Psychológia - poradňa
Všeobecné praktické rady, ktoré dovolia na základe psychologického dotazníka zamyslieť sa nad vyzretosťou alebo štandardnosťou správania, myslenia a konania. Základom týchto terapií je rozhovor a ujasňovanie stanovísk, ktoré umožnia lepšie pochopiť danej osobe jej problém a nájsť vhodné riešenie alebo zaujať vhodný postoj a už nerobiť zbytočné osudové chyby.

Záujem o meditácie - B 304
Mal by som záujem komplexne preniknúť do jednotlivých meditačných techník, aby to, čo sa naučím, malo hlavu a pätu a uceliť si všetky informácie. Mám prvý stupeň reiki.

Terapia zapisovaním
Psychické problémy. Programovanie uzdravenia. Opísanie svojho stavu. Zapísanie neštandardného psychického stavu. Intenzita. Priebeh. Vývoj v čase. Vhodná terapia.

Test emocionality
Pokračujem v sérii článkov, ktoré sa venujú testovaniu a vyhodnocovaniu rôznych psychických stavov. Článok je vhodný na otestovanie poškodenia emócií v ľudskej mysli. K testovaniu a samotnej liečbe sa uchyľujeme vtedy, keď nedokážeme štartovať alebo ovládať emócie.

Vykonať povel
Ďalšie psychologické skúmanie, ktoré dopomôže meditujúcim, aby si udržali správne reakcie na vonkajšie a vnútorné podnety. Článok môže byť prospešný aj ľuďom s rôznymi psychickými problémami.

Schopnosť cvičiť fyzické
Pokračujem v sérii článkov, ktoré sa zaoberajú testovaním psychického zdravia a jeho nápravy. Špeciálne sa tu budeme venovať problematike schopnosti robiť špeciálne športové pohyby.

Zvládame štandardné situácie
V tomto príspevku budeme pokračovať v testovaní duševne chorej osoby, ako zvláda základné životné situácie.

Príkazy a disciplína
Pokračujem v sérii článkov, ktoré majú dopomôcť obnoviť psychickú kondíciu meditujúcej osoby a napraviť alebo udržať schopnosť štandardného správania.

Spánok duševne chorej osoby
Samoterapia pri psychických problémoch rôzneho druhu. Terapie môže obozretne vykonávať každý, kto má chuť vyriešiť svoje psychické problémy.

Starám sa o svoje telo
Skúmanie duševne chorej osoby a jej návykov vedúcich k osobnej hygiene a starostlivosti o svoje šaty a veci osobnej spotreby.

Upratovacia čata
V tomto príspevku budeme rozoberať techniku terapií, pri ktorých psychicky chorá osoba musí postupne nabehnúť na systém pravidelného upratovania a udržania čistoty v priestore, v ktorom žije.

Štandardné situácie
Možnosť otestovať seba samého alebo inú osobu, ako zvláda základné životné situácie. Ktoré životné situácie zvláda štandardne, ktoré menej a ktoré situácie nedokáže zvládnuť normálne. Prípadne testujeme nechuť a odmietanie konať a chovať sa štandardne.

Spomienky chorej osoby
Tento príspevok sa venuje diagnostike duševného stavu či už vlastného, alebo dotyčnej osoby. Cieľom tohto druhu diagnostikovania je ...

Diagnostika pohybových vzorcov
Pojednávam tu o vhodných diagnostických prostriedkoch, ktoré sa dajú uplatňovať pri obnovení duševného zdravia.

Problematika tabletkovej liečby
Potreba užívania liekov či už na predpis psychiatra, alebo liekov vo voľnom predaji.

Základný predpoklad - sila vôle
Základné alternatívne zisťovanie sily vôle u osoby, ktorá už neovláda dostatočne svoje psychické prejavy.

Diagnostikovanie ľudskej povahy
V príspevku píšem o vešteckej diagnostickej metóde, ktorou sa zisťuje povaha dotyčnej osoby.

Ako pracuje Saša Pueblo
1. Základný dotazník DC1, ktorý si nájdete pod Poradňami si vyplníte. Na základe vyplnených údajov sa Saša Pueblo na vás na diaľku bioenergetický napojí a bude sa cítiť ako keby bol ...


Meditacia.sk > Poradne > Psychológia - poradňa >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo