Emócie - poradňa
Všeobecné praktické rady a skúsenosti, ako spoznať svoje emocionálne stavy na základe psychiatrického dotazníka. Ide o klasickú techniku podrobného sa dotazovania o emočných stavoch dotyčnej vyšetrovanej osoby a následne aj vešteckého profilu správania sa dotyčnej osoby, ktoré je ovplyvnené z podvedomej a nevedomej časti psychiky. Dotyčná osoba spozná podrobnejšie svoje emočné stavy a nájde vhodné postupy na ovládnutie nežiadúcich emócií a skresleného vnímania seba a okolia.

Smútok ako emócia
Sklamanie. Strata. Neúspech. Odmietnutie. Nedostatok. Reakcia na situáciu. Prijatie reality. Primeraný smútok. Veľkosť straty. Zmena postoja. Smútok. Melanchólia. Depresia. Primeranosť. Prekonanie.

Sugeratívny strach
Strach, jeho prejavy. Prijateľný, neprijateľný. Ako uspokojiť emóciu strachu. Oprávnený hnev. Úmernosť. Neúmernosť. Veštectvo a intuícia. Rozumovosť bez emócií hnevu. Konštruktívnosť. Psychohygiena. Prechod do inej emócie.

Sugeratívny hnev
Hnev, jeho prejavy. Prijateľné, neprijateľné. Ako uspokojiť emóciu hnevu. Oprávnený hnev. Úmernosť, neúmernosť. Veštectvo a intuícia. Rozumovosť bez emócií hnevu. Konštruktívnosť. Psychohygiena.

Emócie a nervstvo svalov
Zaujímať sa tu budeme o všetko, čo súvisí s emóciami a ich prejavom v praxi ezoterika. Prejdeme si definíciu emócií, jednotlivé emócie a ich spojitosť na nervstvo svalov.

Emocionálna stránka osobnosti
Tento príspevok pojednáva o diagnostikovaní a vyhodnotení emocionálnej stránky dotyčnej osobnosti. Ide o diagnostiku emócií strachu, smútku, radosti a hnevu.

Ako pracuje Saša Pueblo
1. Základný dotazník DC1, ktorý si nájdete pod Poradňami si vyplníte. Na základe vyplnených údajov sa Saša Pueblo na vás na diaľku bioenergetický napojí a bude sa cítiť ako keby bol ...


Meditacia.sk > Poradne > Emócie - poradňa >

Vyhľadávanie:
Vyhľadávanie cez Google:
Stránky o ezoterike vo svete - podľa smerov
Chcete sa dať zasvätiť?
Máte zdravotný problém?
Máte psychický problém?
Máte partnerský problém?
Výskum ezoteriky
Chcete si pozrieť galérie?
Chcete si pozrieť Učebnicu ezoteriky?
Náš obsah trochu inak
 

RSS

Add to Google 

TOPlist
Copyright © 2020 Saša Pueblo