Pozvánka na živé vysielanie

dátum: 26.05.2015

Pozývam Vás na živé vysielanie so Sašom Pueblom v sobotu 30.5. 2015 od 10.00 do 12.00 hod. Téma: Alchýmia, reiki, mágia.

PROGRAM
Celkový rozumový pohľad na to, čo je mágia, čo je hermetizmus, čo je alchýmia. Ako funguje reiki a psychické operácie s časticami a mikročasticami. Ako organizovať energiu zemského jadra. Ako pracovať energeticky so silami mesiaca a kozmu. Mikročastice a ich organizovanie v ľudskom tele.

PONUKA: Účastník sa môže cez CHAT prihlásiť pod súkromnou značkou a môže meditovať. Saša Pueblo naladí meditujúcich na tvorbu časticových objektov.
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/program-radia-sasu-puebla/

1. Máte možnosť použiť online chatovanie a pokiaľ to potrebujete, anonymne pod značkou. Odpovedať vám bude osobne Saša Pueblo.

2. Pokiaľ chcete počúvať živú nahrávku online Sašu Puebla cez živé vysielanie – priamy prenos na YouTube, kliknite dole na adresu, objaví sa video a v dolnej lište – naživo – je tam krúžok. Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu o 10:00 hod. a potom tu zostane natrvalo.
Spustiť vysielanie: https://www.youtube.com/watch?v=gNsc0Oogoks

3. Ďalšia možnosť je počúvať cez rádio, ktoré upravuje a čistí zvuk od nevhodných šumov a má vysokú kvalitu. Stačí si kliknúť na uvedenú adresu, rádio sa vám spustí a vy môžete počúvať.
Spustiť rádio: http://onlinesasapueblo.listen2myradio.com

4. Pokiaľ máte záujem povedať niečo osobné Sašovi Pueblovi, tak to môžete spraviť na mail. Môžete využiť príležitosť a navrhnúť na ďalšie živé vysielanie tému podľa vášho výberu.
Kontakt na Sašu Puebla: sasapueblo@meditacia.sk

KOLEKCIA 10 VIDEÍ ALCHÝMIA
https://goo.gl/gsLia4

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA K VIDEÁM
Nahrávka bude k dispozícii už v sobotu 30.05.2015 o 10:00 hod. a potom tu
zostane natrvalo. Kliknite si prosím na adresu a vypočujte si prednášku k tejto téme.
https://www.youtube.com/watch?v=gNsc0Oogoks

Hermetizmus
Hermetizmus je staroveká, až do súčasnej doby živá a nie celkom jednotná duchovne-náuková tradícia. Ide o druh ezoterizmu a súčasne o filozofický smer.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hermetizmus_%28filozofia%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeticism
Hermetické obrázky
https://goo.gl/dMJh04
Slovo hermetizmus na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=hermetizmus&sitesearch=www.meditacia.sk

Hermes
Hermes je v starogréckej mytológii okrídlený posol bohov. Hermes bol považovaný za boha plodnosti, neskôr ako posol prenášal posolstvá bohov ľuďom a sprevádzal duše mŕtvych do podsvetia, ako božský posol bol aj bohom ciest a pútnikov.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hermes_%28boh%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermes
Hermes na webe Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1340-Hermes/

Alchýmia
Alchýmia je odbor ľudského poznania, kombinuje prvky chémie, metalurgie, fyziky, medicíny, astrológie, sémiotiky, mystiky a umenia. Alchýmiu praktizovali v starovekom Egypte, Indii, Číne, starovekom Grécku, Ríme, islamskej ríši a nakoniec v Európe do konca 19. storočia v sieti škôl a filozofických systémov starých aspoň 2500 rokov.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alch%C3%BDmia
http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy
Alchymistická škola na webe Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1318-Alchymisticka-skola/

Periodická tabuľka prvkov
Periodická tabuľka chemických prvkov je tabulárna metóda zobrazenia chemických prvkov. Riadi sa tzv. periodickým zákonom, ktorý v roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendelejev, čiže zobrazuje pravidelne sa vyskytujúce trendy vo vlastnostiach prvkov v závislosti od ich protónového čísla. Tabuľka zatiaľ obsahuje 118 chemických prvkov.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabulka
http://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
Periodická tabuľka prvkov na Psychonautike
https://wp.apoort.net/kozmos-12-2013-periodicka-tabulka-chemickych-prvkov/

Prvky
Prvok (chemický prvok) je látka zložená z atómov s rovnakým protónovým číslom. V súčasnosti poznáme 118 chemických prvkov, z toho 94 sa vyskytuje na Zemi, zvyšných 23 bolo umelo pripravených.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemick%C3%BD_prvek
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_element
Prvky na Psychonautike
https://wp.apoort.net/?s=prvky

Častice
Častica je veľmi malá časť hmoty, ktorá sa prejavuje svojimi charakteristickými vlastnosťami – energiou, hmotnosťou, elektrickým nábojom, spinom, chemickou reaktívnosťou, dobou života.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice
http://en.wikipedia.org/wiki/Particle
Častice na Psychonautike
https://wp.apoort.net/castice-obsah/

Mágia
Pod mágiu sa zaraďujú parciálne náuky s aspektom tajomna, ako napr. alchýmia, astrológia alebo mesmerizmus. Etnológovia mágiu často spájajú so šamanizmom, čarodejníctvom, je tiež chápaná ako druh náboženstva, so snahou ovládať prírodné sily.
http://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1gia_(okultizmus)
http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_(paranormal)
Magická škola na webe Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1328-Magicka-skola/
Mágia na web stránke online Saša Pueblo
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-magicke-samanske-ritualne/
Kolekcia obrázkov šamanská mágia
https://www.youtube.com/watch?v=Ow3rPSpaEcc

Kniha Abramelina
Kniha Posvätná mágia mága Abramelina je stredoveký grimoár, založený na príbehu egyptského mága menom Abramelin, ktorý odovzdal svoju náuku o mágii Abrahámovi z Wormse, nemeckému židovi.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Abramelinova_magie
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Book_of_Abramelin

Písmenková mágia – Piktogram
Piktogram alebo obrázkové písmo môže byť primitívne obrázkové písmo, frazeografické písmo, deskriptívne písmo, obrázkovo-syntetické písmo. Na rozdiel od jaskynných malieb sa tu obrázky usilujú komunikovať, podať správu. Bývajú ako záznamy o výmene tovaru, o vojnových výpravách.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Piktogram
http://en.wikipedia.org/wiki/Pictogram
Slovo piktogramy na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=piktogramy&sitesearch=www.meditacia.sk
Piktogramy na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/pravek/
https://apoort.net/esoterika/reiki-znaky/#skalni-kresby

Rituály
Rituál – obrad, ceremónia, ceremoniál je spôsob správania, založený na tradičných pravidlách. Rituály sú súčasťou kultov a náboženstiev, môžu viesť až k extáze, môžu byť podporované hudbou, spevom, užívaním symbolov. S rituálom – obradom sa väčšinou spájajú gestá alebo slová.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ritu%C3%A1l
http://en.wikipedia.org/wiki/Ritual
Rituálna škola na webe Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1332-Ritualna-skola/

Talizman
Talizman je predmet, ktorý mal nositeľovi prinášať šťastie, resp. iné (magické) výhody. V mágii sa využíva k rôznym rituálom. Tvarom, materiálom aj spracovaním sa podobal ďalšiemu magickému predmetu – amuletu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Talisman
http://en.wikipedia.org/wiki/Talisman
Slovo talizman na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=Talizman+&sitesearch=www.meditacia.sk

Homunkulus
Homunculus znamená človiečik. Všeobecný latinský pojem dostal v ranom novoveku, nový význam v súvislosti so špekuláciami o možnom vytvorení umelého človeka. V alchymistickom spise De natura rerum sa podrobne opisuje ako z mužského semena vypestovať človiečika.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Homunkulus
http://en.wikipedia.org/wiki/Homunculus

Golem
Golem je v židovskej mystike človekom oživená socha. Slovo golem znamená v hebrejčine neúplnosť, nedokonalosť a takto sa tiež táto oživená bytosť vnímala. Nemala vlastné myšlienky ani vlastnú vôľu, iba doslovne plnila príkazy svojho pána. Poňatie šému, ktorý golemov oživoval, vychádza z kabaly, pretože podľa tejto náuky je možné všetko pomocou správnej kombinácie písmen. Šém bol spravidla pergamen, na ktorom boli napísané magické slová.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Golem
http://en.wikipedia.org/wiki/Golem

Kabala
Kabala je druh židovskej mystiky, dominuje v nej problematika kozmologická.Teoretická kabala sa usiluje o poznanie, praktickej kabale ide o mágiu, vytváranie amuletov, o praktické dôsledky gematrie.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kabala
http://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah
Kabalistická škola na webe Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
Kabala na esoterike Magnum
https://apoort.net/esoterika/kabala/
Kabala na Facearcane
https://facearcane.apoort.net/?s=kabala

Klíč k opravdové kabale Františka Bardona
Kabala ako univerzálny, kozmický jazyk, je kľúčom k ovládnutiu mikrokozmu i makrokozmu. František Bardon zaúča žiaka do kabalistickej vedy. V doslove autor ďakuje Božskej prozreteľnosti za silu, aby mohol splniť svoju úlohu – sprístupniť tajomstvá najvyššej vedy všetkým ľuďom.
https://anitram.wordpress.com/2010/06/22/3-knihy-zasvatenia-od-frantiska-bardona/
http://www.jajsem.com/klic-k-opravdove-kabale-zakony-analogie/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Bardon
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Bardon
http://aleph.nkp.cz/F/?ccl_term=wau=jn19990209015+or+wkw=jn19990209015&func=find-c&local_base=nkc
Stiahnuť diela Františka Bardona
http://curumo.szm.com/download/index.htm

Numerológia
Numerológia je náuka o číslach. Všade okolo nás sú symboly a symboly môžeme premeniť na čísla. Gréci a Hebrejci používali písmena aj na počítanie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Numerologie
http://en.wikipedia.org/wiki/Numerology
Numerológia na facerarcane
Kurzy numerológie, videá o tarotovej numerológii, karmickom zadaní. Numerológia využíva číslice a písmena a výpočty na to, aby z nich vytvorila predstavy o budúcich udalostiach a možných riešeniach týchto udalostí.
http://facearcane.apoort.net/category/numerologia/

Geometria
Geometria je disciplína matematiky prvýkrát spopularizovaná medzi starovekými Grékmi Tálesom (okolo 624-547 pred Kr.), ktorý sa zaoberal vzťahmi v priestore. Najstaršie známky geometrie sa dajú sledovať už v starovekom Egypte. Rindský papyrus popisuje zarážajúco presný spôsob výpočtu aproximácie čísla Pí, s chybou menšou ako jedna stotina.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Geometria
http://en.wikipedia.org/wiki/Geometry

Fraktál
Fraktál je geometrický objekt vybudovaný pomocou rekurzie. Ide o nepravidelný, fragmentovaný geometrický tvar, ktorý môže byť rozdelený na časti, z ktorých je každá aspoň približne podobná, zmenšená kópia celého geometrického tvaru. Táto vlastnosť tiež býva nazývaná sebepodobnosť.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Frakt%C3%A1l
http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal
Videá fraktál na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/fractal-i/
https://apoort.net/esoterika/fractal-ii/

Obeť
Obeť alebo obeta je hlavný náboženský obrad alebo objekt obetovaný božstvám (vec, zviera alebo človek). V kresťanstve Kristova obeť na kríži, v katolíckej cirkvi a v pravoslávnej cirkvi omša, v užšom zmysle jej obetná časť.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sacrifice
http://en.wikipedia.org/wiki/Sacrifice

Stigmy alebo zranenia
Stigma môže byť znak, znamenie, poznačenie, jazva, stopa po zranení na tele aj prenesene (pozri stigmatizácia, sociálna stigma), historicky najmä v starovekom Ríme a Grécku vypálené, či vyrezané znamenie na tele, ktoré označovalo, že osoba je otrok, zločinec, prostitútka, zradca či duševne chorý.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stigma
http://en.wikipedia.org/wiki/Stigma

Stigmatizácia
Stigmatizácia je fenomén, pri ktorom sa na tele žijúceho človeka (na rukách, nohách a boku) objavujú Kristove rany alebo je v týchto miestach pociťovaná extrémna bolesť. Tieto rany sa označujú ako stigmy a ich nositeľ ako stigmatik. Vyskytujú sa hlavne v prostredí katolíckej cirkvi a sú považované za zázračný prejav zvláštnej Božej milosti.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stigmatiz%C3%A1cia
http://en.wikipedia.org/wiki/Stigmata

Reiki
Reiki je tradičná japonská liečebná metóda resp. spôsob relaxácie. Spočíva v uvoľnení zablokovanej životnej energie priložením rúk na 3 až 5 minút na (spravidla oslabené) miesto tela. Ide o jednu z metód energetického liečenia, ktorá vychádza z východných filozofií.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Reiki
Reiki škola na webe Sašu Puebla
https://www.meditacia.sk/2030-Reiki/
Reiki na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/category/reiki-skola/
Reiki na Facearcane
https://facearcane.apoort.net/category/reiki/

Meteority
Meteorit je teleso, ktoré vznikne po dopade meteoroidu na Zem alebo na iné kozmické teleso s pevným povrchom. Väčšinou sú kamenné chondrity, existujú však aj železné meteority. Aby meteorit dopadol na zem, musí byť priemer meteoroidu minimálne jeden meter a jeho hmotnosť minimálne jedna tona.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Meteorit
http://en.wikipedia.org/wiki/Meteorite
Slovo meteorit na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=meteority&sitesearch=www.meditacia.sk
Meteorit na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-meteorit/#meteority
Meteority na Psychonautike
https://wp.apoort.net/kozmos-6-2014/

Supravodivosť
Supravodivosť je makroskopický kvantový jav, pri ktorom materiál kladie nemerateľne malý elektrický odpor pri prechode elektrického prúdu, neuvoľňuje sa žiadne joulové teplo a materiál sa stáva ideálnym diamagnetikom, čím kompenzuje vonkajšie magnetické pole.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supravodivost
http://en.wikipedia.org/wiki/Superconductivity

Magnety
Magnet je objekt, ktorý v priestore vo svojom okolí vytvára magnetické pole. Môže mať formu permanentného magnetu alebo elektromagnetu. Permanentné magnety nepotrebujú k vytváraniu magnetického poľa žiadnu vonkajšiu energiu. Vyskytujú sa prirodzene v niektorých nerastoch, ale dajú sa tiež vyrobiť. Elektromagnety potrebujú k vytvoreniu magnetického poľa elektrickú energiu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnet
Slovo magnet na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=magnet&sitesearch=www.meditacia.sk
Magnet na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-supra/
https://apoort.net/esoterika/reiki-mesmer/#magnet

Magmatizmus magmatického jadra Zeme
Zemské jadro je najvnútornejšia časť Zeme. Nachádza sa v hĺbke 2 900 km, pod plášťom, je rozdelené na vonkajšie a vnútorné jadro, medzi nimi sa nachádza prechodná zóna, široká asi 160 – 500 km. Jadro tvorí asi 31% hmotnosti Zeme. Zloženie jadra a jeho vlastnosti nie je možné získať priamo, súbor poznatkov o ňom je kombináciou geofyzikálnych a geochemických meraní zemského plášťa a kozmochemických poznatkov.
http://en.wikipedia.org/wiki/Inner_core

Petrológia
Petrológia je súčasťou geológie a zaoberá sa horninami, ich vznikom a stavbou. Petrológia sa delí na tri odvetvia – petrológiu magmatických hornín, sedimentárnych hornín a metamorfovaných hornín.
http://en.wikipedia.org/wiki/Petrology

Magnetické pole Zeme
Magnetické pole Zeme alebo geomagnetizmus alebo zemská magnetosféra je priestor okolo Zeme, v ktorom pôsobí magnetická sila. Siaha do vzdialenosti mnoho tisíc až stotisíc kilometrov. Je dôležitým ochranným faktorom pre biosféru.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole_Zem%C4%9B
http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole_Zeme
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth%27s_magnetic_field
Kategória: Magnetizmus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Magnetizmus
Magnetizmus na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=magnetizmus&sitesearch=www.meditacia.sk
Magnetizmus na Psychonautike
https://wp.apoort.net/kozmos-2-2014/

Teória dynamo
Vo fyzike teória dynamo navrhuje mechanizmus, ktorým nebeské teleso ako je Zem alebo hviezda generuje magnetické pole. Teória dynamo popisuje proces, prostredníctvom ktorého rotujúce a elektricky vodivé tekutiny môžu udržiavať magnetické pole
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamo_theory

Točivé magnetické pole
Točivé magnetické pole je také pole, ktoré mení svoj smer pôsobenia v zmysle otáčavého pohybu okolo určitej pevnej osi. Vektor magnetickej indukcie B sa teda v tomto prípade otáča okolo určitej pevnej osi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotating_magnetic_field

Magnetické pole Mesiaca
Mesiac má vonkajšie magnetické pole, ktoré je veľmi slabé v porovnaní k tomu na Zemi. Iné významné rozdiely sú, že Mesiac nemá v súčasnej dobe dipolárne magnetické pole a meniacu sa magnetizáciu
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_field_of_the_Moon

Mesmer
Franz Anton Mesmer bol švajčiarsky lekár, praotec hypnózy psychoterapia. Vo svojej terapii využíval tzv. živočíšny magnetizmus. Táto metóda sa nazýva aj mesmerizmus.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Anton_Mesmer
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Mesmer
Slovo Mesmer na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=Mesmer+&sitesearch=www.meditacia.sk
Mesmer na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-mesmer/

Sen
Sen je zážitok obrazových, zvukových a iných zmyslových vnemov vytváraných mozgom počas spánku. Udalosti v snoch bývajú často neuskutočniteľné alebo málo pravdepodobné a snívajúci nad nimi obvykle nemá kontrolu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sen
http://en.wikipedia.org/wiki/Dream
Snová škola na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=snová+škola&sitesearch=www.meditacia.sk
Sen na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-nocni/
https://apoort.net/esoterika/snova-esoterika/
Sny na web stránke online Saša Pueblo
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/meditacia-so-sasom-aboridzinci-sny-hypnoza/

Kosti
Kosť alebo kostné tkanivo je tvrdé spojivové tkanivo, ktoré tvorí podstatnú časť kostry. Kosti spolu vytvárajú štruktúru a tvar tela, ochraňujú vnútorné orgány a spolu so svalmi a kĺbmi zabezpečujú pohyb. Kostné bunky – osteocyty sú uložené v dutinkách, sú navzájom pospájané jemnými kanálikmi, podieľajú na regulácii hladiny vápnika v krvi. Medzibunková hmota je tvorená zo zväzkov kolagénových fibríl spojených amorfnou hmotou, ukladajú sa sem anorganické, minerálne látky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kos%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Bone
Kosti na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=kosti&sitesearch=www.meditacia.sk
Kosti na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-kosti/
Kosti na web stránke online Saša Pueblo
https://forumzdravie.sk/onlinesasapueblo/?s=kosti

Klinická smrť, smrť, reinkarnácia
Viera v reinkarnáciu je veľmi stará. Táto náuka je obsiahnutá vo väčšine indických náboženských tradícií, ako napríklad v hinduizme, džinizme a sikhizme. Touto ideou sa zaoberali niektorí významní filozofi antického Grécka. Je to teória alebo viera, hlásajúca, že istá pre život nevyhnutná súčasť živých bytostí (v niektorých obmenách iba ľudí) prežíva smrť, aby bola znovuzrodená v novom tele. Táto súčasť býva často označovaná ako Duša, Duch, Vyššie, alebo Pravé Ja, Božské Svetlo, Ja.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Reinkarn%C3%A1cia
http://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation
Reinkarnácia na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/#q=reinkarnacia+site:www.meditacia.sk
Reinkarnácia na web stránke esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reinkarnace/

Filipínski liečitelia
Filipínske liečiteľstvo sa dedí z generácie na generáciu od nepamäti. Tu je zoznam filipínskych liečiteľov. Adresy a kontaktné informácie sa často menia. Pozrite si odkazy, kde získate viac informácií o liečiteľoch a ich postupoch.
http://www.aenet.org/philip/healers.htm
Filipínski liečitelia na webe Sašu Puebla
https://www.google.sk/search?q=Filip%C3%ADnski+lie%C4%8Ditelia&sitesearch=www.meditacia.sk
Filipínski liečitelia na esoterika Magnum
https://apoort.net/esoterika/reiki-filipines/

Liečiteľ Gellner
Liečiteľ na diaľku – napr. epilepsie, alergie, kožné problémy, imunita – vrátane pomoci pri HIV / AIDS atď.) Aj odstraňovanie závislostí – alkohol, drogy, automaty – gamblerstvo a to na diaľku bez spolupráce chorého.
http://www.lecitel-ivan.cz/

Anatolij Michajlovič Kašpirovský
Kašpirovský je ruský psychoterapeut ukrajinského pôvodu, hypnotizér a kontroverzný psychický liečiteľ
http://en.wikipedia.org/wiki/Anatoly_Kashpirovsky

VIDEO HERMES ALCHÝMIA
https://www.youtube.com/watch?v=cRBpEEBiAkw
https://www.youtube.com/watch?v=GvjAtF1Yw90
https://www.youtube.com/watch?v=_wwkCvMFPlU
https://www.youtube.com/watch?v=zRG1G9Nyp-U
https://www.youtube.com/watch?v=flOK86Pnr9Q
https://www.youtube.com/watch?v=3A1q7mLLE-A
https://www.youtube.com/watch?v=-TndLzFZI9A
https://www.youtube.com/watch?v=_lIm05YY00w
https://www.youtube.com/watch?v=_9QI3nlinYQ
https://www.youtube.com/watch?v=3A1q7mLLE-A
https://www.youtube.com/watch?v=LThhmkYYYfs


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články

Meditacia.sk > Poradne > Mágia - poradňa > Pozvánka na živé vysielanie

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo