Kineziológia - poradňa
Všeobecné praktické skúsenosti, ktorými sa dá vhodne vplývať na správanie človeka. Kineziológia v tu uplatňovanej podobe skúma a napráva určité zažité formy správania človeka, ktoré vznikajú na základe životných stereotypov. Teda ide o terapie zasahujúce do pamäťových záznamov človeka a ich nápravu. Napríklad ako preladiť myseľ, aby intenzívnejšie vnímala pozitívne spomienky.

Kineziologická virguľa
Svaly. Veštecký výkon. Virguľa veštectvo. Vejárovité tabuľky s popisom. Kineziologický test. Zoznamy vhodných terapií a liečebných postupov. Najprv všeobecné a potom detailné.

Sval ako poradca
Kineziologický test. Svaly. Nervové platničky. Virguľa. Špeciálne tabuľky. Nutnosť kineziologického testu. Ako reagujete na dobré a ako reagujete na zlé veci? Kineziologický test ako určenie vhodných terapií. Kineziológia virgule.

Test zdravia orgánov
Svaly ľudského tela. Prienik do svalov. Testovanie zdravia pomocou sily a slabosti svalov. Svaly a sval srdca a žalúdka. Základný test. Odstresovanie svalov. Polož ruku na testovaný orgán. Test na lieky.

Žalúdok a srdcový sval
Pokračujeme v prieskume kineziológie. Hovoríme o svalovom mozgu. Hmyz a rôzna háveď je naším vzorom. Srdce, žalúdok a svaly sa zjednocujú. Kineziologický život svalov.

Patológia kineziológie
Pokračujem v prieskume vešteckých techník a jednou z mimoriadne dobrých vešteckých techník je práve využívanie svalového tonusu na zisťovanie vhodnosti a nevhodnosti napríklad potravín a liekov.

Kineziológia a stres
Pokračujem v skúmaní a testovaní možností, ktoré poskytuje kineziológia. Tentoraz sa sústredím na využitie kineziológie v oblasti zistenia a likvidácie stresu.

Kineziologické testy
Pokračujem v prieskume kineziologických postupov a techník. Objavil som ďalšie možnosti diagnostikovania chorobnosti, hormonálnych žliaz a bakteriologickej situácie.

Prienik do svalov tela
Výcvik, pri ktorom sa vedomím preniká do svalov vlastného tela. Týmto výcvikom sa pestujú schopnosti práce s kyvadielkom a prútikom.

Ako pracuje pamäť
Tento príspevok pojednáva o vešteckom testovaní pamäte dotyčnej osoby a hlavne reakcií pamäťových záznamov na niektoré životné situácie. Tiež je možné skúmať schopnosť reagovať a ovládať vnútorné pochody.

Ako pracuje Saša Pueblo
1. Základný dotazník DC1, ktorý si nájdete pod Poradňami si vyplníte. Na základe vyplnených údajov sa Saša Pueblo na vás na diaľku bioenergetický napojí a bude sa cítiť ako keby bol ...


Meditacia.sk > Poradne > Kineziológia - poradňa >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2019 Saša Pueblo