Smútok ako emócia

dátum: 17.02.2005

Sklamanie. Strata. Neúspech. Odmietnutie. Nedostatok. Reakcia na situáciu. Prijatie reality. Primeraný smútok. Veľkosť straty. Zmena postoja. Smútok. Melanchólia. Depresia. Primeranosť. Prekonanie.

Niečo sa zmenilo a stalo sa niečo, na čo reagujeme smútkom. Je to prirodzená reakcia, ktorou je potrebné prejsť a nebrániť sa jej. Problémom je však adekvátnosť reakcie a jej postupného prekonania. Je treba zobrať na zreteľ aj veľkosť straty, ktorá nás postihla. Tak isto pripravenosť na určité nenávratné zmeny. K strate sa často pridáva vina a podiel viny na strate, a tak isto pocit zlyhania a oslabenia ega. Treba brať aj ohľad na rýchlosť zmeny a rýchlosť straty. Nečakaná straty musí byť pochopená ako mimoriadne riziková.

Strata a s ňou spojená zmena má za následok prirodzenú emóciu smútku, ktorý je súčasťou procesu zmierenia a vytvorenia nového návyku na zmenu. Niečo zaniklo a niečo nové sa zjavuje. A tu niekde na pol ceste sa nečakane alebo postupne nachádza človek a jeho vnútro, ktoré si musí vytvoriť nový návyk a zabudnúť na väzby, ktoré už nie sú realitou.

Nebezpečenstvo spočíva v hĺbke a intenzite emócie smútku, ktorá môže byť spojená aj s inou emóciou a to hnevom a nenávisťou. Niekedy sa dá strata nahradiť a úsilím všetko vrátiť tam, kde chceme a potrebujeme, niekedy je nutné stranu a zmenu prijať. A hlavne preto, že je nezvratná ako smrť samotná.

Na niektoré zmeny, a najmä tie nezvratné, je možné sa pripraviť a prijať ich v predstihu. Napríklad si uvedomiť, že jedného dňa musí človek všetko zanechať a bude jeho životu koniec. Je možné sa psychicky na to pripraviť a pripraviť si celý odchod z tohto sveta. To je asi najťažšia zmena v živote človeka, ktorá je tak významná ako príchod na tento svet. Tam sa prišlo a tu sa odchádza. Skúste sa na túto poslednú zmenu pripraviť. Paradoxne smútok z odchodu, depresia a následná melanchólia môžu prísť pred stratou a zmenou.

Potom sú tú zmeny mimoriadne citové a to sú odchody na druhú stranu našich najbližších a najmilovanejších. Aj na takéto zmeny sa dá vnútorne pripraviť, aj keď to musí byť pre každého ťažká záležitosť.

Potom tu máme radu zmien, ktoré nás môžu prekvapiť nečakane a zvyčajne sú výsledkom nepozornosti, unáhleného konania alebo obchádzania zákonov. Bude všeobecne platiť, že smútku treba dať prirodzený priebeh. Či už smútok a jeho formy vznikajú pred zmenou, alebo po zmene. Je rozumné si uvedomovať, že život je plný zmien a proti ťažkým stavom smútku funguje filozofia: „Život je zmena a medzi tým znovu iba zmena“.

Ten, kto žije v permanentnej zmene, má v zásade aj permanentný smútok a riziko ťažších stavov ako je depresia a melanchólia. Meditujúca osoba sa sama dobrovoľne zvnútra mení a prerába. Niekedy ani pri meditácii netuší, kde zájde a ako sa jej život zmení. Proti smútku môže účinne fungovať aj veštectvo. Veštecky ladená osoba môže ošetriť svoje okolie lepšie a dokáže sa nežiaducim zmenám vyhnúť alebo ich predvídať.

Ja osobne má tiež problém s emóciou smútku. V mojom živote je veľa vonkajších aj vnútorných zmien. Dokonca som cieleným tvorcom zmien a v tomto smere uplatňujem zásady permanentných zmien a permanentného prekonávania smútku. Niekedy sa smútok prevalí do depresívnych stavov nechuti na niektorú činnosť, ktorú pravidelne robievam. Spravidla si to odskáče písanie príspevkov a sexuálna oblasť. Niekedy depresia prepukne na pohyb v prírode. Naučil som sa s depresiami žiť a zvládať ich. Je výborné, že rokmi si človek postupne vytvorí mechanizmus zvládnutia smútku a depresie. Niekedy zámerne nechám depresiu riadiť. Napríklad sa prizerám, ako sa nedokážem celé týždne premôcť a napísať článok, ktorý som mal naplánovaný. Odkladám to a testujem stav depresie a mierne tlačím na to, aby som to napísal o pár dní. Postupne opadne stav depresie a ja článok napíšem. Už sa mi stalo, že som mal totálnu depresiu až melanchóliu na pohyb. Jednoducho som si nevedel prikázať sa aktívne hýbať. Tento stav trval už dlho a bolo ho treba aktívne riešiť. A tak som začal chodiť do posilňovne. Postupne sa totálna nechuť na pohyb zlikvidovala.

Depresia a melanchólia sa dajú likvidovať aj prepracovaním neurónových oblastí pomocou Silva techník. Ide o techniku vzájomného prepojenia neurónových oblastí mozočku, veľkého mozgu stredného mozgu, miechy, brušného mozgu v črevách a nervových platničkách. Robí sa tu technika koncentrácie a vzájomného prepojenia. Takáto technika už pomohla viacerým, aj mne osobne.


Autor: Saša Pueblo
<< Staršie články

Meditacia.sk > Poradne > Emócie - poradňa > Smútok ako emócia

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo