Ktorému náboženstvu sa mám venovať? - A 267

dátum: 08.12.2004

A 267 - Ktorému náboženstvu sa mám venovať? - 2004-12-08 20:06:30
Neviem, ktorym smerom sa vydat, na ktoru filozofiu alebo nabozenstvo sa zamerat, pritom mam velmi silne duchovne citenie a najma intuiciu.

Saša Pueblo - Ktorému náboženstvu sa mám venovať? - 2004-12-08 20:07:42


Veštecky som sa pozrel na vaše podvedomie s cieľom pomôcť vám nájsť určitý smer v praktickej ezoterike. Profil naznačuje na jedinečné schopnosti robiť vrcholovú ezoteriku neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Ďalej disponujete špiritistickými, okultnými a astrologickými schopnosťami. Na vrcholovú ezoteriku máte tie najlepšie predpoklady. Len tomu chýba máličko a to začať s praxou.

Psychický stav
Aurický obal okolo fyzického tela je zmenšený a odpútaný. Dá sa predpokladať, že máte určité psychické disharmónie.

Povaha
Celkovo neštandardná povaha. Bioenergetický vzruch je posunutý do oblasti šedej kôry veľkého mozgu. Takýto typ vedomia nebýva bežný a dovoľuje robiť vrcholové oblasti ezoteriky, ale aj náboženstva. Najaktívnejšia je oblasť spánkových lalokov a temenných lalokov. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa zaujíma o ezoteriku a duchovno vôbec. To je bežné pre osoby s nervovým vzruchom presunutým do šedej kôry veľkého mozgu.

Sexualita povahy
Je tiež posunutá do šedej kôry veľkého mozgu a dala by sa charakterizovať obrázkami netradičnej astrálnej sexuality. Vaše vedomie dokáže opúšťať intenzívne fyzické telo. Využíva k tomu sexualitu a chorobnejší stav kostí a okostice v organizme.

Sexuálne centrum
Je posunuté do šedej kôry veľkého mozgu a charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má veľké ambície, ale nevie si nájsť smer. Preto ste sa obrátili na mňa.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónov mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Znovu netradičné schémy. Biele postavy s krížom v ruke a na konci archetyp Ježiša Krista na kríži. To hovorí o tom, že máte predurčenie v náboženskej oblasti a mali by ste sa okrem iného špeciálne venovať teologickému slovu, ezoterickej teórii a metafyzike. Takéto vedomie majú zvyčajne ľudia venujúci sa teologickým vedám. Sila slova a slabosť ľudských skutkov.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť veľkého mozgu, ktorá naznačuje na psychické problémy, ktoré vás trápia. Postava so zaviazanými očami, ktorá nevie nájsť jasný smer a napredovanie. Rád vám pomôžem.

Astrológia planét
Skúmam oblasť stredného mozgu. Stredná oblasť mozgu je v špiritistických schopnostiach. Je tu duša významného arabského astrológa a je tu všetko veľmi dobre ošetrované hermetickými obrazmi. Možno o vás hovoriť ako o okultistke, teda osobe, ktorá dokáže spájať informačné polia zvierat a hermetické schopnosti. Zase určitá výnimočnosť.

Astrológia snová
Skúmam vašu snovú pamäť. V snovej oblasti sa formujú nové aktivity smerujúce k ezoterickému vedomiu a získavaniu mimoriadne dobrého ezoterického vedomia. Základná otázka, ktorá sa tu rieši je, ako absorbovať ezoteriku a naplniť seba a svoj život týmto rozmerom. Vaše snové vedomie je tvorivé a všestranné.

Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na váš súčasný život. Predok z oblasti dnešného Rakúska na konci stredoveku sa venoval mimoriadne všetkému, čo súviselo s ezoterikou a tajomstvami ľudskej duše. Mimoriadne silný vplyv na vás. Negatívnosť v tom, že nevedel, ako s týmto duchovným bohatstvom nakladať. Skôr to bola zberateľská vášeň ako ezoterická prax. Želal si, aby v ďalšom živote zvládol aj ezoterickú prax. Myslím, že si budeme rozumieť. Môj predok zbieral ezoteriku v období Rímskej ríše a tiež ju túžil zrealizovať aj prakticky. Môže z toho byť zaujímavá symbióza.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas detstva výchovou. Celková vzrušivosť: na oblasť ezoteriky a ezotericky ladených ľudí. Povrchová vzrušivosť: na mužské telo a fantáziu. Pohlavná vzrušivosť: na mužov, ale tiež prvky astrálneho putovania. Citová vzrušivosť: na hermetizmus a ezoteriku. Sexuálne podvedomie je viac zaujaté astrálnym putovaním ako vytváraním pevných väzieb na partnerský vzťah.

Traumatické udalosti
Veľkú a stále sa nabaľujúcu traumu vám robí všetko, čo vám nedovoľuje robiť vlastnú duchovnú cestu.

Duchovná úroveň
Je mimoriadne vyspelá. Občas to preháňate a to vám často zväzuje vlastnú duchovnú cestu.

Joga osud
Je potrebné, aby vám niekto v živote poradil a určil váš smer, dostali ste seriózne základy ezoteriky a vydali sa na duchovnú cestu.

Saša Pueblo

Saša Pueblo - Ktorému náboženstvu sa mám venovať? - 2004-12-08 20:08:58
Na to, aby ste sa mohli aktívne venovať ezoterike, je potrebné udržať si dobrý zdravotný stav. Viacero vašich schopností je založených na slabej aktivite nervstva v tele. Tak isto oslabená je činnosť hormonálnych žliaz. Bolo by vhodné, aby ste sa v rámci ezoteriky začali zaujímať aj o udržanie dobrého zdravotného stavu a niektoré ezoterické schopnosti dosahovali hlavne cieľavedomým výcvikom. Ozdraviť oblasti chorobnosti a ezoterické schopnosti získať pravidelným výcvikom.

Zdravotná diagnostika

Diagnostika Silva krúžky: čierne krúžky sa objavujú na viacerých miestach tela. Naznačujú na možné miesta chorobnosti.

Diagnostika Reiki bioenergia: energetické pomery sú vo vás nestabilné, jedna polovica je viac energetizovaná, druhá menej. Oblasti kĺbov zosávajú bioenergiu. Určité zdravotné potiaže.

Diagnostika kyvadlom: kyvadlo neobkresľuje hormonálne žľazy, pečeň, jednu obličku, kosti. Všade v týchto miestach určité disharmónie.

Diagnostika Silva údržba: údržba sa nedeje v oblasti kostí a okostice. Deštruktívne obrazy sú v hormonálnych žľazách a mimoriadne deštruktívne obrazy sú v pečeni. Všetko vyžaduje preventívnu zvýšenú starostlivosť.

Diagnostika automatickou kresbou: čierne čiary sa objavujú v oblasti lymfatických uzlín a naznačujú na problémové oblasti.

Diagnostika rezonanciami: disharmónia medzi aktivitou miechy a mozgu a tiež ganglií okolo miechy. Ganglie sú nervové uzliny, ktoré tiež riadia činnosť orgánov v tele.

Diagnostika echolokačná: celkovo naznačuje na slabú nervovú aktivitu a to hlavne v oblasti kostí a okostice. Lepšia starostlivosť o nervovú sústavu by bola vhodná.

Diagnostika astrálna: intuitívne ma to zaviedlo k mozočku, ktorý sa mi zdá príliš pasívny, ako keby celú činnosť nahrádzal stredný mozog.

Diagnostika totemovým zvieraťom: totemové zviera olizuje mozoček a chce ho liečiť. Celkovo sa zaujíma o nervovú sústavu.

Diagnostika vnútorným hlasom: dotyčná by sa mala zaujímať o nervovú sústavu a aktívne ju liečiť.

Diagnostika aurického vyžarovania: bioenergetické telo je porušené v oblasti miechy. Tu sa tvoria výrazné veľké čierne kríže.

Diagnostika autopilota: mozoček a neuróny na jeho povrchu si neplnia povinnosti a nekoordinujú činnosť neurónov v tele.

Diagnostika najhoršieho miesta: celkovo je váš stredný mozog maximálne preťažený. Ostatné neurónové oblasti nepracujú dostatočne aktívne a stredný mozog to musí stihnúť aj za ne.

Diagnostika hormonálna: naznačuje na zníženú činnosť hormónov a to hlavne hypofýzy ako základnej žľazy, ale aj ostatné žľazy pracujú slabo.

Diagnostika tarotovou kartou: okolo vás sa zjavuje asi 15-17 železných mužov, čo naznačuje na hormonálnu disharmóniu. Tak isto sa objavuje tarotová karta pustovníka s lampášom, ktorá naznačuje na chorobné stavy kostí a okostice.

Saša PuebloAutor: Saša Pueblo
<< Staršie články Novšie články > >

Meditacia.sk > Náboženstvo > Charizma - poradňa > Ktorému náboženstvu sa mám venovať? - A 267

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo