastiach. Teda u civilizovaného človeka sa pohyb neodvíja zo stredu každého svalu na tele, ale pohyb sa odvíja z oblasti kĺbu a tu rastúcich šliach. Pokiaľ takáto osoba s pohybovým vzorcom viazaným na kĺby začne posilňovať alebo robiť ťažkú prácu, riskuje poškodenie kĺbových oblastí. Poznám prípady jedincov, ktorí sa začali venovať aktívnemu posilňovaniu a postupne si doničili šľachové úpony v kĺbových spojoch, známy tenisový lakeť. Takými problémami som prechádzal aj ja. V posilňovni zo začiatku vychádzal môj pohyb z kĺbových oblastí. A veru moje kĺby dostávali poriadne zabrať. Všetko som riešil intenzívnou liečbou všetkých kĺbových oblastí. Najúčinnejšie pomáhali ľadové obklady z mrazeného mäsa alebo rýb, nie priamo ľadové kocky. Takto sa mi podarilo udržať pri intenzívnom tréningu šľachy a kĺby v relatívne dobrom poriadku.

Postupne som začal chápať, že keď budem takto pokračovať, tak si šľachy doničím úplne a nebude stačiť doterajšia liečba. Preto som v prvom rade dvíhanie činiek preniesol z oblastí kĺbov zápästia a lakťa na kĺby ramenné. Tak isto som prestal robiť drepy s činkou na ramenách. Nemal som záujem doničiť si miechu. Tieto opatrenia dopomohli v pokračovaniu posilňovania a ustúpila potreba preventívnej liečby šľachových úponov. No toto opatrenie pomohlo iba na čas a problémy sa postupne začali objavovať v ramenných a panvových kĺboch, kde som dovtedy nemal ťažkosti. Jednoducho som začal praktizovať pohyb, ktorý enormne zaťažil ramenné a panvové kĺby. Preto som začal rozmýšľať, ako zmeniť pohybové vzorce pri posilňovaní.

Začal som navzájom spájať jednotlivé posilňovacie cvičenia do rozumných súvislých celkov. Z jedného cvičenia som plynule prešiel do iného cviku. Už tu som cítil, ako sa kĺbom a šľachovým úponom v tejto oblasti pomohlo a zaťaž sa rovnomerne rozdelila medzi šľachy a svaly medzi dvomi kĺbmi na rukách a nohách. To mi umožnilo začať zdvíhať ešte ťažšie váhy bez toho, aby som musel preliečovať kĺbové oblasti.

No chcel som ísť ešte ďalej a zdvíhať extrémne ťažké činky bez toho, aby som musel liečiť špeciálnym spôsobom kĺbové oblasti. Začal som posilňovať ako nosiči a ťahači ťažkých bremien. Hovorí sa tomu posilňovanie vláčením činky. Ide o pohyb, pri ktorom sa zaťažujú kĺbové oblasti iba primerane a väčšina váhy činky je ťahaná zo stredu každého svalu. Pri takomto pohybe sa koncentrujete do stredu namáhaných svalov a pohyb v kĺboch obmedzíte čo najmenej. Zrazu tu máte zvláštny druh pohybu, pri ktorom porušujete všetky pravidlá pohybu klasického kulturistu. Opúšťate základné pohybové vzorce kulturistov a v posilňovni sa správate ako nosič ťažkých kameňov. Pri pohybe šetríte kĺby a šľachy a záťaž vychádza zo stredu precvičovaného svalu. Zároveň prechádzate vláčivým alebo nosičským spôsobom z jedného cvičenia do druhého.

Teda zmenil som zásadným spôsobom pohybové vzorce klasického kulturistu na pohyby nosiča a ťahača určitého bremena. K tomuto pridám ešte trhavý pohyb zo stredu svalov, ako keby som chcel s činkou niekoho udrieť.

Na mojom príklade sa dajú pochopiť základy práce osteopata. Teda za určitým účelom zmeniť zabehané pohybové vzorce dotyčnej osoby. V mojom prípade išlo o to, aby som bez rizika poškodenia šliach mohol zdvíhať vyššie váhy a zároveň zabezpečiť rast svalov. Trhavý pohyb ako pri udretí do niečoho má zase pôsobiť ako liečivý element na orgány v tele.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články

Meditacia.sk > Poradne > Osteopatia - poradňa > Stred svalov

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo